1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Baz istasyonları sürekli denetim altında"
Baz istasyonları sürekli denetim altında

"Baz istasyonları sürekli denetim altında"

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, GSM baz istasyonlarıyla ilgili basında yer alan bir haberle ilgili açıklama yaptı

A+A-

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, GSM baz istasyonlarıyla ilgili basında yer alan bir haberle ilgili açıklama yaparak, kurumun, her gün rastgele seçtiği baz istasyonları için denetimlerini yaptığını, sektörün sürekli denetim altında olduğunu vurguladı.

Bürüncük, ülkeye Amerika’dan getirilen bir cihaz ile bazı baz istasyonu ölçümlerinin yapıldığını, bu ölçümlerin hangi marka veya model cihaz ve alıcı anten ile, hangi standartlara, limit değerlerine bağlı olarak ve kimin tarafından yapıldığının bilinmediğini belirterek, Lefkoşa’daki Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne ait bina üzerinde kurulu baz istasyonu için yapılan basına yansıyan; “10 Kat Fazla” manşetli haber üzerine yazılı açıklama yaptı.
Bürüncük, elektronik haberleşme sektörünü düzenleyen ve denetleyen tek yetkili mercinin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu olduğunu belirterek, Amerika’dan getirilen bir cihaz ile baz istasyonu ölçümlerinin yapıldığını, bu ölçümlerin hangi marka/model cihaz ve alıcı anten ile, hangi standartlara, limit değerlerine bağlı olarak ve kimin tarafından yapıldığı bilinmediğini kaydetti.

Söz konusu cihazın ülkeye girişte kurum tarafından verilen teknik uyumluluk onayını alması gerektiğini fakat böyle bir başvurunun dahi gerçekleştirilmediğini belirten Bürüncük, ayrıca Amerika’daki GSM sistemlerinde farklı frekans bantlarının kullanıldığını, geçerli bir ölçüm için cihaza doğru ayarların yapılmasının önemli bir husus olduğunu, her cihazın kendine özgü ayarlarının olduğu ve bu nedenle cihazı kullanmadan önce eğitiminin alınmış olması gerektiğini ve bu ölçümleri yapacak kişilerin elektromanyetik alanların ölçümü konusunda gerekli eğitimleri ve sertifikaları almış olmasının ciddi önem taşıdığını vurguladı.

İlgili haber okunduğu zaman; “sanki limit değerlerinden 10 kat fazla bir elektromanyetik yayılım var” gibi algılandığını ancak söz konusu haberde bina dışında ölçülen değerlerin bina içerisinde alınan ölçüm değerlerinden 10 kat fazla olduğunun iddia edildiğini, bu durumun da zaten doğal ve beklenen bir durum olduğunu, söz konusu bina içi ve bina dışı ölçüm değerleri dikkate alındığında uluslararası limit değerlerinin çok altında olduğuna dikkat çeken Bürüncük, baz istasyonları ile ilgili ölçüm taleplerinin kurum tarafından bir dilekçe ile kabul edildiğini, fakat bu güne kadar söz konusu istasyon için herhangi bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Bürüncük, kurumun her gün rastgele seçtiği baz istasyonları için denetimlerini yaptığını, sektörün sürekli denetim altında olduğunu da dile getirdi.
Kadri Bürüncük, KKTC genelinde her bir baz istasyonu için uluslararası standartlara uygun olarak ölçümlerin gerçekleştirildiğini, “10 Kat Fazla” manşetli haberde belirtilen baz istasyonu için kurum tarafından gerekli denetimlerin yapıldığını ayrıca basına yansıyan bu haber üzerine ivedi olarak tekrardan 374 noktada tarama amaçlı ölçümler aldıklarını ifade etti.

Bürüncük, yapılmış en güncel ölçümlerde NARDA marka SRM 3006 cihazı, 470 MHz – 6 GHz ölçüm probu ile kullanılarak ölçümlerin gerçekleştirildiğini, bu ölçümlerde sadece söz konusu baz istasyonu etkisinin değil, Selvili tepeden yayın yapan TV kanallarının, evlerde kullanılan DECT telefonların, kablosuz modemlerin, internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan sistemlerin ve antenlerin, bu band aralığında yayın yapan benzer cihazlar da dahil olmak üzere toplam etkilerinin ölçüldüğünü ve 374 noktada yapılan bu ölçüme göre, ortamın toplam en yüksek elektrik alan şiddeti değerinin 2.36 V/m olarak bulunduğunu belirtti.

