1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeni Yasama Yılı Başladı
Yeni Yasama Yılı Başladı

Yeni Yasama Yılı Başladı

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılına bugün, törensel açılışla başlıyor.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılının törensel açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, açılış konuşmasında verimli bir yasama yılı olmasını diledi.

“Yasama organının başarısı, ülkede yaşayan her bireyin ruhen ve bedenen sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayacak yasa çalışmalarını yapma başarısıdır” diyen Siber, toplumun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen iki önemli sorundan birinin Kıbrıs sorunu olduğunu ve bu sorunun çözümsüzlüğünün ağır faturasının Kıbrıs Türk toplumuna yansıdığını söyledi.

Siber konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler, Kıbrıs’ta iki toplumlu iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı adil ve kalıcı bir çözümü desteklemekteyiz. 11 Şubat 2014’de imzalanan ortak metni ve bu çerçevede başlayan müzakereleri desteklediğimizi belirtmiştik.

Halen arzumuz bu müzakerelerde ilerlemeler kaydedilmesidir. Çözüm; iki topluma getireceği sosyal, kültürel, ekonomik kazanımlar yanında, Doğu Akdeniz’deki bölge barışı için de ayrı bir önem taşımaktadır.

Kıbrıs sorunu yanında, ikinci önemli sorunumuz maalesef geçen 40 yılda hala kendi kurumsal yapımızın arzu ettiğimiz noktaya gelememesidir.

Toplumun bireyleri olarak, toplumun siyasetçisi olarak, üst kademede görev yapan yöneticiler olarak, gerek yürütme, gerek yasama, gerek yargı organları olarak şu anda içinde bulunduğumuz sistemi eleştiriyorsak demek ki biz geçen bunca yılda yapmamız gerekenleri gerektiği şekilde yapmayı başaramadık.

Kurumsallaşmanın yetersiz olduğu bu sistem, çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte, insan kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açmakta,  hak ve adalet duygusunu zedelemekte ve kamudaki verimliliği düşürmektedir. Bu yapının siyasete ve siyasetçiye yansıması ise olumsuz olmakta, siyasete güven azalmaktadır.”

“SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ OLUMLU YÖNE ÇEVİRMEK İÇİN YASAMA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ”

Siber konuşmasında milletvekillerine seslenerek, sistemin işleyişini olumlu yöne çevirmek için yasama olarak üzerlerine düşeni yapmaları, halkın beklediği yasaları geçirmek için etkin ve verimli şekilde çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Siber şöyle devam etti:

“Toplumumuzun görev verdiği siyasetçiler ve temsilcileri olarak bizler, bu yeni yasama yılında geçen yılkı performansın üzerinde bir çalışma yürütmeli ve kamudaki verimliliği artırmayı öngören kamu görevlileri yasasının  bu yasama yılında yasallaşmasını gerçekleştirmeliyiz. İster iktidarda olalım ister muhalefette olalım hepimizin ortak paydası halk yararına çalışmaktır.

Her zaman dile getirdiğim bir söz vardır. ‘Meclis, siyasetin vitrinidir’ Bu vitrin, halkın kendi hür iradesiyle görevlendirdiği siyasetçileri izleme ve değerlendirme yeridir aynı zamanda. Nisap nedeniyle toplanamayan her Meclis oturumu, sadece iktidara değil tüm siyasetçilere ve siyaset kurumuna olumsuz yansımaktadır.”

“YASALARIN TOPLUM YAŞAMINA OLUMLU YANSIMASI; ETKİN UYGULAMA VE DENETİMLE ANCAK MÜMKÜN OLABİLİR”

“Meclisimizden geçen yasaların toplum yaşamına olumlu yansıması; etkin uygulama ve denetimle ancak mümkün olabilir” diyen Siber mevcut birçok yasanın, uygulamadaki eksiklikler veya denetimindeki yetersizlikler nedeniyle toplum yaşamında arzulanan pozitif etkiyi yapmadığını kaydetti.

Siber konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yürütmenin, halk yararına olan yasa tasarılarını süratle Meclis’e göndermesi önemlidir. Uzun yıllardır bekleyen ve halk sağlığı ile direkt ilgili olan gıda güvenliğini sağlayacak olan, Genel Gıda ve Yem Yasa Tasarısı geçen yıl hükümet tarafından Meclisimize gönderilmiş ve komiteden geçmiştir. Yine insan, hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa da organ nakli bekleyen hastalarımız için çok önemlidir. Şimdi bu yeni yasama yılında bu iki önemli yasa tasarısının yasallaşmasını arzuluyoruz.”

“KOMİTELER YÜZDE 100 ORANINDA DAHA SIK TOPLANDI”

Verimlilik açısından geçen yıl Meclisin bir önceki yıla göre daha yüksek performans gösterdiğine değinen Siber, özellikle komitelerin bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında daha sık toplandığını; geçen yasa sayısında da bir önceki yıla göre yine büyük artış olduğunu anlattı.

Meclis tatilinde komitelerin çalışmaya devam ettiğini anlatan Siber, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yasama yılında, 39 yıl sonra ilk kez Meclis İç Tüzüğü değiştirilerek onaylanmış ve yine halkın referandumuna sunulmak üzere anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. İleride hem siyaset kurumuna hem de topluma ışık tutması açısından referandum süreciyle sonucunun ve sonuca etki eden nedenlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.”

