1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Yasa ve tüzükler acilen ele alınmalı, ‘itiraz hakkı’ tanınmalı
Yasa ve tüzükler acilen ele alınmalı,  ‘itiraz hakkı’ tanınmalı

Yasa ve tüzükler acilen ele alınmalı, ‘itiraz hakkı’ tanınmalı

“2013 Yılında Gerçekleşen Polis Terfilerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi” çalışmalarını tamamladı, raporunu hazırladı…

A+A-

Meltem SONAY

 

“2013 Yılında Gerçekleşen Polis Terfilerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi” çalışmalarını tamamladı, raporunu Genel Kurula sunulmak üzere hazırladı.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, UBP Mağusa Milletvekili Dursun Oğuz, DP Lefkoşa Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin birlikte sunmuş oldukları öneri ile açılan komite, kapsamlı çalışmasını paylaştı.

Mevcut iddialar ve durumun Polis Örgütü’nün itibar ve güvenilirliğine de zarar verdiğine işaret eden Komite, tüm yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekliliğini vurguladı,  herhangi bir düzenleme olmadan yapılacak terfilerin Polis Örgütünün itibarını daha da zedeleyebileceği düşüncesini belirtti.

 

“Yasa ve Tüzük’te sınava itiraz hakkı da yer almalı”

Komite, varmış olduğu değerlendirmeler sonucunda, 51/1984 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası ile bu Yasa tahtında çıkarılan Polis Örgütü Sınav Tüzüğü ve Polis Mensupları Sicil Değerlendirme Tüzüğü’nün adalet ve şeffaflık ilkeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle sınava itiraz hakkının da yer alacağı şekilde acilen yeniden ele alınması gerektiği kanaatine vardı.

Komite, Polis Hizmetleri Komisyonu’nca yapılan sınavların her ne kadar adil olduğu iddia edilse de kamuoyunda büyük bir vicdani rahatsızlık yarattığı kanaatini belirtti

“Sınavlar kamuoyunda büyük bir vicdani rahatsızlık yarattı”

Sınav ile ilgili tüzükte yapılacak değişikliklerde belli kriterlerin konularak puanlama yapılmasının sınavın şeffaf ve adil olduğunun göstergesi olacağına inanç belirten Komite, Polis Hizmetleri Komisyonu’nca yapılan sınavların her ne kadar adil olduğu iddia edilse de kamuoyunda büyük bir vicdani rahatsızlık yarattığı kanaatini belirtti.

Komite bundan sonra yapılacak olan terfilerin bu Rapor ışığında gerekli olarak addedilen tüm yasal değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra yapılmasının büyük önem taşıdığı görüşünü de rapora geçirdi.

Meclis Araştırma Komitesi, ‘adalet ve şeffaflık ilkeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle sınava itiraz hakkının da yer alacağı şekilde ilgili yasa ve tüzüklerin acilen yeniden ele alınması gerektiği kanaatine vardı.

“Polis Örgütü iç huzuruna zarar verebilir”

Rapor’daki ifadeler şöyle:

“Rapora konu hususların polis mensuplarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği ve araştırmaya konu terfilerden sonra terfi sınavı açılmadığı için terfi bekleyen polis mensuplarının huzursuzluk içinde olduğu, bu olumsuz durumun da Polis Örgütü iç huzuruna zarar verebileceği Komitemizce gözlemlenmiştir. Mevcut iddialar ve durumun Polis Örgütünün itibar ve güvenilirliğine de zarar verdiği göz önünde bulundurularak, tüm yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekliliği tekrardan vurgulanmakta; herhangi bir düzenleme olmadan yapılacak terfilerin Polis Örgütünün itibarını daha da zedeleyebileceği düşünülmektedir.”

Komite’nin SONUÇ VE ÖNERİLERİ;

“Ses kayıtları polisten değil avukatlardan temin edildi”

Komite, sözlü yapılan mesleki yarışma sınavına ilişkin ses kayıtlarının iletilmesine Polis Örgütü tarafından bir çözüm getirilemediğine işaret etti, Resmi olarak Komitece temin edilebilmesi gereken sınavlarla ilgili ses kayıtlarının hukuki yollarla bu kayıtları elde eden Mahkeme nezdinde konuya muhatap avukatlardan temin edildiğini raporladı.

Komite, anılan ses kayıtlarının kayıt kalitesinin yetersiz olduğunu, bundan sonra sözlü olarak düzenlenecek sınavlarda kayıt kalitesinin iyileştirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de rapora geçirdi.

‘Cezaların bazılarının silinmesi manidar’

Komite, kınama cezası ve diğer cezaların silinmesi konusunda, yazılı talepte bulunan polis mensuplarının müracaatlarının zamanında değerlendirilmeyerek terfi sınavının hemen ardından değerlendirilip bazılarının silinmesinin manidar olduğu görüşünü de ifade etti.

“Sınav Tüzüğü yeniden düzenlenmeli…”

Daha önceden vekaleten görev yürüten polis mensuplarının vekalet ettikleri mevki için terfi alamadıkları halde görevlerin yürütülmesinde terfi verilmiş gibi hizmet sunduğu;

Polis Örgütü Sınav Tüzüğü’nün değiştirilerek özellikle toplam puanın %40’ını oluşturan ve sözlü sınavın ana teması olan mesleki konularda yeterlik ilkesine açıklık getirilmesi gerektiği, hatta daha objektif değerlendirmeye olanak vermek amacıyla terfi sisteminin her aşamasındaki sınavların tümden yazılı sınavlar olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı;

Herhangi bir polis mensubunun terfisinde toplam puanın %40’ını oluşturan ağırlıkta düzenlenecek sınavın tek bir sorudan oluşmasının değerlendirme açısından yeterli olmayabileceği gerçeğinin varlığı; polis mensuplarının mesleki sınavlarının sadece mülakatla ve tek bir soruyu cevaplandırmak yerine, yeniden düzenlenecek olan Sınav Tüzüğü ile bu yöntemin tekrardan belirlenmesi ve bu tüzükte yapılacak değişikliklerin bilimsel, demokratik, çağdaş ve objektif kriterlere göre hazırlanması gerektiği;

51/1984 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası tahtında çıkarılan Polis Örgütü Sınav Tüzüğü ile Polis Mensupları Sicil Değerlendirme Tüzüğünün de acilen ele alınarak çağdaş birer tüzük haline getirilmesinin gerekli olduğu RAPORDA yer aldı.

‘İtiraz hakkı ve değerlendirme somut kritere bağlanmalı’

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısında öngörülen Sınav yönteminde olumlu düzenlemeler görülse de bilgi ölçme, değerlendirme ve sicille ilgili konularda daha somut iyileştirmeler yapılması gerekliliğinin ivedi olduğunun da yazıldığı raporda, sınav sonuçlarına itiraz hakkının mutlaka bulunması ve itirazların değerlendirilmesi konusunun somut kriterlere bağlanması gerektiği kayda geçirildi.

Araştırma Komitesi, yanlış uygulanacak liyakat sistemi ile yetkilendirmenin her kurumda olduğu gibi Polis Örgütünde de layık olmayanın daha yetkili göreve getirilmesi ile sonuçlanacağı ve olumsuz sonuçlar yaratabileceği görüşünü de raporlaştırdı.

               

Bu haber toplam 2404 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler