1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. "2 KATTAN 5 KATA. DİKKAT!"
"2 KATTAN 5 KATA. DİKKAT!"

"2 KATTAN 5 KATA. DİKKAT!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu, Girne Çatalköy İmar Planı taslağı ile ilgili önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

A+A-

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu, Girne Çatalköy İmar Planı taslağı ile ilgili önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Girne Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne  bugün sunulan öneriler şu şekilde;

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak, Girne Çatalköy İmar Planı taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimizi Girne Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne bugün itibarı ile iletmiş bulunuyoruz. Öncelikle yıllardır farklı dönemlerde değişiklikler yapılan emirnamelerle yönetilen Girne’nin geç de olsa bir imar planına kavuşacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Özellikle son yıllarda yaşanan büyümenin plansız olması, kenti büyük altyapı sorunları ile karşı karşıya bırakmış, kentin kimliğine ve genel siluetine büyük zararlar vermiştir. Bu bağlamda Girne İmar Planı hakkındaki görüş ve önerilerimizin dikkate alınarak sonuca ulaşmasını temenni ederek yapmış olduğumuz tespitler konusunda halkımızı da bilgilendirmek isteriz:

1.KAZANILMIŞ HAKLAR

Girne İmar Planı yayınlanacağı güne kadar ve geçmişteki mevzuattan kaynaklı kazanılmış hakların yanı sıra planın sunulması sırasında ‘imarda kemikleşme’ kavramından söz edilmiş ve kazanılmış hak sahiplerine ilaveten başka kişilerin de geçmiş emirnameler tahtında kazanılmış haklardan faydalanabileceğinden söz edilmiştir ancak ne İmar Yasası’nda ne de plan tasarısında imarda kemikleşmenin tanımı ve hangi oranda kemikleşme sayılacağı belirtilmemiştir. Bunun suiistimale açık ve son derece sakıncalı bir durum olduğu kanaatindeyiz.

2.KONUT BÖLGELERİ VE KAT SAYILARI

Planda öngörülen şekli ile bundan sonra yapılacak binalarda en fazla 5 kat sınırlaması getirilmesini ve Girne’nin bölgelere bölünerek farklı farklı kat uygulamaları öngörülmesini olumlu gelişmeler olarak görmekteyiz ancak yapılan bazı düzenlemelerin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Bölgesel hizmet merkezi olarak belirtilen alanın (doğu bölgesi çevre yolu ve civarı) sınırlarının genişletilerek mevcut durumda 2 kat sınırlaması olan yerin 5 kata çıkarılması bölgede daha fazla altyapı ve trafik gibi birçok soruna yol açacağından bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

3.YÜKSEK ÖĞRETİM

Yüksek öğretim dolayısı ile şehirde yaşayan öğrenciler ile Girne ekonomisi önemli faydalar elde etmektedir ancak plansız büyüme bu alanda da kendisini göstermiş, kent nüfusu içerisindeki öğrenci nüfus oranının oldukça yüksek rakamlara ulaşması kentin sağlıksız büyümesine yol açan faktörlerden biri olmuştur. Nitekim sunulan mevcut durum ve analiz raporunda yer alan, “Dünyadan Örnek Yerleşim Alanlarında Üniversite Öğrenci Sayısı Oranları” tablosunda Oxford gibi öğrenci kenti olan bir şehirde bu oran nüfusun yüzde 18’i iken Girne’de bu oranın yüzde 33 olduğu belirtilmiştir. Bu veriden hareket ile mevcut üniversiteler ve izinlendirilenler dışında yeni üniversite izni verilmeyecek olmasının olumlu bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz. Bir yandan nüfusun daha fazla yükselmesini önlemek ile ilgili tedbir alınırken öte yandan yüksek eğitim kurumlarına inşaat toplam alanının yüzde 75’ine kadar imarına izin verilmesinin oldukça çelişkili bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz.

