1. YAZARLAR

  2. Fayka Kişi

  3. CTP itiraz etti, YSK onayladı
Fayka Kişi

Fayka Kişi

CTP itiraz etti, YSK onayladı

A+A-


Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığı ve üyeliğine yapılan atamalar Yüsek Seçim Kurulu tarafından geri alındı.
Seçim yasakları içerisinde yapılan atamalar hakkında CTP, Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
İtirazı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nevvar Nolan, yapılan itirazı haklı bularak,  “KKTC Cumhurbaşkanı’nın yaptığı mezkûr atamaların 3 numaralı duyurumuza konu olan değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesine aykırı olduğuna ve bu atamaların ve atamalar ile ilgili uygulamaların Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı ve Meclis üyeliği ara seçiminin oy verme günü olan 7 Nisan 2013 tarifine kadar durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” kararını üretti.
İşte CTP’nin itirazı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nevvar Nolan’ın itiraza verdiği cevap:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na,
14 Mart 2013 tarihli 1163 sayılı “HABERDAR” gazetesinin 9’ncu sayfasında KHK’ya yeni müdür başlı altınca, “Cumhurbaşkanı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na Kamil Kayrak’ı komisyon üyeliğine de Gürsel Selengin’i adadı” haberi yayınlanmıştır.
Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 3 numaralı duyurusu ile “her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi barem ayarlaması ve nakil işlemlerinin yapılması durdurulur” denmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı sözkonusu atamaları yapmakla değiştirilmiş şekliyle Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesine ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 3 numaralı duyurusuna aykırı hareket etmiştir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında sözkonusu atamaların iptal edilmesi veveya dondurulması veveya geri çekilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nun karar vermesini saygı ile arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Av. Uygar Kaçmaz (CTP Temsilcisi)


---------------------------

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Lefkoşa
İlgi: 14 Mart 2013 tarihli yazınız


KKTC Cumhurbaşkanı’nın kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na Sn. Kamil Kayral’ı Komisyon üyeliğine Gürsel Selengin’i ataması nedeniyle değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesine ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 3 numaralı duyurusuna aykırı hareket ettiğine ilişkin başvurunuz Kurulumuz tarafından incelenmiştir. 
Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ve keza 3 numaralı duyurumuza konu olan 79’ncu maddenin 4(A) fıkrasına göre devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda kamu tüzel kişilerde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve belediyelerde memur, geçici memur, işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve nakil işlemlerinin yapılması durdurulur.
Buna göre seçimin başlangıç günü olan 8.2.2013 tarihinden itibaren yukarıda yer alan yasa maddesinden de görüleceği üzere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir atamanın ve her türlü terfinin, barem ayarlanmasının ve nakil işlemlerinin yapılamaması gerekmektedir.
Önümüzdeki başvuruya konu olup da 12.3.2013 itibaren geçerli olan mezkûr atamaların ise seçim yasaklarının yürürlüğe girmesinden sonra Sn. Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığı ve 15.3.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda ise mezkûr atamaların yukarıda belirtilen Yasa’nın 79(4)(A) maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Kurulumuzun görev ve yetkileri arasında aykırı olarak yapılan bu atamalardan sorumlu olanlar hakkında cezai müeyyide uygulama görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ancak kurulumuzun görev ve yetkileri mezkûr yasa yanında, Anayasamızın 69’ncu maddesinde de belirtilmiştir ve buna göre Yüksek Seçim Kurulu’nun en önemli görevlerinden birisi de seçimlerin düzen içerisinde yönetimi ile dürüstlük içerisinde yürütülmesi ve bunu engelleyecek hareketleri önlemesi ya da durdurmasıdır.
Seçim yasakları ile ilgili hükümlerin yasaya konulması ile güdülen amaç, bunlarla yasak edilen eylem ve tutumlarla herhangi siyasi bir parti yararına seçmen üzerindeki etki meydana getirmesini önlemektir. Seçimin dürüstlüğü ve düzen içerisinde yönetimi ilkesi bağlamında seçimin neticesini etkileme derecesine bakılmaksızın aykırılıkların önlenmesi ya da durdurulması Yüksek Seçim Kurulu’nun temel görevleri arasındadır.
Dolayısıyla değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesi ile yasaklanan hususların suç oluşturacağı ve cezai müeyyide uygulamasını gerektireceği yolunda mezkûr Yasa’nın 190 (3) (B) maddesinde ayrıca düzenleme yapılmış olması kurulumuzun bu maddeye aykırılık oluşturacak eylemleri önlemesine veya durdurmasına engel teşkil etmemektedir. Bu cümleden olmak üzere KKTC Cumhurbaşkanı’nın yaptığı mezkûr atamaların 3 numaralı duyurumuza konu olan değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’ncu maddesine aykırı olduğuna ve bu atamaların ve atamalar ile ilgili uygulamaların Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı ve Meclis üyeliği ara seçiminin oy verme günü olan 7 Nisan 2013 tarifine kadar durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilgilerinizi saygı ile rica ederim.
Nevvar Nolan (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı)

----------------

Soyer’den Tatar’a korkulu sözler…


CTP-BG Mağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ı fena korkuttu. Dün Meclis’te gündem dışı konuşmalar vardı. Kürsüde Soyer vardı, ardından Maliye Bakanı Ersin Tatar…
Soyer, Ersin Tatar’a UBP içinde yaşananları hatırlatırcasına, “Seni de ekşi gabığı gibi sıkacaklar, bir köşeye atacaklar dikkat et…  yürürken arkana eyi bak… Kuyunu kazallar” diye uyardı.
Tatar, Soyer’in sözlerini ve uyarılarını dikkatle dinledikten sonra, arkasına dönüp dönüp baktı!..

Bu yazı toplam 1548 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar