1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Kadın Dostu Kentler" tanıtıldı
Kadın Dostu Kentler tanıtıldı

"Kadın Dostu Kentler" tanıtıldı

Eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaşam için

A+A-

CTP Kadın Örgütü’nün bir yıldır üzerinde çalıştığı, kadının yerel yönetimlerdeki temsilini artırmak için hazırlanan ‘Kadın Dostu Kentler’ projesi dün tanıtıldı. Gönyeli Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında kadının yerel yönetimlerdeki yeri tartışıldı ve projenin detayları sunuldu. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcilerinin yer aldığı toplantıda eşitlikçi kentlerin önemi vurgulandı.

Projenin detaylarını aktaran Kadın Örgütü Başkanı Sibel Sorakın, Türkiye ve dünyadan verdiği örneklerle Kadın Dostu Kent çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Kadın dostu kentlerin yaratılması için ülkede üretilen tüm plan, program ve politikalara eşitlik perspektifinin yerleştirilebilmesinin ve kadınların yaşam kalitesini yükseltecek, özel ihtiyaçlarına yanıt verecek yerel hizmetlerin sağlanmasının şart olduğu vurgulandı.

Kadın meclisleri kurulacak!

Sorakın, kent vizyonu ve ortak yaşam bilincini artırmak, karar mekanizmalarına eşit ve tam katılımı sağlamak için kentlerde kadın meclislerinin oluşturulacağını kaydetti. Kadın Meclisi’nin kent içinde yaşayan tüm kadın paydaşların din, mezhep, dil, ırk, kültür, sınıf, doğum yeri, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlayan örgütlü ve örgütsüz kadınları ve ilgili kuruluşları kapsayacak şekilde “ortak çatı” veya “şemsiye” altında buluşturan bir platform olduğunu belirtti. Sorakın, Kadın Meclisi’nin aynı zamanda, başta Gündem 21 ve Pekin Eylem Platformu olmak üzere, Birleşmiş Milletler zirvelerinde benimsenen eylem planlarında ve BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) başta olmak üzere, diğer uluslararası belgelerde yer alan kadınlara yönelik hükümlerin yerel düzeyde yaşama geçirilmesini sağlayacak en elverişli konumdaki platform olduğunu söyledi.

Kadın Meclisi’nin işlevleri ise şu şekilde sıralandı; kadınların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması,  kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması, genelde yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi.

Çalışma grupları oluşturulacak

Kadın dostu kentler yaratmak için çalışma grupları kurulacağını ve bu grupların projeleri hayata geçirecek çok önemli unsurlar olacağını kaydeden CTP Kadın Örgütü Başkanı Sibel Sorakın, çalışma alanlarının ise siyaset, yönetim/katılım, bilinçlendirme/kapasite geliştirme, şiddet, ana-çocuk sağlığı/genel halk sağlığı, eğitim/kişisel gelişim, çevre, mesleki eğitim/kadının el emeğinin değerlendirilmesi, kültür/sanat olduğunu vurguladı. Çalışma alanlarının sivil toplum örgütleriyle yapılacak ortak çalışmalar sonucu daha da genişletilebileceğini ifade eden Sorakın, kent sınırları içinde yaşayan tüm kadınları çalışma gruplarına davet etti.

Hedef ilk 6 ayda kadın meclislerini kurmak

Kadın Dostu Kent projesinin tüm kadın örgütleri ile paylaşılıp ortak çalışma grupları oluşturulacağını kaydeden Sorakın, belirlenen grupların, belediyelerle birlikte çalışmaya başlayıp, projeleri hayata geçirmenin yollarının aranacağını vurguladı. İlk altı ayda kadın meclislerini oluşturmayı, beş yıl içinde ise eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir yaşam için kadın dostu kentlerin yaratılmış olacağını ifade eden Sorakın sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınların karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına katılımını artırmak, kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmek ve uygun araçlarla bu stratejileri yaşama geçirmek, kadınların gündelik hayatlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için elbirliği ile çalışacağız. Projenin hedeflediğimiz sürede tamamlanmasını sağlamak için proje izleme grupları oluşturacağız. Her yıl Mart ayının ilk haftasında "Eşitlikçi Kentler Kurultayı" düzenleyip sürecin takipçisi olacağız.” YD

Bu haber toplam 1320 defa okunmuştur