4.SANAYİ

Girne Çatalköy İmar Planı ile birlikte büyük çaplı sanayi işletmeleri ve kirlilik yaratan sanayi işletmelerinin İmar Gelişme Sınırı dışına çıkarılması, diğer sanayi işletmelerin ise Küçük Esnaf Sitesi olarak öngörülen yere taşınması tasarlanmaktadır ancak büyük ve kirlilik yaratan işletmelere yer gösterilmeden bu işletmelerin taşınmasını beklemek veya öngörülen Esnaf Sanayi Sitesi’nin farklı bir alanda planlanmaması atılacak adımların sanayiye bir fayda sağlamayacağını düşünmemize neden olmaktadır.

5.YEŞİL ALANLAR

Girne Çatalköy İmar Planı’nın kente daha fazla yeşil alan ve halka açık alan kazandırması beklenirken bu beklentinin karşılanmadığını da üzülerek görmekteyiz. Sınırlı sayıdaki kamu alanlarının farklı maksatlarla kullanıldığını görmekle beraber, yeşil alanlar için yeterli yer öngörülmemiş ve birçok yeşil alan şuan itibarı ile kapalı askeri bölgelerde öngörülmüştür. Dolayısı ile bugün itibarı ile büyük ölçüde bu alanları yeşil alan olarak öngörmek gerçekçi gelmemektedir.

6.KANALİZASYON SORUNU

Girne kentinin en ciddi problemlerinden bir tanesi mevcut yerel yönetime ait (Kaşgar Bölgesi) atık su arıtma tesisinin yetersiz ve yanlış bir yerde oluşu ve bazı turistik tesislerin atık sularını gerekli önlemleri almaksızın denize akıtmasından dolayı denizlerimiz ciddi bir risk altındadır. Girne’nin acilen mevcut ve gelecekte öngörülen nüfusun ihtiyacını giderecek atık su arıtma tesisine veya tesislerine ihtiyacı vardır. Sunulan plan taslağında biri doğuda bir diğeri batıda olmak üzere iki farklı noktada atık su arıtma tesisleri öngörülmüştür. Ancak doğudaki arıtma tesisi koruma bölgesi ve kaplumbağa barınağının yer aldığı alan içerisinde bir diğeri ise şu an itibarı ile kapalı askeri bölge olan Yılan adası bölgesinde yer almaktadır. Her iki alan tercihinin de yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

7.ANTİK LİMAN VE TURİZM LİMANI

Yük ve yolcu limanı olarak hizmet veren Girne Turizm Limanı’nın sadece yolcu taşımacılığı ve marina olarak hizmet vermesinin hedeflenmesini de doğru bir yaklaşım görmemekteyiz. Bu durum hem Ulusal Kıyılar ve Limanlar Master Planı’na hem de ülkemiz ekonomik koşullarına uymamaktadır. Girne Turizm Limanı’nda yolcu yanında tekerlek üstü yük taşımacılığı yapılmasının Girne kentine turizm açısından bir zararı söz konusu değildir. Sadece Girne için değil ülkemiz için paha biçilemez bir değere sahip olan Antik Girne Limanı gerek yapısal gerekse yönetsel olarak şu an itibarı ile çok kötü bir durumdadır. Antik Liman yeniden düzenlenmeli, demokratik ve özerk bir yapıda yönetilmeli, kaçak yapılar ortadan kaldırılmalı, turistik yatların ticaret yapma imkanlarını çoğaltacak önlemler alınmalıdır. Liman içerisinde kötü koşullarda geçimini sağlayan balıkçı teknelerinin tamamen kaldırılmasının isabetsiz olacağı kanaatindeyiz. Balıkçılara yeni barınaklar yaratılması düşüncesinin olumlu bulmakla beraber antik limanda kısmen balıkçılara yer vermenin limanın otantikliğine katkı yapacağını düşünmekteyiz.

8.EYLEM PLANI

Belirlenen politikaların (Ekonomik, Çevresel, Mekânsal ve Sosyal) hayata geçirilmesine yönelik her bir başlığın bağlı bulunduğu kurumlar ile işbirliği içinde yeni yasal düzenlemeler ile uygulamaya geçilebileceği ortadadır. Bu gerekliliği gidermek amacıyla rapor sonunda hazırlanan uygulama eylem planı içerisinde gereken yasaların ilgili maddelerine yönelik değişiklik önerileri de yer almalıdır.

 

CTP Girne İlçesi (a)
Mehmet Kale Kişi

Bu haber toplam 2399 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler