1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Pilli açıkladı: Toplam 3 pozitif vaka
Turizm Ülkesinde Covid-19’a Karşı Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm İçin  Hepimize Görev Düşüyor

Turizm Ülkesinde Covid-19’a Karşı Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm İçin  Hepimize Görev Düşüyor

Dünyada Yeni tip “Coronavirüs-COVID-19”  sonrası normalleşme sürecinde, Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni önlemlerini alması ve bunu ispatlayıcı belgesinin olması, turistlerde güven tesisi için en önemli

A+A-

umu.jpg

Umut Kurşun
İSG Uzmanı ve Eğitmeni

Dünyada  Yeni tip  “Coronavirüs-COVID-19”   sonrası normalleşme sürecinde, Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni önlemlerini alması ve bunu ispatlayıcı belgesinin olması, turistlerde güven tesisi için en önemli kriter haline geldi.   Tüm Dünya ile rekabet edebilmek için “Güvenli Turizm"  sertifika programlarına hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle  turistik işletmelerimizin otellerimizin bir an  önce açılıp tekrardan daha sıkı bir denetimle  hijyen kriterleri için hazırlıklara başlaması gerekmektedir. Otellerimizde  Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilk mücadelede  geçen sezon açılmadan yaz başı  otel çalışanlarından oluşturulan   hijyen  ekipleri , kurulan  İş sağlığı ve güvenliği  kurulları ile paralel çalışan kadroların  Sağlık, güvenlik ve hijyen protokollerine hakim teknik personeller , HK , mutfak ve kalite yöneticileri ve çalışanları  başta olma üzere tüm  turizm emekçilerimizin  bu yılda iş sağlığı güvenliği ekipleri ile  devletin denetlemesini beklemeden kendi içinde  geçen seneyi de tecrübe edip daha bilinçli bir şekilde   bu biyolojik savaş  ve ekonomik krizin aşılmasında  önemli bir rol alacaklardır.

 Turistik işletmelerin, yeme-içme tesislerinin ve benzeri yapıların, tüketicinin beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; sertifikasyon sürecini yönetecek bir personel görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik Sağlık, güvenlik ve hijyen protokolleri hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru gıda hijyeni ve güvenliği uygulamaları ve  “Coronavirüs-COVID-19”  bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlanması hedeflenmelidir.    

“Coronavirüs-COVID-19”    kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir üretim , turizm ve hizmeti    mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için yaşanan bu süreçte   turizm başta olmak üzere  paydaş  tüm sektörlerdeki  enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan   güvenli turizm standartları  ve Covid-19 kılavuzları tüm  işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını  güvenliğini sağlamak için  alınacak tedbirlerin genel kapsamı şu  başlıklarla olmalıdır:

  • Yolcu Sağlığı ve Güvenliği ,
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği,
  • Tesislerde Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri,
  • Ulaşım Araçlarında Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Yolcu Sağlığı ve Güvenliği: Yolcuların, ülkeye  giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar “Coronavirüs-COVID-19” için uygulanması gereken sağlık, güvenlik ve iş hijyeni tedbirleri ve görevlilerin eğitimlerini içeriyor. Terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tamamen yerinde olmasının teminine ilişkin önlemleri kapsıyor. Personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerihijyen eğitimi, personele verilecek psikolojik destek, gerekli iş sağlığı güvenliği ile hijyen ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması vb iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler bu başlıkta yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.

Tesislerde Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Koronavirüs Salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni tedbirleri (politikalar, risk değerlendirmesi, talimatlar, acil durum planları, görev tanımları, bilgilendirme panoları, izlenebilirlik kayıtları, kontrol listeleri, bilgi kartları, KKD vb) ve gerekli olan mesafe, temas, izolasyon gibi misafirlere uygulanan İSG tedbirlerinin tesislerde görev yapan tüm personele de uygulanması ve denetlenmesi sağlanıyor.

Ulaşım Araçlarında Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında da belirli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbir ve düzenlemelerini içeriyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin ,şöförlerin  İSG eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi İSG önlemlerini kapsıyor.

Hiç kuşku yok ki önümüzdeki yaz sezonun nasıl geçeceği yukarıda bahsettiğimiz konularla ilgili alacağımız  tedbirlere göre şekillenecektir. Bir taraftan salgının dayattığı değişimi yakalamak gerekirken öte yandan acımaz rekabet koşuları ile mücadele için hazırlıklı olmak zorundayız  bu vakitten sonra  artık  , kapanma değil tüm sektörlerde ve kurumlarda kontrollü denetimli üretim ve hizmet zamanı artık kapanacak gücümüzde yok diyor isek . Ve bütün bunların yanından  salgını etkileyecek  tüm sektörlerin de  kendi içinde   2020 Mayıs ayındaki açılım sürecinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, KTMMOB ve İSG-BİR ortak çalışmaların sonucunda hazırlanan bakanlıkça yayınlanan  tüm sektörlere özgü   Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler  konusunda kılavuz yayınları  ilgili bakanlık sayfasından  takip ederek  gerekenlerin uygulanması  ve  daha sıkı denetimlerin de  ilgi bakanlıklarca ve yerel yönetimlerce takibi   ve kurumlarda da uygulanması gerekmektedir   . Güvenli üretim ,  güvenli hizmet kriterlerini sağlayıp sağlıkçılarımız ve halkımız  ile işbirliği ile Mart ayı sonuna  kadar salgını kontrol atına alıp olağan seviyelere çekmeliyiz.  Ülkemize gelen turistlerin temas ettikleri tüm sektörler başta turizm tesisleri  ,restorantlar ,  marketler dahil sağlıklı   Güvenli Turizm Güvenli Kıbrıs  İçin  Hepimize Görev Düşüyor    .    

 

Bu haber toplam 714 defa okunmuştur