Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

Dostlar alışverişte görsün

A+A-

 

CTP'nin "yenilikçi" siyaseti bir "al-ver" süreci olamaz!
Sol çözümleme; nesnellik ve gerçeklik açısından bir anlam taşımalı...
Barışa, topluma ve insanlığa katkıda bulunabilmeli...
Yenilikçi siyaset; tarihin ve değerlerin öznesi sayılan olgularla, kavramsal bir düzeyde temsil edilmelidir...

RAKİP İDEOLOJİ
Kıscası; statükoya karşı kendi potansiyellerimizi ve duyarlılıklarımızı, rakip bir ideoloji rolüne sokmalı ve kuramsal akılla yapılandırmalıyız...

Ama bir bakıyorsunuz;
Bazıları hâlâ bu coğrafyayı sömürmekle meşgul!
Halâ memuriyeti siyasal iktidarın siyasal yandaşlarına dağıttığı bir ganimet olarak düşünüyor...
Görevler,  makam ve mevki dağılımları, liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine dayalı olmaksızın;
Kendi iktidarına destek olan ve yardım sağlayan kimselere bir "ödül" olarak dağıtılıyor!

SİYASET BİR DEĞİŞİM ARACIDIR
Oysa, CTP ve CTP'lilerin çıkarları hukuk sistemine uymaktan ibarettir...

Bizler, hiyerarşinin tepesine evrensel hukuku ve insani değerleri yerleştirmeliyiz...
Gerçek sol anlayışa sahip olan CTP'lilerin, kendileri için özel ve ayrı bir ahlâk anlayışı istemeye hakkı olamaz!
CTP'nin istenci, bir değişimdir...
Siyaset ise bu değişimin aracıdır...
Ancak siyaset bir mübadele aracı değildir...
Değişimi gerçekleştirmenin en iyi yolu,
Değişimin var olmasını sağlayacak koşulları keşfetmektir...
Bu koşulları başlatacak açılımları yapmaktır...
Ve bu koşulları ve açılımları da kuramsal akılla desteklemektir...

CTP çözüm/çözümler üretmeli...
"Dostlar alışverişte görsün" siyasetine sığınan bir parti haline gelmemelidir...

Bu yazı toplam 1384 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar