1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. 'NE OLACAK BU KIBRIS’IN HALİ?'
YAYIMLIYORUZ

YAYIMLIYORUZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma Bundan böyle akit taraflar olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mevcut i

A+A-

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de

Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma

 

Bundan böyle akit taraflar olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

Mevcut iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini daha derinleştirmek ve genişletmek isteğinden hareketle,

Tarafların kıta sahanlığının doğal kaynakları araştırmak ve işletmek amacıyla egemen haklarını kullandıkları Akdeniz’de kıta sahanlığının ilgili bölgelerinin sınırının saptanmasını arzulayarak,

Yapıcı müzakereler ve iyi komşuluk ruhu içerisinde adil ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler sağlanması yolundaki isteklerini göz önüne alarak

Akdeniz’de kıta sahanlığı sınırlandırmasının hakça ilkeler esasına göre yapılmasını kabul ederek,

Uluslar arası hukukun ilgili ilkelerini ve kurallarını göz önünde bulundurarak,

Aşağıda hususlarda anlaşmışlardır:

 

Madde 1 

Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kıta sahanlığı sınırı, aşağıda koordinatları belirtilen noktalardan geçer:

1.      35-33-09.584K    32-16-18.000D

2.      35-33-41.913K    32-21-12.349D

3.      35-33-47.278K    32-31-50.801D

4.      35-35-38.364K    32-37-51.980D

5.      35-37-58.043K    32-46-34.195D

6.      35-39-53.677K    32-56-36.616D

7.      35-40-59.868K    33-02-50.096D

8.      35-40-55.189K    33-10-19.709D

9.      35-41-19.465K    33-19-40.157D

10.   35-40-58.546K    33-23-18.544D

11.   35-41-14.617K    33-32-33.838D

12.   35-41-45.874K    33-38-16.025D

13.   35-42-04.417K    33-45-08.528D

14.   35-42-29.670K    33-53-00.873D

15.   35-43-50.531K    34-02-48.043D

16.   35-45-06.627K    34-06-06.897D

17.   35.45.44.498K     34-10-13.085D

18.   35-48-11.903K    34-14-21.393D

19.   35-49-46.780K    34-18-51.643D

20.   35-51-41.517K    34-24-51.492D

21.   35-52-57.081K    34-28-43.550D

22.   35-54-25.608K    34-33-30.506D

23.   35-54-42.208K    34-36-28.498D

24.   35-54-06.978K    34-40-56.920D

25.   35-52-55.052K    34-44-01.021D

26.   35-51-19.934K    34-46-40.603D

27.   35.49.09.889K     34-48-51.634D

Akit taraflar aralarındaki kıta sahanlığı sınırlandırma çizgisinin doğuda 35-49-09.889K ile 34-48-51.634D koordinatlarında olan nokta ve batıda 35-33-09.584K ile 32-16-18D koordinatları olan noktaya kadar saptama konusunda yukarıda belirtildiği gibi anlaşmaya varmışlardır.

Bu koordinatların doğudaki 35-49-09.889K ile 34-48-51.634D noktasının doğusuna ve batıdaki 35-33-09.584K ile 32-16-18D noktasının batısına doğru olan yöndeki sınırlandırmanın ve daha uzağa doğru uzatılarak çizilmesinin, ilgili taraflarla uluslararası hukuk kurallarına ve hakkaniyet ilkelerine göre ileride yapılacak anlaşmalarla gerçekleştirilmesi konusunda da mutabık kalmışlardır.

 

Madde 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında koordinatları yukarıda belirtilen kıta sahanlığı sınır çizgisi, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan 12 Nisan 2008 yılında yayınlanmış olan TR 30 numaralı deniz haritasında da gösterilmiştir.

İşbu anlaşmada belirtilen coğrafi koordinatlar WGS 84 ile ifade edilmiştir.

 

Madde 3

Kıta sahanlığının deniz yatağında veya toprak altında doğal kaynak rezervinin işbu anlaşmanın 1. Maddesi’nde belirlenen sınırın üzerinde, her iki tarafın da kıta sahanlığı alanına girecek şekilde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, akit taraflar bu rezervin en verimli şekilde nasıl işletileceği konusunu müştereken saptamak üzere görüşmeler yapacaklardır.

 

Madde 4

İşbu anlaşma Kıbrıs Türklerinin, adanın kıta sahanlığının tümü üzerindeki meşru, eşit ve ayrılmaz haklarını haleldar etmeyecektir. Akit taraflar Kıbrıs meselesine kapsamlı çözüm bulunması çabalarını sürdüreceklerdir.

 

Madde 5

İşbu anlaşmanın yorumu ve uygulanması konusunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda bu uyuşmazlık diplomatik yollardan müzakere veya tarafların ortak rızasına dayanacak diğer barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulacaktır.

 

Madde 6

Bu anlaşma taraf devletlerce onaylandıktan sonra, onay belgelerinin değişimi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu anlaşma 21 Eylül 2011 tarihinde New York’ta Türkçe olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti                                           Türkiye Cumhuriyeti

Adına                                                                                  Adına

 

Dr. Derviş Eroğlu                                                      Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı                                                        Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1603 defa okunmuştur