1. YAZARLAR

  2. Mehmet Çağlar

  3. Marx neden haklıydı ?...
Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

Marx neden haklıydı ?...

A+A-

 

Terry Eagleton...
İrlanda asıllı İngiliz;
Keltik kökenli...
Çalışan köylü sınıfa dahil bir aileden gelen, Cambridge Üniversitesi mezunu, Oxford Üniversitesinde görev yapmış, Şimdilerde Manchester Üniversitesinde akademisyen olan Eagleton; Aynı zamanda Marxist bir yazar ve düşünür olarak, Marxizm'e dayalı materyalist bir eleştiri teorisi oluşturmaya çalışmıştır.

Eagleton;
"MARX NEDEN HAKLIYDI ?" kitabında,
"Marksizm öldü, gününü doldurdu" iddiasında olanların yanıldığını söyleyerek; "Asıl düzleyici meta modelidir..." diyor, ve Marxizme dönük en yaygın on itirazı özetleyip bunları tek tek çürütüyor (Eagleton, Terry, 2011,(Çeviren: Oya Köymen). Marx Neden Haklıydı?. Yordam Kitap, İstanbul, s. 264-265).

Eagleton,
Özetle:
"Marx hiçbir zaman sosyalizmin yoksulluk koşullarında gerçekleştirilebileceğine inanmamıştır. Böyle bir projenin zamanın içinde, ortaçağda interneti keşfetmek gibi garip bir bağlamı olurdu. Stalin’e kadar, Lenin, Troçki ve diğer Bolşevik liderler dahil, hiç kimse böyle bir şeyi tahayyül etmemişti. Eğer ortada çok az zenginlik varsa, bunu herkesin yararına olacak biçimde düzenleyemezsiniz. Kıtlık koşullarında toplumsal sınıfları kaldıramazsınız çünkü herkesin ihtiyacını karşılayamayacak kadar az olan maddi servete ilişkin çatışmalar, sınıfları yeniden diriltecektir...

BÜYÜK DÜZLEYİCİ, SOSYALİZM DEĞİL, META MODELİDİR...
Meta, potansiyel tüketicinin nerede okula gittiğiyle, kafiye yapmak için bir sözcüğü şöyle değil böyle okumasıyla ilgilenmez. Tam da Marx’ın şiddetle karşı çıktığı tür bir aynılığı dayatır... Dolayısıyla ileri kapitalizmin sınıfsızlık aldatmasını besleyip durmasına şaşırmamalıyız...  Ekonominin bazı sektörlerinde eski tip hiyerarşiler, yerini ademi merkeziyetçi, iletişim ağı temelli, grup yönelimli, bilgi yoğun, ilk isimle hitap edilen, resmi olmayan örgütlenme biçimlerine bırakmış olabilir. Ama sermaye hiç olmadığı kadar az sayıda elde toplanmayı sürdürüyor ve her saat yokluk çekenlerin ve mülksüzlerin safları şişiyor..." iddiasındadır...

KAPİTALİZMİN SINIFSIZLIK ALDATMASI
Özelleştirmelerle ilham ettikleri iktisat düzeninin “Gizli Reçetesi ” nedir?
Eşitlik (!),
Rekabet (!),
Özgürlük (!)...

Yüzde 80'i memur olan bu ülkenin vatandaşı, Sermaye sahipleriyle, piyasa şartlarında, Eşitçe , Özgürce , Rekabet edecek (!)...
Öyle mi ?!..

Yoksa!
Bu anlayışlar, Eagleton'un altını çizdiği gibi:
"Sınıfsızlık aldatması"'nı besleyip duruyor mu ?

SERMAYEYE DAYALI HİYERARŞİ YARATILIYOR ...
Ben ekonomist değilim, ama elime 2012 yılındaki Merkez Bankası raporları geçti..
Bu raporlara göre:
GSMH’mız, %2.4 oranında büyümüştür !
(GSMH, yurt içinde üretilen mal ve hızmetlerin bütünüdür…)
2012 yılı içinde ayrıca;
İthalâtımız, %0.04 oranında artmış,
İhracat’ımız, % 3.3 oranında azalmıştır…

Fakat raporlara göre biz;
az satıp,
çok satın alarak,
%2.4 oranında daha da zengin olmuşuz !...

Peki hangi sektörlerle bu büyüme sağlanmış ?
Başta bankacılık...!

"Sınıfsızlık aldatması" mı?
Liberal ekonomi ve özelleştirme isteyenlerin tek bir mertebeler dizisi var:
Sermayeye dayalı bir hiyerarşi yaratmak...

GÖZ YUMAMAYIZ...
İstediğimiz ürüne ulaşabiliyoruz diye;
Sınırsız eğlenceyi paylaşabiliyoruz diye; Buna göz yumacak değiliz...
Alınyazısıymış gibi,
İthal malı ıslahatlarla yola devam edecek de değiliz...

CTP'linin  çözüm ve barışla beraber,
tek bir tutkusu olmalıdır;
ve bu tutku da,
“insan ve yurt sevgisi”dir...
Bütünlüğümüzü korumanın da ön koşulu budur...

Biz;
İnsanımızı severek,
Varlığını/varlıklarını koruyarak var olmayı hedeflemiş bir partiyiz...
Sermayeye ve  ümmete dağıtarak değil !..

Bu yazı toplam 3114 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar