1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yaşatmak...
Eralp Adanır

Eralp Adanır

“Yahudi Muhacirler-1946” -3-

A+A-

1946 yılından itibaren Kıbrıs’ın Mağusa kentinde kurulan ve adına Karağulos denilen bölgedeki Yahudi muhacir kampıyla ilgili haberlere devam ediyoruz. Hür Söz kgazetemizin 1946 yılına ait nüshalarında konuyla ilgili haberler; gerek 2. Dünya Savaşı sonrası Filistin ve Yahudi sorunu, gerekse sosyal-ekonomik yaşamı açısından önemli bilgiler vermektedir. İlk etapta Filistin’e gönderi,lmek üzere Karağulos Kampı’na yerleştirilen Yahudilerden bir kısmı, Filistin-Arap sorunu çözülmeden bu bölgeye gönderilmeye başlanması, özellikle Filistinliler tarafından pek de hoş karşılanmadıklarını bir gerçek. Konuyla ilgili ilk haberimizde bunu açıkça görebilmekteyiz.

“24 Ağustos 1946-Memleket Haberleri
CYPRUS MAIL dün verdiği bir haber Kıbrıs’a Yahudi taşımakta olan Empire Rival gemisinin Hayfa körfezinde demirli bulunduğu sırada batırılmaya teşebbüs edildiğini bildirmektedir.

Anlaşıldığına göre üç yüzücü vapura yaklaşarak yan kısmına patlayıcı madde koymuşlardır. İnfilâk neticesi geminin yanında 2 metre murabbat bir delik açılmıştır. Gemi bu yüzden su almıştır. Fakat bu su tulumbalarla dışarıya atılmaktadır. Askeri makamlar daha fazla bir emniyet temin etmek için gemilerin üzerine daha fazla asker çıkarmıştır. Sahile brenganlı askerler nakledilmiş ve sahil evlerinde araştırmalar yapılmıştır.”  

Diğer taraftan Ada halkı ve özellikle Kıbrıslı Rumlar, Yahudi Muhacirler’in sürekli bir şekilde buraya getirilmelerinden dolayı endişelerini basın yoluyla da dile getirmekteydiler. İngiliz Hükümetinin belli bir mülteci sayısı konusunda herhangi resmi açıklamasının olmadığı, bu sebeple kaç kişinin daha bu ada’ya getirileceğinin ve kaç kişinin Filistin’e girebileceğinin muammasını yaşadıkları belirtilmektedir. Ve aynı zamanda Kıbrıs’ta İngiliz Hükümetine karşı girişilen 1931 isyanı sonrasında Kıbrısla ilgili herhangi bir kararın halka danışılmadan alındığına da dikkat eçekiliyor. Habere bir göz atalım...  

“31 Ağustos 1946-s2-Kıbrıs Basını
ELEFTERİYA: “Yahudi Yerleşmesi” başlıklı bir yazısında, Kıbrıs’a gönderilmekte olan Yahudi muhacirlerinin gittikçe çoğaltılmakta olduğuna temas ederek diyor ki; “Kıbrıs’a gelecek olan Yahudilerin adedi veya burada kalma müddeti veya burada kalma müddeti hakkında hiçbir resmi sızıntı yoktur. Britanya Filistin’e Yahudi akınını durdurmuştur, zira Araplar buna itiraz etmiştir. Kıbrıslılardan ne haber-bu iş yapılmadan evvel Kıbrıslılara sorulmuş mudur? 1931’den beri Kıbrıs’ı alâkadar eden her mesele halka sorulmadan yapılıyor. Amerikan Hükümeti muhacirlerin adedini 100.000 olarak tahmin ediyor. O zamandan buraya Filistin’e ancak beş on bini girebilmiştir. Madem ki henüz resmi bir bildirik yoktur o halde bu muhacirlerin son zamanlarda neşredilen aded olan 20.000’i geçmekle kalmayıp 100.000’e çıkmayacağına bizi kim temin edebilir. Eğer Yahudilerin burada kalması Filistin meselesinin hallini bekleyecekse Filistin meselesi gayet dikenlidir ve zaman alacaktır...”

Yukarıda da belirttiğim gibi dönem, 2. Dünya savaşı sonrası. Birçok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ta da özellikle yiyecek ve giyecek konusunda bir kıtlık yaşanmakta, herşey karneye bağlanmaktaydı. Böylesi bir durumda özellikle yiyecek stoku açısından, kamplardaki Yahudilerin ihtiyaçlarının karşılıksız karşılanmasına da eleştiri getiriliyordu Kıbrıslı Rumlar tarafından. Haberini devamını okuyalım...

“Bu arada Kıbrıs kamplarında yaşıyan Yahudiler hiçbir istihsalatta bulunmıyacak ve Kıbrıs’ın yiyecekleri ve stok eşyası üzerinden geçineceklerdir. Onlara şimdiden Kıbrıs halkının giyeceği elbiseler verilmiştir. Sanki de bu eşya bolmuş gibi, sanki de yiyeceğimiz boldur ve günden güne artmaktadır. Elefteria, Hükümetten bu hususta kat’i bir cevap istemekte ve Belediye Meclisleri ile Belediye Reislerinin Yahudi Meselesi için Hükümetle temasa gelmek üzere harekete geçmelerini beklemektedir.”

Bu yazı toplam 2214 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar