1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. VİZİTELERDE %65/35'LİK GELİR PAYLAŞIMI ORTADAN KALKTI
VİZİTELERDE %65/35'LİK  GELİR PAYLAŞIMI  ORTADAN KALKTI

VİZİTELERDE %65/35'LİK GELİR PAYLAŞIMI ORTADAN KALKTI

Sağlıkta ‘ikinci iş’ sıkıntısını çözmek için ‘ara formül’ olarak üretilen Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde değişikliğe gidildi

A+A-

 

Özel hastane ve klinikleri kamuya açacak, kamu hekimlerine “özel hasta bakma” hakkı tanıyacak Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü bir kez daha değiştirildi ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

ESKİ TÜZÜKTE:

% 65-35 oranına göre; 100 TL’lik muayenenin 35 TL’si Sağlık Fonu’na aktarılacaktı. 37 TL’si Maliye Bakanlığı tarafından vergi alınacaktı. Masraflar düşürüldükten sonra geriye kalan miktar doktorun olacaktı…

YENİ TÜZÜKTE:

Asgari muayene ücretinin % 65’sinin doktora, 35’nin ise Sağlık Fonu’na aktarılacağı oran kaldırıldı.

Yeni çalışmayla; tüm tahsilatlar, kullanım, işgaliye bedelleri, elektrik, telefon, su, internet, personel giderleri ve muhasebe hizmet bedeli giderleri tenzil edildikten sonra günlük olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılacak.
Vergiler düşürüldükten sonra kalan meblağ, özel hasta bakan hekimlere BAKTIKLARI HASTA VE YAPILAN TEDAVİ VE MUAYENE ORANINDA ayın ilk haftasında ödenecek.

Ayşe GÜLER

Kamu doktorlarına mesai saatleri dışında hasta bakma hakkı tanıyan tüzükte değişikliğe gidildi. Sağlıkta ‘ikinci iş’ sıkıntısını çözmek için ‘ara formül’ olarak üretilen Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde değişikliğe gidildi, vizitelerde %65/35 olarak belirlenen gelir paylaşımı ORTADAN KALKTI.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre;  özel hasta bakma hakkı kapsamında yapılacak tüm tahsilatların kullanım, işgaliye bedelleri, elektrik, telefon, su, internet, personel giderleri ve muhasebe hizmet bedeli giderleri tenzil edildikten sonra GÜNLÜK olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılması kararlaştırıldı.

Yeni çalışmayla, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılan meblağlardan vergiler düşürüldükten sonra kalan meblağ, özel hasta bakan hekimlere BAKTIKLARI HASTA VE YAPILAN TEDAVİ VE MUAYENE ORANINDA ayın ilk haftasında ödenecek.

Tıp İş ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda yapılan değişiklik ile ayrıca; devlet hastaneleri bünyesine dahil edilen birimlerin giderlerinin gelirlerinden fazla olması halinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne herhangi bir meblağ yatırılmayacak, oluşan zarar ilgili özel tesis veya hekimler tarafından karşılanacak.

Eski tüzük üzerinde yapılan değişiklikle% 65/35 gelir paylaşımı ortadan kalktı. Yeni düzenlemeyle; özel hasta bakan kamu hekimlerine BAKTIKLARI HASTA VE YAPILAN TEDAVİ VE MUAYENE ORANINDA ayın ilk haftasında ödeme yapılması kararlaştırıldı

 

TÜZÜK NEYİ İÇERİYOR?

Makbuzla kayıt dönemi, özel sağlık kuruluşları kamulaşacak!
Protokol 1 yıllık…

Tüzük kapsamında özel sağlık kuruşları veya bazı birimler devlet hastaneleri bünyesine dahil edilecek.
Buna göre; devlet hastanelerinin altyapı ve donanımlarının özel hasta bakma kapsamında kullanılması için yeterli olmaması halinde Sağlık Bakanlığı harekete geçecek.
İzinlendirilmiş özel muayenehaneler, özel klinikler, özel dispanserler, özel dal hastanelerinin belirlenecek birimlerinin yanı sıra özel hastanelerin belirlenecek birimleri, özel radyoloji, patoloji laboratuarları ve özel erken teşhis, tanı merkezleri bu haktan yararlanabilecek.
Bu birimler, bir yılı geçmeyecek süre için imzalanacak kullanım protokolleri ile devlet bünyesine dahil edilecek.

Mesai saatleri dışında, resmi ve hafta sonu tatillerinde…

Tüzük kapsamında; kamu hekimleri, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası gereği belirlenen mesai saatleri dışında, hafta sonu tatilleri ve resmi tatillerde özel hasta bakıp, cerrahi operasyon yapabilecek.

Yurttaşlar, ‘özel sağlık hizmetinden’ nasıl yararlanacak?

Özel olarak sağlık hizmeti almak isteyen hasta, görmek istediği kamu hekiminin görev yaptığı hastane başhekimi veya hastane yönetimi tarafından belirlenen personele veya bakanlık ile protokol imzalayan hastanelerde görev yapan personele müracaat ederek, randevu alacak ardından da sağlık hizmeti ücretini ödeyecek.
Alınacak makbuza muayene günü, saati ve ilgili hekimin adı kaydedilecek, makbuzlar beş nüshalı olarak düzenlenecek.

Makbuzla kayıt altına alınacak…

Muayene günü hasta, ilgili hekime makbuzu gösterecek, kamu hekimleri de hastaya ait detaylı bilgileri ve makbuz numarasını KAYIT defterine yazacak.

Asgari ve azami ücret aralığı…

Özel hasta bakma veya özel olarak cerrahi operasyon yapılmasında uygulanacak ücret tarifesi, işgaliye ve kullanım ücretleri ile ilgili sair giderler, bakanlık ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin belirlediği asgari ve/veya azami ücret aralığındaki ücretler dikkate alınacak.
Bu ücretler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek kararnamede belirlenecek.

 


Adım adım ‘özel hasta bakma’ hakkı…

Hekimlere baktıkları hasta ve  yapılan tedavi, muayene oranında ödeme!

Özel hasta bakma hakkı kapsamında yapılacak tüm tahsilatlar, kullanım, işgaliye bedelleri, elektrik, telefon, su, internet, personel giderleri ve muhasebe hizmet bedeli giderleri tenzil edildikten sonra günlük olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılacak.
Vergiler düşürüldükten sonra kalan meblağ, özel hasta bakan hekimlere baktıkları hasta ve yapılan tedavi ve muayene oranında ayın ilk haftasında ödenecek.
Devlet hastaneleri bünyesine dahil edilen ya da protokol imzalanan sağlık kuruluşlarının giderlerinin gelirlerinden fazla olması halinde, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine herhangi bir meblağ yatırılmayacak, oluşan zarar ilgili özel tesisler veya hekimler tarafından karşılanacak. 

Çizelgeler, aylık olarak başhekimler tarafından belirlenecek

Tüzükte,  kamı hekimlerinin çalışacağı çizelgeler de detaylandırıldı.
Buna göre; Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında çalışan hekimlerin ‘özel hasta bakma’ haklarını kullanmalarına ilişkin çizelgeler, aylık olarak Başhekimlikler tarafından ilgili klinik şefinin de görüşü alınarak belirleneceği kaydedildi.
Özel hasta bakma hakkını kullanacak kamu hekimlerinin nöbetçi olduğu günlerde bu hakkı kullanamayacağı ifade edildi.


 

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DÜŞÜNÜYOR?

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana:
“Özel hastalardan yalnızca vergi alınacak, masraflar doktorlara ait olacak”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, özel hasta bakma hakkı kapsamında gelir paylaşımı olarak düşünülen %35/65 oranının yapılan çalışmayla ortadan kalktığını söyledi.
Dana, Tıp-İş ile Maliye Bakanlığı arasında yaptığı görüşmede,  Maliye Bakanlığı’nın kamu hekimlerinin bakacakları özel hastalardan yüzde 35-37 civarında vergi alacağı yönündeki bilgi sonrasında böyle bir karar üretildiğini kaydetti.
Hem Maliye Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı’nın gelir paylaşımı oranının kaldırılmasına olumlu baktığını ifade eden Dana, doktorların bakacakları özel hastalardan yalnızca vergi alınması ve masrafların doktorlara ait olması kaydıyla özel hasta bakma hakkının verildiğini dile getirdi.
Dana, “100 TL’lik muayenede 35 TL’si Sağlık Fonu’na aktarılacaktı. 37 TL’si Maliye Bakanlığı tarafından vergi alınacaktı. Sonrasında masraflar düşürüldükten sonra doktorun eline hiç denecek kadar az bir miktar kalacaktı” dedi.

“Protokoller hafta sonuna doğru imzalanacak”

Dana, özel hasta bakma isteyen kamu hekimlerinin hastane başhekimliklerine başvurularını yaptığını söyledi.
Başhekimlerinin öncelikli olarak hastane imkanlarını değerlendireceklerini, ‘imkansızlık’ olması halinde durumu ise Sağlık Bakanlığı’na başvuracaklarını ifade eden Dana, bakanlığın uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayacağını belirtti.
Dana, protokolün 1 yıllık olacağını da dile getirdi.
Protokolle ilgili hastanelerde çalışma yaptıklarını ve bugün çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Dana, hafta sonuna doğru da protokolün imzalanacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 3549 defa okunmuştur
İlgili Haberler