Bürüncük, söz konusu baz istasyonunun izinleri ile ilgili de bilgiler verdi.

Bürüncük, Akdeniz Karpaz Üniversitesi binası üzerinde bulunan istasyon saha denetiminin 31 Ocak 2014 tarihinde tamamlandığını (EK-1), elektrik alan şiddeti ölçümünün uluslararası standartlara uygun şekilde yapıldığını, bu ölçümlerinde standartlara uygun olmayan herhangi bir elektrik alan şiddeti değerine rastlanmadığını ve istasyona Kurum tarafından izin verildiğini belirtti.

Kurum Başkanı Kadri Bürüncük, baz istasyonlarının denetimi ve yapılan elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri ile ilgili olarak kurumun yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi:
“Kurumumuz yetkileri doğrultusunda,  elektronik haberleşme cihazlarından ve baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik alanlar için KKTC genelinde elektrik alan şiddeti ölçümleri gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Kurs Programı’nı yüksek başarıyla tamamlayan uzman personelimiz ve danışmanımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Baz istasyonlarının ve diğer telsiz sistemlerinin radyasyon yaydığı halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlar halk arasında yaygın olarak kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon sınıfına kesinlikle girmemektedir. Alfa, beta, gama ve X ışınları yüksek enerjili yayılım olup iyonlaştırıcı radyasyon tanımına girmektedir. Tomografi çekiminde kullanılan cihazdan veya röntgen cihazından bu tip bir yayılım yapılmaktadır. Ancak Baz İstasyonları ve diğer telsiz sistemlerinden iyonlaştırıcı radyasyon olarak tanımlanan bu tipte bir yayılımın olması söz konusu bile değildir. Alfa, beta, gama ve X ışınları gibi hüçre yapısını bozabilecek nitelikte bir yayılımın haberleşmede kullanılan telsiz sistemlerinden yayılması mümkün değildir. Haberleşme sistemlerinde iyonlaştırıcı olmayan, alt frekans bandlarında yayılım yapan elektromanyetik alanlardan bahsetmek doğru olacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, baz istasyonları için ayrı ayrı ölçüm gerçekleştirmesinin yanında KKTC genelini kapsayan genel ölçümlere de yer vermekte ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kurumumuz Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile 23-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele yerleşim alanlarıyla Kantara ve Selvilitepe emisyon bölgelerinde toplam 48.497 adet ölçüm alarak ortamın elektrik alan şiddeti değerlerini ada genelinde elde etmiştir. Ada genelinde yapılan bu ölçümler Sayın Bakanımızın da bulunduğu bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştu. Ayrıntılı ölçüm raporuna BTHK’nın web sitesi adresinden erişebilirsiz: http://www.bthk.org/.

Her bir telsiz ve baz istasyonu için yapılan elektrik alan şiddeti ölçümlerinin değerlendirilmesi haricinde, denetimi yapılan istasyon için güvenlik mesafesi tedbirlerinin alınıp alınmadığı, operatör tarafından bildirilen verilerin doğru olup olmadığı denetim esnasında kontrol edilmektedir.

Denetimi yapılmakta olan istasyon için standartlara uygun olmayan bir durum tespit edilmesi halinde, Kurumumuz tarafından ivedi olarak işlem başlatılmaktadır ve standartlara uygun hale getirilinceye kadar değişikliklerin yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmaktadır.
Telsiz ve baz istasyonları için kullanılan cihazların tamamı KKTC gümrüklerinden geçmeden önce Kurumumuz tarafından denetime tabii tutulmaktadır. Operatörlerin kullandıkları telsiz ve baz istasyonu cihazları için ithal ön izinleri Kurumumuz tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucunda verilmektedir. Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım yapabilecek ve teknik açıdan uygun standartlardaki cihazlara Kurumumuz tarafından teknik uygunluk izni verilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı uygun olmayan ve teknik açıdan gerekli standartlardan yoksun bir telsiz cihazının ülkemizde kullanılmasına izin verilmemektedir.

Elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemleri ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Kurumumuz, elektronik haberleşme sektöründe yeni kurulacak olan telsiz ve baz istasyonları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalarını devam ettirmekte ve uluslararası standartlar ve uygulamalar da dahil olmak üzere bu alandaki tüm gelişmeleri sürekli takip etmekte ve uygulanmasını sağlamaktadır.”
(tak)

Bu haber toplam 5339 defa okunmuştur