1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bankacılık Tebliğleri Resmi Gazete’de
Bankacılık Tebliğleri Resmi Gazete’de

Bankacılık Tebliğleri Resmi Gazete’de

Merkez Bankası tarafından Bankacılık Yasası altında 6 tebliğ yayımlandı. Tebliğler, Resmi Gazete’de de yayımlanarak duyuruldu.

A+A-

Merkez Bankası tarafından Bankacılık Yasası altında 6 tebliğ yayımlandı. Tebliğler, Resmi Gazete’de de yayımlanarak duyuruldu.
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı solo ve konsolide bazda yeterli öz kaynak bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlıyor.
“Sermaye Koruma Tamponu, Döngüsel Sermaye Tamponu ve Kar Dağıtımına İlişkin Tebliğ”, “bankalarca sermaye koruma tamponu ve döngüsel sermaye tamponu olarak bulundurulması gereken ilave çekirdek sermaye tutarının hesaplanmasına ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanmaması halinde yapılacak işlemlerle alınacak tedbirlerle, kâr dağıtımına ilişkin esas ve usulleri” düzenliyor.
“Kurumsal Yönetim Tebliği”, “kurumsal yönetim ilkeleri ile üst yönetimin görev, yetki, sorumlulukları ve atanma ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla” çıkarıldı.
“Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”le bankaların kaldıraç etkisiyle maruz kalmaları muhtemel risklere karşı yeterli sermaye bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlendi. 
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Tebliğ”, bankaların uyması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ve özkaynak yeterliliği ile ilgili diğer yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esas ve esasları düzenliyor.
“Bankaların Faaliyet Esaslarına İlişkin Tebliğ”in amacı “bankaların faaliyet konularının belirlenmesi, izinlerin verilmesi, sınırlandırılması ve faaliyet konularının içeriğinin belirlenmesi amacıyla izlenecek yöntemler ve sunulacak belgelerle ilgili usul ve esasları düzenlemek” olarak açıklandı.

MALİYE’DEN MATBAALARLA İLGİLİ TEBLİĞ
Öte yandan Maliye Bakanlığı da, Katma Değer Vergisi Yasası’nın verdiği yetkiyle bir tebliğ yayımladı. Tebliğ, “KDV ve diğer vergi mevzuatıyla ilgili belgelerin maliye işleriyle görevli bakanlık tarafından sözleşmeyle yetkilendirilecek matbaa işletmecilerinin basım, dağıtım ve denetim işlerini” kapsıyor.
 

Bu haber toplam 1561 defa okunmuştur