1. YAZARLAR

  2. Tayfun Çağra

  3. Yüz yüze eğitimi herkes istiyor ama…
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-53

A+A-

İngiliz güçlerinin Filistin'i boşaltma sürecinde Yahudilerin ne kadar hızlı davranarak bu yerlerdeki kontrolü ve yaşamı ele geçirmeleri sürerken diğer yandan Arapların da bu yerleri yeni Yahudi yerleşimcilere bırakmama kararlıkları sürmekteydi. Yahudi tedhgiş örgütlerinde birincil hedef olan İngiliz askerleri, bu hedefte ikinci duruma düşmeye başlamıştı. Hatta hedef olmaktan çıkıp brlikte omuz omuza Arap birliklerine karşı mücadele etmeye bile başlandığını görüyoruz. Bu elbette yeni bir tedhiş olayının İngilizlere karşı yapılmayacağı anlamına gelmiyordu ama madalyonun diğer yüzünde gelişenlere bakıldığında, İngiliz ordusuyla Yahudi güçlerinin Arap saldırılarına karşı birlik oldukları da bir gerçek...

 

"17 Ocak 1948-Hür Söz-s:1

Filistin Kavgaları Son Haddine Varıyor

İngilizler Filistin'i Boşaltınca Arapların İstila Edeceği Söyleniyor

Filistin'de şimdiye kadar olagelmekte olan kargaşalık hadiseleri son günlerde bir harp haline doğru gitmektedir. Arabların, memlekete dağılmış bulunan Yahudi köylerini birer birer ortadan kaldırmağa niyet ettikleri görülüyor. Son gelen haberlere göre bu gibi akın ve tahrip hareketleri sistematik bir şekilde silahlı Arap grupları tarafından yapılmaktadır.

Bazı Arap liderleri, diğer Arap devletlerinden silâh ve tecrübeli zabit gelinceye kadar akıncılarını sabretmeğe davet ediyorlarsa da Arap mücahitlerinin buna o kadar aldırdıkları görülmüyor.

Hücuma uğrayan dağınık Yahudi köy ve kasabalarını müdafaa için, İngiliz askeri kuvvetleri ve uçakları faaliyet halindedir.

Diğer taraftan Arap Birliği Dairesine mensup bir sözcüye göre, Arap Devletleri, İngilizler Filistin'den çekildiği an memlekete hücum ile burasının istilâ edileceğini söylemiştir."

 

Yahudi Muhacirlerin bulunduğu Kıbrıs'taki iki kamp, bilindiği gibi biri Mağusa'daki Karağulos (Karaoğlu) diğeri de Dikelya yakınındaki Ksliotimbu kampıdır. 3 Yahudi Muhacirin Ksilotimbu kampından kaçma girişimiyle ilgili bir habere rastlıyoruz. 100 yarda ileride yani yaklaşık 100 metre ileride olan Dikelya kampından bahsediliyor, kaçış güzergahı olarak. Soru şu aslında? Haberde de yer aldığı gibi "bir kamptan diğer kampa" denildiğine göre, Dikelya'da ayrı bir Yahudi Muhacir kampı daha mı vardır yoksa askeri bir kamptan mı bahsediliyor. Şayet askeri bir kamp ise niye oraya gitmeye çalışılıyor?..

 

"20 Ocak 1948-Hür Söz-s:1

Yahudi Kampında Üç Yahudi Yaralandı

Geçen hafta zarfında, Ksilotimbu Yahudi kampında İngiliz muhafızları bazı Yahudiler üzerine iki defa ateş açmışlardır.

Bu hadisenin sebebi, bir kampdan diğer bir kampa geçmeğe teşebbüs olduğu iddia ediliyor. (Dikelya ve Ksilotimbu) arasında 100 yarda kadar mesafe olmakla beraber bir kamptan diğer kampa geçmek ancak askeri makamların müsadesiyle yapılır. Yaralananlardan birinin yarası oldukça tehlikelidir."

 

Filistin'de daha önceden dağınık şekilde yerleşik olan Yahudiler'in bu köyleri, o günlerde Suriye Arapları diye nitelendirilen güçlerce tehdit altındaydı. Zaman zaman bu küçük köylere saldıran Arapların birçok Yahudiyi öldürdükleri ve yveya terk ettirdikleri de bilinen olaylardan. Böylesi bir saldırı karşısında bu kez söz konusu Yahudi köylerini koruma altına alan İngiliz ordusunun müdafaası ile bu saldırı püskürtülüyordu. Suriye hudutlarına yakın olan söz konusu köylere bundan böyle yapılacak tecavüzler karşısında, Yahudi tedhiş örgütü Haganah'ın da tepki vereceklerini içeren bir duyuru, gazetelere haber olarak gönderiliyordu...

 

"20 Ocak 1948-Hür Söz-s:1

Filistin'e Bir Akın Daha

Suriye Arapları Bütün Kuvvetlerle Hücuma teşebbüs ettiler

Filistin'den gelen haberlere göre Suriye Arapları oradaki dağınık Yahudi köylerine hücum etmek maksadıyla ikinci defa olarak memlekete girmeğe teşebbüs etmişlerdir. İngiliz topçu, mitralyöz ve paraşütçü kuvvetleri akıncılara karşı hücuma geçerek Arapları geri dönmeğe mecbur etmişlerdir.

Yukarı Galile bölgesinde Yahudilerle meskûn bulunan bazı köyler Suriye'ye yakın olduğundan oraları İngiliz kuvvetleriyle takviye edilmişlerdir.

Bundan başka, Filistin'e sokulmuş bulunan Irak Araplarından bir kaçının son kargaşalıklarda ölmüş olduğu söyleniyor.

Bu hadiseden sonra bazı gazetelere bir mektup gönderilerek bu gibi ateş etme hadiseleri vukuunda Yahudilerin de aynı tarzda tedbirler almağa başlayacakları tehdidi yapılmıştır. Mektubun altında "Haganah Komutanı" diye bir imza vardır. Bilindiği gibi "Haganah" Filistin'de işleyen Terörist teşkilâtının ismidir."

 

Ve Kıbrıs'taki Alman Esirleri'nden yine firar girişimi. Ada'daki varlıkları çok detaylı bir şekilde herhang bir kaynakta belirtimemesine rağmen, böylesi gazete haberlerinden onların varlıkları ve ne yaptıklarıyla ilgili bilgilere az da olsa ulaşabilmekteyiz. Büyük ihtimalle Dikelya bölgesinde tutulan Alman Esirleri'nin kaçış serüvenleri yine başarıya ulaşamamıştı...

 

q1-091.gif

 

"21 Ocak 1948-Hür Söz-s:2

Alman Esirleri Yakalandı

Mağusa'dan öğrendiğimize göre Esir Kamplarından kaçmış bulunan altı Alman Esiri Trikomo civarında bir mağrada Polis tarafından yakalanmış ve Lefkoşa'ya gönderilmişlerdir."

Bu yazı toplam 1370 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar