1. YAZARLAR

  2. Tümay Tuğyan

  3. Hukuk devleti mi dediniz?
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-4

A+A-

1946 tarihli Hür Söz gazetemizde Kıbrıs-Mağusa’ya getirilmeye başlanan Yahudi Muhaciler’le ilgili haberleri derlerken, elbette başka ilginç ahberlere de rastlıyor insan. Örneğin bir haberde ada’ya Alman tutsakların getirileceği haberi verilmekteydi. Yıllarca yarattıları ölüm kamplarında Yahudileri kıyıma uğratanlar, bu kez Yahudilerin barınması için kamp yapımında “tecrübeli” Alman tutsaklar Mağusa’nın yolunu tutuyordu. Habere bakalım...

“1 Eylül 1946-s2-Hür Söz
Kıbrıs’a Bin Alman Getiriliyor

Resmi kaynakların da teyit ettiğine göre, Kıbrıs’a 500 Alman harp esiri gelecek ve 3 Eylül’de de 500 daha gelecektir. Bu Almanların nerde kalacakları ve nasıl iskân ettirilecekleri hakkında hiç bir malûmat yoktur.
Denildiğine göre, bu Almanlar muhacir Yahudilerin kamplarını yapmak için kullanılan işçilerin yerini alacaklardır. Bu vaziyet de gösteriyor ki muhacirlerin kışı memleketimizde geçirmeleri tasarlanmaktadır.
Resmi makamların bildirdiğine göre muhacirlere ödenmek şartıyle kamp inşasına yardım taraftarı olup olmadıkları sorulmuşsa da şu cevap alınmıştır: “Avrupanın her yerinde bir sürü kamp inşa ettik ve bir yenisine başlamak niyetinde değiliz...”
Anlaşıldığına göre gelecek Almanlar kamp inşasında tecrübe sahibidirler.”

Kampa yerleştirilen Yahudilerin sağlık sorunları yanında küçük çocukların eğitimi de organize edilmeye başlanmıştı. Aşağıda okuyacağınız haberden de anlaşılacağı gibi özellikle “eğitim” konusunda burada daha öncelerden “yerleşik” olan Yahudi ailelerden yardım alınmaya başlanıyordu...

“Karaolos Kampı Ne Alemde
Geçenlerde bir göz doktoru gözlüklerini kayneden muhacirlere gözlük tedarik edebilmek için Karaolos kampına gönderilmiştir. Parası olmıyanlara bu gözlükler bedava dağıtılacaktır. Ancak çok fazla ihtiyacı olanlara gözlük verilecektir.
İki sıhhat memuru Bay Lugton ve Bayan Adler şimdi hergün kampta işlemekte bulunuyorlar. Bayan Adler çocuk ve bebeklerin durumu ile alakadar olmaktadır. Kıbrıs Yahudilerinden Bayan Buth Pershits kampta açılan mektepte çocuklara ders vermiye başlayacaktır. Bu maksat için üç geniş çadır kurulmuştur.
Memleket eşyasına ihtiyaçları olduğunda muhacirler bu ihtiyaçlarını Eşya Kontröleri vasıtası ile elde edeceklerdir.”

Karaolos (Karağulos) Muhacir Kam pı’ndaki belirsizlik ve yaşam sıkıntısından dolayı kamptan kaçmaya çalışanların olduğunu da anlıyoruz. Haberde İngiliz hükümetinin kamp açısından çok güvenli olduğu belirtilen görüşlerden de yola çıkıldığında, kaçmayı başarıp tekrar teslim olan Yahudilerin hangi yolla bunu gerçekleştirdikleri konusunda ise herhangi bir bilgi verilmemektedir...

“Kaçak Yahudiler Teslim Oldu
Kaçak üç Yahudi ayni günde teslim olmuşlardır. Bu yahudilerin tel örgüleri keserek kaçtıklarına dair olan şayialar tamamile (tamamıyla ea) asılsızdır. Kampı saran telergüler (tel örgüler) asla kesilmemiştir ve eski halindedir. Hükümetin bildirdiğine göre bütün gayri meşru muhacirler kamplarında bulunmaktadır...”

Bu yazı toplam 1930 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar