1. YAZARLAR

  2. Ünal Fındık

  3. Yolun sonu göründü
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-5

A+A-

1946 yılında Mağusa’nın Karaolos kampına getirilen binlerce Yahudi muhacirle ilgili haberlere yer vermeye devam ediyoruz.

Savaş sonrası kıtlık dönemi bir yandan sürerken ada’ya getirilen Yahudi muhacirlere verilen yiyecek yardımı yanında, kamp yapımında kullanılmak üzere Alman savaş esirlerinin getirildiğini ve onların da bu yardımdan yararlanıldığını görmekteyiz. İşçilerin ne amaç ve na kadar süre Kıbrıs’ta kalıp çalışacakları konusunda basına bir bilgi verilmezken, bu bilgi karartması konusunda Kıbrıs Rum İşçi Federasyon’u harekete geçiyordu...

“4 Eylül 1946-Hür söz-s:2
Memleket Haberleri -KIBRIS BASINI

CYPRUS MAIL dün şu haberi yayınlamıştır: “Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu Ekselans Valiye bir mektup göndererek Alman Harp esirlerinin Kıbrıs’a getirilmesi ve onların burada kalma müddetleri hakkında resmi malûmat istemişlerdir. Federasyon Genel Sekreteri 400 iş adamının aletleriyle kamp inşa etmek için Kıbrıs’a geldiklerini bildiren gazete haberlerine temas ederek diyorki: ‘Şimdiye kadar Hükümet bu hususta hiçbir tebliğ çıkarmadığından bu Harp Esirlerinin Kıbrıs’a getirmekteki gayenin ne olduğu ve onların adada ne kadar zaman kalacağı hakkında mümkün olan resmi malûmata ihtiyacımız vardır. Maksadımız bu gayet ciddi meseleyi tetkik etmektir.”

Söz konusu Alman esirlerinin tutuklu oldukları yerden kaçtıkları belirtiliyordu aynı tarihli gazetenin bir haberinde. Bu haberden de anlaşılacağı gibi, kamp yapımında kullanılmak üzere adaya getirilen 400 Alman esirinin tutuldukları yerin Mağusa’ya bağlı (bu günün İngiliz Üssü) Dikelya olduğunu anlıyoruz...

“Kaçış

Evvelki gün Larnaka yakınındaki Dehelia (Dikelya ea) kampına getirilen Alman harp esirlerinden üçü kaçmıştır ve hâla aranmaktadırlar. Bu kaçış haberi resmi kaynaklar tarafından teyit edilmiştir.
Dün sabah 603 Alman esiri daha adaya gelmiştir.”

Savaşın sonlanmasıyla birlikte elbette hayat savaşsız olarak normale dönmüştü ama gerek sanayi gerekse tarımsal üretimler neredeyse durmuş, kıtlık başlamış, bulunan yiyecekler ise karaborsaya düşmüştü. Böyle olunca hükümet yiyecek yardımında kısıtlı davranmak durumunda kalıyor, çarşı pazarda yiyecek maddelerinin fiyatları git gide artıyordu. Böylesi bir durumda binlerce Yahudi muhacirin Filistin’e yerleştirilmeden önce geçici olarak Mağusa’da oluşturulan kamptaki insanlara yapılan yiyecek yardımı, kıtlık dönemindeki Kıbrıs halkına da olumsuz yansımaktaydı. Nitekim Yauhudi muhacir akını da her geçen gün artmakta, Karaolos kampında sürekli yenş barınaklar inşa edilmekteydi. İşte konuyla ilgili bir haber...

“5 Eylül 1946-Hür söz-s:2
Memleket Haberleri-KIBRIS BASINI
ANEKSARTİTOS: Mağusa muhabirinden aldığı bir haberi yayınlamaktadır. Bu habere göre Kıbrıs’a Yahudi ve Alman esiri getirilmesi Kıbrıs’ın iaşe meselesi dolayısıyla halk arasında memnunsuzluk uyandırmıştır. Hükümetin bu muhacirlerin Kıbrıs’a gelmesinin burdaki iaşe durumunu değiştirmeyeceğine dair olan teminatlarına rağmen Mağusa kasabasında büyük yiyecek kıtlığı hissedilmektedir. Muhbir bir misal vererek bir Mağusalının eşya kontrolerine giderek haftalık süt istihkakını istediğinde kendisine bütün sütlerin Yahudi çocukları için kullanıldığını bildirip süt verilmediğini de ilâve etmektedir.”

Bu yazı toplam 1405 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar