1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Reynar: “Burada da görev PGM’ye düşüyor”
YOLSUZLUK  BÜYÜDÜ!

YOLSUZLUK BÜYÜDÜ!

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan sıradan Kıb­rıslı Türklerin yolsuzlukla il­gili deneyim ve görüşlerini aktaran ilk kapsamlı rapor olan Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi’ne göre, ‘KIBRIS’IN KUZEYİNDE YOLSUZLUK’, çok önemli bir sorun…

A+A-

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan sıradan Kıb­rıslı Türklerin yolsuzlukla il­gili deneyim ve görüşlerini aktaran ilk kapsamlı rapor olan Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi’ne göre, ‘KIBRIS’IN KUZEYİNDE YOLSUZLUK’, çok önemli bir sorun…

Meltem SONAY

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan sıradan Kıb­rıslı Türklerin yolsuzlukla il­gili deneyim ve görüşlerini aktaran ilk kapsamlı rapor olan Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi’ne göre, ‘Kıbrıs’ın kuzeyinde Yolsuzluk’ çok önemli bir sorun…

Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un, İngiliz Yüksek Komiserliği destekli çalışmasında katılımcıların %84’ü, yani ezici çoğunluğu, Kıbrıs’ın kuzeyinde yolsuzluğun büyük veya çok büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi
2019 Ülke Karnesi

  • % 84 Yolsuzluğun ciddi bir SORUN olduğuna inanıyor
  •  % 74 Yolsuzluğun son 12 ayda ARTTIĞINA inanıyor
  •  % 7 Son 12 ayda bir kamu hizmeti almak için RÜŞVET VERDİĞİNİ söylüyor
  •  % 12 Son 5 yık içerisinde oyu karşılığında kendisine PARA/MENFAAT TEKLİF EDİLDİĞİNİ söylüyor
  • %68 Hükümet’in kamudaki yolsuzlukla KÖTÜ MÜCADELE ettiğini söylüyor.

Halktan, sıradan 1000 kişiye deneyim ve görüşlerinin sorulduğu anket çalışması, 2019 Ekim’de Uluslar arası Şeffaflık Örgütü yöntemi ile yapıldı, dün basınla paylaşıldı.

 

%74’e göre, son bir yılda yolsuzluk arttı! Ankete katılan Kıbrıslı Türklerin %74’ü yolsuzluğun geçtiğimiz 12 ay içerisinde arttığını düşünürken, aynı dönem içerisinde azaldığını savu­nanların oranı sadece %7.

 

%84, ‘yolsuzluk büyük sorun’

Ankete katı­lanların %84’ü yolsuzluğu ‘büyük’ (%22) veya ‘çok büyük’ bir sorun (%62) olarak görürken, %8.5’i ‘küçük’ bir sorun olarak görüyor.

Öte yandan, katılımcıların %3.5’i yolsuz­luğun ‘hiç sorun olmadı­ğını’ ortaya koyarken, ortaya çıkan bu sonuçların, Orta Doğu ve Kuzey Afri­ka’da elde edilen ortala­ma sonuçlarla benzerlik gösterdiği de belirtiliyor.

 

%68 ‘Hükümet yolsuzlukla mücadelede iyi değil’… Katılımcıların %68’i mevcut hükümetin yol­suzlukla mücadele konu­sunda başarılı olmadığı düşüncesini belirtti.

 

%74’e göre, son bir yılda yolsuzluk arttı!

Ankete katılan Kıbrıslı Türklerin %74’ü yolsuzluğun geçtiğimiz 12 ay içerisinde arttığını düşünürken, aynı dönem içerisinde azaldığını savu­nanların oranı sadece %7.

%68 ‘Hükümet yolsuzlukla mücadelede iyi değil’

Ankete katılanlara göre, Hükümet yolsuzluk konusunda başarılı de­ğil…  Katılımcıların %68’i mevcut hükümetin yol­suzlukla mücadele konu­sunda başarılı olmadığı düşüncesini belirtti.

En fazla yolsuz­luk yapanların siyasi olarak atanmışlar, seçilmişler ve şirket yöneticileri…

Bir diğer dikkat çekici sonuç ise, en fazla yolsuz­luk yapanların siyasi olarak atanmışlar, seçilmişler ve şirket yöneticileri olarak ortaya çıkması oldu… Çalışmada, bun­ların içerisinde ise en fazla yolsuzluğa karışanların üst kademe devlet memurla­rı olduğu görülüyor. Katı­lımcıların %43’ü üst kade­me devlet memurlarının hepsinin veya büyük bir çoğunluğunun yolsuzluk yaptığını düşünüyor.

Milletvekilleri, başbakan ve bakanlar, yerel yönetim temsilcileri ve şirket yöne­ticileri ikinci sırayı paylaş­ırken, anketi yanıtla­yanların %40’ı bu gruplar içerisinde bulunanların çoğunun ya da tamamı­nın yolsuzluk yaptığına inandığını da belirtti.

%65 Hükümet’e güvenmiyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan sıradan Kıb­rıslı Türklerin yolsuzlukla il­gili deneyim ve görüşlerini aktaran ilk kapsamlı rapor, önemli kurumlara karşı olan güvenin de çok dü­şük seviyede olduğunu ortaya koydu. Katılımcı­ların neredeyse üçte ikisi hükümete güvenmediğini belirtti, %64,9 Hükümet’e güvenmediğini söyledi.

Mahkemelere güvenmeme oranı %49,4, polise güvenmeme oranı ise %46,3 olarak sonuçlara yansıdı.

Rüşvet nadir…

Son altı ayda eğitim ve sağlık gibi altı temel kamusal hizmeti kullanmış olan katılımcıların sadece %7’si söz konusu hizmeti almak için rüşvet vermek zorun­da kaldıklarını belirtirken, anket sonuçları insanların genellikle rüşveti yetkililere bildir­mediğini, bildirmeleri halinde ise yaptırım uy­gulanmadığını ortaya koydu.

Kıb­rıslı Türklerin yolsuzlukla il­gili deneyim ve görüşlerini aktaran ilk kapsamlı raporun sonuçlarına göre, rüşvet olaylarının sadece %17’si yetkililere bildirilmekte…

Sonuçlarda dikkat çeken daha da önemlisi bir sonuç ise, rüşvet olayına karışan kişilere ne­redeyse hiçbir zaman bir şey olmaması.

Oy satın alındığı algısı yüksek

Ankete göre oy satın alındığına dair algı yüksek fakat pratikte bunun daha az olduğu görülüyor.

Çoğu katılımcı ‘oy satın almanın’ sık meydana ge­len bir şey olduğunu söy­lese de ankete katılanların %12’si son beş yılda belirli bir şekilde oy vermeleri için kendilerine rüşvet tek­lif edildiğini belirti.

Kıbrıslı Türkler yol­suzlukla mücadele ko­nusunda çok kararlı…  Yolsuzluğun ilgililere bil­dirilmesinin toplumsal kabul edilebilirliği konu­sunda net bir fikir birliği olmamakla birlikte, be­lirgin bir çoğunluk (%59) bir günlerini mahkemede ifade vermek için harca­maları gerekse dahi bir yolsuzluk olayını yetkililere bildireceğini ortaya koy­du.

 

 

t4-035.jpg

t1-136.jpg

t2-130.jpg

t3-071.jpg

 

 

 

 

Bu haber toplam 1769 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler