1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-49
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-49

A+A-

Yahudilerle Araplar arasında kanlı çatışmalar git gide yoğunlaşmaktadır. Öyle ki, söz konusu günlerde, eskiden olduğu gibi Yahudi örgütlerinin İngiliz ordusuna karşı eylemleri durmuş ve bu eylem ve saldırıların Araplar üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Daha önce yer verdiğimiz haberlerden birinde, bazı bölgelerde İngiliz askerlerinin gece sokağa çıkma yasağına rağmen bazı Yahudi militanlarının eylemlerine göz yumulduğunu da aklımızın bir köşesine yerleştirirsek, söz konusu bu günlerde İngilizlere neden saldırı yapılmadığını da tahmin etmek zor olmasa gerek.

Bu saldırılar katlanarak devam ederken diğer yandan Avrupa'daki "yurtsuz" Yahudilerin bir an önce Filistin'e gelmek için çaba harcadıklarını da basındaki haberlerinden anlıyoruz. 240 bin olarak verilen ve yurtdışında yaşamlarını sürdüren Yahudilerin yüzde doksanının Filistin'e geliş yolunu aradıkları bildiriliyor. Ve bir istatistik bilgi de şu şekilde yer alıyor haberin içinde: Filistin'e 100 ile 300 bin Yahudi'nin yerleşmesi mümkün olacaktır. İşte söz konusu konularla ilgili iki haber...

 

"16 Aralık 1947-Hür Söz-s:1

Filistinde Çarpışmalar

Kudüs: Otomatik silahlarla mücehhaz Yahudiler Lida hava meydanının Kuzeyindeki bir Arap köyüne hücum etmişlerdir. Bu hücumda altı Arap öldürülmüş ve diğer bir çokları yaralanmıştır. Son 24 saat zarfında ölen Arapların sayısı 18'dir. Yetmişten fazla Arap da yaralanmıştır.

KAHVEYE TAARUZ

Yafa'da bir kahvehaneye Yahudilerin hücum etmesi neticesi altı kişi öldürülmüş ve 40 kişi yaralanmıştır. Bir taksiden bir Arap otobüsüne bomba savrulması neticesi dört Arap hemen ölmüş ve iki Arap yaralanarak bir müddet sonra ölmüştür. Kadın ve çocuklardan müteşekkil diğer otuz kişi de yaralanmıştır.

SIKI YÖNETİM

Resmen bildirildiğine göre Hayfa'nın Yahudi semti olan Hakarmel'de 38 saatlık bir sıkı yönetim konmuştur. Bu sıkı yönetimin niçin konduğuna dair hiçbir malumat verilmemektedir. Bu sahada 50.000 Yahudi yaşamaktadır.

AVRUPADAKİ YAHUDİLER FİLİSTİNE GİTMEK İSTİYOR

Frankfurt: Avrupa'da yurtsuz kalan 240 bin kişiden takriben %90'ı Filistin'e muhaceret etmek istemektedir. Bu haberi veren Almanyadaki Amerikan işgal bölgesi komutanı Yahudi meseleleri müşaviri, Hakim Louis Levinthal, Filistin bölündükten sonra bu memleketin 100 binle 300 bin arası Yahudi alabileceğini söylemiştir."

 

Filistin'de geçici bir Yahudi Hükümetinin kurulması için de çalışmaların sürdüğü hatta tarihlendiği ise şu haberle veriliyordu...

 

"27 Aralık 1947-Hür Söz-s:1

Yahudiler Hükümet Kuruyor

Kudüs: Muvakkat Yahudi Hükümeti gelen Mart veya Nisan ayında kurulacaktır.

Genel Meclis bir Yahudi devleti kuruluncaya kadar bir Hükümet vazifesini görecektir."

 

yah.gif

 

Ada'dan küçük balıkçı terknelerle kaçış haberleri de zaman zaman gazetenin sütunlarında yer almaktaydı. Daha önceleri Girne limanından Alman esirlerce çalınan balıkçı teknesi haberi yanında Mağusa liman ve balıkçı korunaklarından da zaman zaman tekne çalındığı haberleri gelmektedir. Haberimizin birinde bu kez Dikelya'dan bir teknenin çalındığı ve çalanların muhtemelen ya Alman esirleri ya da Filistin'e gitmeyi planlayan Yahudi Muhacirler tarafından olduğu düşünülmektedir. Çünkü bilindiği gibi, Dikelya bölgesinde bulunan Ksilotimbo'daki Yahudi Muhacir kamplarıyla birlikte Alman Esirleri'nin yer aldığı kampların da olması, bu iki seçeneği ortaya çıkarıyor.

Aynı tarihli gazetenin bir diğer haberlerinde ise, ada'da bulunan yetim Yahudi çocukların Filistin'e gönderilmesi ve ada'ya gelen yeni Yahudi Mültecilerle ilgiliydi...

 

"31 Aralık 1947-Hür Söz-s:2

-Memleket Haberleri-

Balıkçı Kayığı Çalındı

Ormidyalı Stelyo isminde bir şahsa ait bulunan 70 lira kıymetinde bir balıkçı kayığı Dikelia sahilinden çalınmıştır. Yelken tertibatı ve küreklerle mücehhez bulunan kayığın ya Alman Harp Esirleri veya Yahudi Mülteciler tarafından çalındığı tahmin edilmektedir.

Yahudi Yetimler Gitti

Adada bulunan yetim 288 Yahudi çocuğu bir reis idaresinde olmak üzere Mağusa'dan "Andria" vapuru ile Filistin'e hareket etmişlerdir.

Yahudi Mültecileri Geldi

Geçen akşam Yahudi mültecileri ile dolu bir vapur Mağusa'ya varmış ise de havanın fena olmasından yolcularını karaya çıkaramamıştır. Hava düzelir düzelmez çıkarmağa başlanacaktır. Vapurda 679 Yahudi bulunduğu kuvvetle tahmin ediliyor. Bunların 333'ü erkek, 222'si kadın ve 124'ü çocuktur."

 

 

Bu yazı toplam 1586 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar