1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1 Mayıs'ta sokaktayız
1 Mayısta sokaktayız

1 Mayıs'ta sokaktayız

"1 Mayıs, Emek-Sermaye mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ezen-Ezilen kavgasında 1 Mayıs’lara kadar varan mücadele, dünya tarihinin en eski mücadelesidir ve günümüzde hala devam ediyor".

A+A-

1 Mayıs  Tertip  Komitesi, bu sabah düzenlediği  basın toplantısında, 1 Mayıs’ın önemine vurgu yaparken, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlere çağrı yaptı.  “1 Mayıs  2013  Miting  Programı”nın da açıklandığı basın toplantısının tam metni şöyle:

1 Mayıs, Emek-Sermaye mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ezen-Ezilen kavgasında 1 Mayıs’lara kadar varan mücadele, dünya tarihinin en eski mücadelesidir ve günümüzde hala devam ediyor.

Sermaye daha çok kar için, kendi düzenlerini sürdüren kapitalist Devletleri ile birlikte emekçiler üzerindeki baskı ve sömürüsünü çoğaltırken, Emekçiler ise insanca yaşamak ve sömürüsüz bir dünya için bu kavganın içerisinde yer aldılar. Özellikle 1900’lü yılların başları emekçilerin önemli sınıfsal kazanımlar elde ettiği dönemdir. 

Ancak, son 30-35 yıldır ileri çıkan Neo Liberal politikalar, emekçilerin canları pahasına elde ettiği kazanımları yok etmektedir. Bu dönemde, Özelleştirme uygulamaları, “taşeron”, “esnek çalışma”, “geçici”, “sözleşmeli” gibi örgütsüz çalıştırma yöntemleri ile kazanımlar yok sayılıyor.

Günümüzde dünyamıza hakim kılınan Neo Liberal politikalar, bizleri 1800’lü yılların çalışma ve yaşam koşullarına geri döndürüyor.  Kapitalizmin çıkmazlarından doğan ekonomik krizi Kapitalistler ve onların devletleri fırsata çevirip, patronları daha zengin yaparken, geniş halk kesimlerini daha da yoksullaştırıyorlar. 

Tüm Dünyada, Emperyalist Devletlerin ve Çokuluslu Şirketlerin  emekçi haklarına saldırılarını artırdığı,  kendi çıkarları için dünya halklarına saldırılarda bulunduğu bir dönemdeyiz. Neo Liberal küreselleşmenin sosyal eşitsizlikleri ve sömürüyü arttırarak yoksullar ve işsizler ordusu yarattığı, ve tabii ki tüm dünyada emekçilerin mücadelelerini yükseltmesi gerektiği bir ortamda bu yıl 1 Mayıs etkinlikleri gerçekleşecektir.  

Bizim ülkemizde de UBP Hükümeti ile Sermaye çevreleri, çalışanların tüm kazanımlarına saldırmaktadırlar. Bu çerçevede, çalışanların alım güçleri yarıya düşürüldü, başta sosyal güvenlik haklarımızda olmak üzere yasalardan kaynaklanan birçok kazanım yasa değişiklikleri ile geriletildi, Toplu İş Sözleşmelerine müdahaleler çoğaldı. Şimdilerde ise, Kıdem Tazminatı hakkına saldırılar yapılıyor. Çalışan kesimlerin kısmen var olan örgütlülüğünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar.

UBP Hükümeti, Türkiye’deki AKP Hükümeti ile işbirliği yaparak, Dayatma Paket Programlar ile bir yandan çalışan hakları budanmakta, diğer yandan da azınlığa düşürülen Kıbrıslıtürklerin siyasi iradesi gasp edilmekte ve Toplumsal Varlığımız tehdit edilmektedir. Bu anlamda bir Mücadele günü olan 1 Mayıs bu yıl daha da önem kazanmıştır.

1 Mayıs günü, resmi tatil olduğu halde ülkemizde de yine birçok işyerinde, emekçilerin çalıştırıldığına tanık olacağız. Bu çerçevede İşverenlere ‘İşçi Bayramı olan 1 Mayıs’ta işyerlerini açmamaları, işçilerine tatil haklarını vermeleri’ çağrısı yapıyoruz.

