1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KKTC 2013 Ekonomi Durum Raporu
KKTC 2013 Ekonomi Durum Raporu

KKTC 2013 Ekonomi Durum Raporu

Ekonomiye 2 milyar 243 milyon TL ‘öğrenci katkısı’

A+A-

 


RAPORDAN:

• Kuzey Kıbrıs vatandaşı öğrencilerle beraber 2013 yılında tüm üniversite öğrencilerinin harcamaları toplam 2 milyar 243 milyon TL’ye ulaştı

• 2013’te yurt dışından gelen öğrencilerin ekonomiye yaptığı toplam katkı 1 Milyar 800 milyon TL

• Bir öğrencinin yıllık harcaması 37 bin 759 TL olarak belirlendi

• Üniversitelerin birbirlerine ‘rakip değil’, ortak olmaları, tüm paydaşları ve toplumuyla birlikte tek bir kampus şeklinde hareket edilmesinin zorunluluk olduğuna dikkat çekildi

• 2013-2014 akademik yılında ülkeye eğitim görmek için 62 bin 726 öğrenci geldi.  Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 13 arttı.  Söz konusu akademik yılda başta Türkiye olmak üzere dünyanın 108 ülkesinden öğrenci eğitim için Kuzey Kıbrıs’ı tercih etti

 

Ayşe GÜLER

Ekonomiye ciddi katkı sağlayan yükseköğretim sektöründe 2013 yılında Kuzey Kıbrıs vatandaşı öğrencilerle birlikte TC ve 3. dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin yaptığı harcama 2 milyar 243 milyon TL’ye ulaştı.
Söz konusu harcamalarda 2013’te yurt dışından gelen öğrencilerin ekonomiye yaptığı toplam katkının 1 Milyar 800 milyon TL olması dikkat çekti.
Bir öğrencinin bir yıl içindeki harcadığı para ise 37 bin 759 TL olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı KKTC 2013 Ekonomi Durum Raporu’nda ‘yükseköğretim’ sektöründeki gelişmelere yer verildi, üniversitelerin yıllara göre gelişmesi ele alındı.
Raporda, yükseköğretim sektöründe ‘hem öğrenci sayısının hem de kalitenin artırılması’ için 2013 yılında çalışmalara devam edildiği, 2002 yılında başlatılan ortak tanıtım projesinin 2013 yılında sürdürüldüğü ifade edildi.
Üniversitelerin birbirlerine rakip değil’, ortak olmaları, tüm paydaşları ve toplumuyla birlikte tek bir kampus şeklinde hareket edilmesinin zorunluluk olduğu da raporda dikkat çeken noktalar oldu.
Özellikle yıldan yıla Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde eğitim görmek için gelen öğrenci sayısında yaşanan artışa dikkat çekildi. Türkiye’de eğitim veren üniversite sayısında artış yaşanmasına rağmen, 2013-2014 akademik yılında 62 bin 726’ya ulaştığı belirtildi.

Toplam harcama 2 milyar 243 milyon TL
Öğrenci sayısındaki artışın ekonomik anlamda büyük önem arz ettiği raporda yer aldı. Yapılan anket çalışmalarında bir öğrencinin bir yıl içindeki harcadığı paranın 37 bin 759 TL olduğu belirtildi.
Kuzey Kıbrıs vatandaşı öğrencilerin harcamaları ile beraber 2013 yılında tüm üniversite öğrencilerinin harcamalarının toplam 2 milyar 243 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çekildi.
Öte yandan 2013’te yurt dışından gelen öğrencilerin ekonomiye yaptığı toplam katkının 1 Milyar 800 milyon TL olduğu raporda yer aldı.
Öğrenci harcamalarının hem öğrenci sayısındaki artıştan hem de yaşanan hayat pahalılığından dolayı bir önceki yıla oranla yüzde 24’lük artış gösterdiği kaydedildi. Bu önemli artış sonucunda öğrenci harcamalarının GSMH içindeki payının yüzde 26’dan yüzde 29’a yükseldiği ifade edildi.
Raporda, eğitim ücretlerinin öğrenci harcamalarının içerisinde yüzde 28 oranında paya sahip olduğu kaydedildi. Geri kalan harcamaların ise barınma, ulaşım, yeme içme, iletişim gibi harcamalar olduğu, üniversite öğrencilerinin ülkede kalış süresinin uzun olması ve zorunlu harcamaların pek çok sektöre olumlu yansıdığı da belirtildi.

Öğrenci sayısı 27 binden, 62 bine yükseldi
Bunun yanı sıra ülkeye eğitim için gelen öğrenci sayısında artış yaşandığına da dikkat çekildi. 2002-2003 akademik yılında 27 bin 748 olan öğrenci sayısı 2013-2014 akademik yılında 62 bin 726’ya yükseldi.
Yıldan yıla yaşanan artış şöyle: “2003-2004: 30 bin 605, 2004-2005: 35 bin 473, 2005-2006: 41 bin 865, 2006-2007: 38 bin 799, 2007-2008: 43 bin 489, 2008-2009: 47 bin 907, 2009-2010: 43 bin 328, 2010-2011: 43 bin 261, 2011-2012: 47 bin 63, 2012-2013: 55 bin 494, 2013-2014: 62 bin 726

2013-2014’te en fazla öğrenci YDÜ’de
Hazırlanan rapora göre 2013-2014 akademik yılındaen fazla öğrencinin YDÜ’de eğitim gördü.  21 bin 467 öğrenci YDÜ’de eğitim görürken, 16 bin 54 öğrenci DAÜ’de eğitimini sürdürdü. 10 bin 751 öğrenci GAÜ, 7 bin 936 öğrenci UKÜ, 3 bin 844 öğrenci LAÜ, 2 bin 188 ODTÜ-KKK, 374 öğrenci AKÜN, 112 öğrenci de İTÜ’yü tercih etti.

108 farklı ülkeden öğrenci…
Raporda 2012 yılında 55 bin 494 olan öğrenci sayısının 2013-2014 akademik yılında yüzde 13 artarak 62 bin 726’ya ulaştığı aktarıldı.
2013’te 50 bin 68 öğrencinin başta Türkiye olmak üzere dünyanın 108 ülkesinden öğrencinin eğitim için Kuzey Kıbrıs’a geldiği ifade edildi.

En çok öğrenci Türkiye’den…
Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 34 bin 858’i yani yüzde 56’sının TC uyruklu olduğu, 15 bin 2010’u yani yüzde 24’ünün de üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu raporda yer aldı.
Bunun yanı sıra 12 bin 658 öğrencinin yani toplam öğrencinin yüzde 20’sinin de Kuzey Kıbrıs vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.

“Türkiye’ye ‘bağımlı’ olunmaması önemli”
Raporda; üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının artmasının öğrenci açısından sadece ‘Türkiye’ye bağımlı olunmaması’ adına önemli olduğuna değinildi.
Öte yandan söz konusu ülkeden gelen öğrencilerin 2007 yılında toplam öğrenci sayısının yüzde 8’ini oluşturduğu, bu rakamın 2013’te ciddi artış göstererek, yüzde 24’e yükseldiğine dikkat çekildi.

“292 milyon TL’den 439 milyon TL’ye”
Raporda; yükseköğretim sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Harcaması (GSYH) içindeki büyüklüğü 2009 yılında 292 milyon TL’den 2013 yılında 439 milyon TL’ye yükseldiğine dikkat çekildi.
Sektörün değer olarak büyürken, GSYH içindeki payında bir değişiklik olmadığı belirtildi.
2009 yılında GSYH’nın yüzde 5,4’ünü oluşturan sektör, 2013 yılında yüzde 5,6 oluşturmaktadır.


“Öğrenci sayısı ve kalitenin artırılması için…”
Raporda, yükseköğretim sektöründe ‘hem öğrenci sayısının hem de kalitenin artırılması’ için 2013 yılında çalışmalara devam edildiği, 2002 yılında başlatılan ortak tanıtım projesinin 2013 yılında sürdürüldüğü ifade edildi.
Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri Ortak Tanıtım Konsorsiyumunun yıl içerisinde Pakistan, Kazakistan, Güney Kore, Azerbaycan, Dubai, Suudi Arabistan, Irak ve ICEF Workshop(İstanbul) uluslar arası eğitim fuarlarına katılması için destek sağlandığı da kaydedildi.
Eğitim kalitesinin artırılması kapsamında laboratuar yapımının desteklendiği, kütüphane binalarının modernize edildiği de raporda yer aldı.
Raporda, akademisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan öğretim üyesi yetiştirme programına devam edildiği vurgulanırken, bu kapsamda üniversitelerin ag-re alt yapısı oluşturmaları ve uluslararası standartlarda öğretim elemanı yetiştirmeleri amaçlandığı, araştırma görevlileri gelişmiş ülke üniversitelerinde araştırma yapmakta ve kendi üniversiteleri ile birlikte ortak çalışmalar yapıldığı belirtildi.

“Yaşam maliyetinin düşürülmesi için yurt binası yapıldı”
Üniversitelerin 2013 yılında yaptıkları bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri ile akreditasyon alanında yaptıkları çalışmaların desteklendiği de raporda yer aldı.
Yaşam maliyetinin düşürülmesi kapsamında yurt binası yapımına destek verildiği, 400 öğrenciye hizmet sunacak olan DAÜ yurt binasının hizmete açıldığı kaydedildi.
Kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen öğrenci sayısının her geçen gün artmasının Kuzey Kıbrıs için büyük öneme sahip olan yüksek öğretim sektörünün daha da gelişmesi için yeni fırsatlar sunduğu dile getirildi. Bu fırsatların ülke ekonomisinde katma değere dönüştürmek için ülkenin yüksek öğretim stratejisinin oluşturularak bu strateji çerçevesinde tüm kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiği de kaydedildi.

“Eğitim kalitesi artırılmalı”
Raporda, ülke için büyük öneme sahip yükseköğretim sektörünün sürdürebilirliğini sağlamak ve ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ‘eğitim kalitesinin’ artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Gerekli kaynak girdilerinin mevcudiyetinin ve sürekliliğinin sağlanmasının yanı sıra, üniversiteleri merkez alan araştırma ve inovisyon faaliyetlerinin artırılması ve güçlü araştırma altyapı oluşturularak dünyaya entegre edilmesi, bilgi ekonomisi tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması gelmektedir. Raporda, ‘üniversitelerin birbirlerine rakip değil’, ortak olmaları, tüm paydaşları ve toplumuyla birlikte tek bir kampus şeklinde hareket edilmesinin zorunluluk olduğuna da dikkat çekildi.

Bu haber toplam 3826 defa okunmuştur