“TOPLUMDAKİ HAK VE ADALET DUYGUSUNUN TESİSİNDE, YÜRÜTME, YASAMA VE YARGININ ETKİN ÇALIŞMASI ÖNEMLİ”

Toplumdaki hak ve adalet duygusunun tesisinde, yürütme, yasama ve yargının etkin çalışmasının önemine değinen Siber, “Yargıdaki sorunları Adli yılın açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı dile getirirken;  gecikmiş adaletin adalet olmadığına atıfta bulunmuş ve yargıç sayısının yetersizliğini gündeme getirmiştir” dedi.

Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın konuşmasındaki şu ifadeleri de hatırlattı:

“Halkoylaması sonucu reddedilen Anayasa değişiklik paketi içinde yer alan Yüksek Mahkeme Yargıç sayısının artırılması ile ilgili düzenleme ve yargının fonksiyonu ile ilgili değişiklikler yargı adına son derece önemli ve zaruri idi. Bu değişiklikler hak ve adalet yararına çok önemli olmasına rağmen maalesef hayata geçirilemedi.”

Bu sözlerin, hem yargının işleyişi, hem de toplum yaşamına getireceği diğer olumlu etkiler açısından anayasa değişikliklerinin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini dile getiren Siber, “Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerin konsensüsle vardığı, siyasi partiler ve halkoylaması yasasında yapılacak düzenlemelerin ise temiz siyaset ve temiz toplum için önemi büyüktür” dedi.

Bu bağlamda komitelere büyük görevler düştüğünü ifade eden Siber, bu yıl da çalışmalarını aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğine inanç belirtti.

“MECLİS’İN HER ALANINA ENGELSİZ ULAŞABİLMESİ PROJESİ TAMAMLANIP ONAYLANDI”

Meclis Başkanlığı ve Meclis komitelerinin gerçekleştirdiği projelere değinen Siber, faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl Meclis açılışında yaptığım konuşmada ‘Engelsiz Meclis’ sözünü vermiştim. Yurttaşlarımızın Meclis’in her alanına engelsiz ulaşabilmesi projesi tamamlanıp onaylanmış ve halen ihale aşamasındadır. Aslında konuşmamın başında da belirttiğim gibi mevcut sistemden kaynaklanan sorunlardan dolayı projelerin istediğimiz hızla ilerleyemediğini de belirtmek isterim.

Öncülüğünü yaptığımız ve hepimizi heyecanlandıran diğer proje de, Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan itibaren iki meydanı ve o bölgedeki parkları da içine alacak şekilde master planına uygun düzenleme yapılmasıydı.

Mimarlar Odası tarafından proje için yarışma açılmıştır. Yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile protokol imzalanarak Lefkoşa surlar içindeki bir binanın Çağdaş Sanat Müzesi olarak restore edilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Milli Arşiv ve Meclis kütüphanesi ortak çalışmasıyla, Meclis ve Devlet arşivinde 1920’ lerden beri mevcut tüm yerli Türkçe gazetelerin Meclis web sayfamızda yayınlanma çalışmaları sürüyor. Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin restorasyonu ve müzenin halkımıza  çağdaş müzecilik anlayışı ile kazandırılması için proje başlatılmış ve onaylanmıştır. Halen ihale aşamasındadır. Meclis Ormanı’nında yürüyüş ve bisiklet yolları projesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirebileceğiz. Bu proje de Devlet Özel sektör işbirliğinin güzel bir örneğidir.

Sanat ve Kültür alanında yapılan çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi olarak çalışmalarımız sürüyor. Meclis koleksiyonunda bulunan sanatçılarımızın eserlerinden sergi gerçekleştirdik. Yakın zamanda ikincisini gerçekleştireceğiz. Yine Meclisimizde ilk kez ‘Kıbrıs’ta Kadın Olmak’ temalı fotoğraf sergisi açılmıştır.

Çevre ile ilgili yaptığımız çalışmaların bir özetini de sunmak istiyorum. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan, havadaki elektromanyetik kirlilik ölçümü talep ettik ve ölçüm sonuçları çevre örgütleriyle paylaşıldı. Üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çevre ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Geçen yıl Dış İlişkilere de büyük önem verildi. Özellikle uluslararası alanda toplumumuzun demokratik yolla seçilmiş temsilcilerinin temaslarının önemli olduğunu sıklıkla vurguladık.  Meclis Başkanlığı olarak, Tahran’da yapılan İslam İşbirliği Parlamenterler Arası Birlik Toplantısı’na (İSİPAB) katıldık. Yine Cenevre’de Parlamentolar Birlik Toplantısı (PAB) bünyesinde yer alan ‘Kıbrıs için Arabulucular Masası’ toplantısına katıldık. PAB başkanı ve genel sekreteri ile  İlk kez gerçekleşen bir görüşme yaptık, gözlemci üyelik talebimizi yineledik. Londra’da Commonwealth Parlamentosu Genel Sekreteri ile makamında resmi görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca ‘Çözüm sürecinde Kıbrıslı Türkler’ ve ‘Kadının güçlendirilmesi’ konularında milletvekillerimizle katıldığımız İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası’nda Meclis Başkanı olarak 2 ayrı konuşma gerçekleştirdim. AKPA’da görevli iki milletvekilimiz, ve AB Parlametosu’nda temaslar yapan milletvekillerimiz toplumumuzun sesini uluslararası alanda duyurmaya çalışmakta ve oradaki çalışmalarla ilgili Meclisimize bilgi aktarmaktadır.”

Sekizinci Dönem İkinci Yasama yılına ait tüm faaliyet çalışmalarını içeren raporun milletvekillerine dağıtıldığını hatırlatan Siber, konuşmasını bu yıl yapılacak çalışmaların siyasi tarihe olumlu yansıması dileğiyle bitirdi.

(tak)

 

Bu haber toplam 2275 defa okunmuştur