Diğer yandan, Kıbrıs Sorununda hala siyasi bir çözüme ulaşılamamıştır. Kıbrıs’ta Barış isteyen insanlar olarak bizler mutlaka sesimizi daha da yükselteceğiz ‘Kıbrıs’ta çözümün adı “Birleşik Federal Kıbrıs”tır. Kıbrıs sorununda çözüme bu temele bağlı davranarak ulaşılabileceğinin bilinci içerisinde, görüşmecilere BM parametrelerine ve bundan önceki görüşmecilerin üzerinde uzlaşmaya vardıkları konulara sadık kalmaları çağrısı yapıyoruz.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle örgütlerimiz 2013 Mitingini ortak gerçekleştirmek için biraraya geldik. Bu yıl 38 örgüt 1 Mayıs 2013 çarşamba günü, saat 18.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak Sarayönü Meydanı’na (Atatürk Meydanı) yürüyecek ve burada ortak bir Miting gerçekleştireceğiz. Mitinge  Güney Kıbrıs’tan PEO ve SEK temsilcileri de destek verecektir. Sabah ise bazı örgütlerimiz Güney Lefkoşa’da PEO’nun organize edeceği etkinliğe destek verecektir.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle vurgulamak isteriz ki tüm dünyadaki emekçilerin çıkarı Barışta ve Savaşsız Sömürüsüz bir Dünyadadır. Barış mücadelesi, İşçi Sınıfının ‘İş ve Ekmek’ mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşçi Sınıfının  ideallerinin gerçekleşmesi için verilen mücadele tüm dünyada sürmektedirler.

Haydi, Tüm Emekçiler ve Emeğe Saygı Duyanlar, Sosyal Adalet ve Barış için 1 Mayıs’ta saat 18.30’da Kuğulu Parkta toplanalım ve Sarayönü Meydanına Yürüyelim.

1 Mayıs 2013 Çarşamba akşam üzeri 18.30’da Kuğulu Park’tan başlayacak 1 Mayıs mitingini birlikte gerçekleştirecek olan örgütlerin isimleri ile 1 Mayıs 2013 etkinlik programı ek’tedir.

 

***

1 MAYIS  2013  MİTİNG  PROGRAMI

Saat 18.30   Kuğulu Park Toplanma
    Kortej Yürüyüşü
    Sarayönü – Miting

Müzikler- Arda Gündüz ve Sol Anahtarı
Sunuş     - Meyil Adakul ve Devrim Barçın

1. Konuşma- Mehmet Seyis/DEV-İŞ Gn. Başkanı
2. Konuşma- Arslan Bıçaklı TÜRK-SEN Gn. Başkanı
3. Konuk Konuşma- Pambis Kyrıtsıs/PEO Gn. Sekreteri
4. Konuk Konuşma- Nikos Moyseos SEK Gn. Başkanı 

1 MAYIS 2013 MİTİNGİNİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEK ÖRGÜTLER

1-  DEV-İŞ     21-Sağlık-Sen
2-  TÜRK-SEN    22- Daü-Sen
3-  KTAMS     23- Daü-Bir-Sen
4-  KTÖS     24- Basın-Sen
5-  KTOEÖS    25- Hava Trafik Kontrolörleri Sen.
6-  Devrimci Genel-İş   26- Çağ-Sen
7-  Emek-İş     27- CTP-BG
8-  Petrol-İş     28- TDP
9-  Mağusa Türk Genel-İş  29- BKP
10- Güç-Sen    30- YKP
11- BES     31- KSP
12- El-Sen     32- DKB
13- Tel-Sen     33- Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür 
14- Koop-Sen    34- Baraka Kültür Merkezi
15- Tıp-İş     35- Barikat
16- TES     36- Hava Sen
17- Bank-Sen    37- KTMMOB
18- Gıda-Sen    38- KTEZO
19- As-Sen     39- POSEDİON Kültür Sanat Der.
20- Liman Sen   
     


1 Mayıs  Tertip  Komitesi
DEV-İŞ, TÜRK-SEN,  KTÖS, KTAMS, KTOEÖS

Bu haber toplam 1667 defa okunmuştur