1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-42-
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-42-

A+A-

Ve sonunda Filistin toprağının paylaşımı ve hangi güç ya da güçlerin bu toprağa egemen olacağı kavgası da kendini göstermeye başlıyordu. İngiliz yönetiminin Filistin'den ayrılma kararının ardından Ortadoğu'ya ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'e inme planlarını her daim akıllarının bir kenarında tutan iki büyük devlet; Amerika ve Rusya, kılıçları çekmeye başlıyordu. Her ikisi de kendine göre bir "Filistin Planı" yaratmış. Ve bu planlar yapılırken elbette Filistin halkının istekleri ya da görüşleri pek kaale alınmamıştır. İşte ard arda okuyacağınız bu konudaki haberler, Amerika ve Rusya arasındaki Orta Doğu projesinin -ki bugünün var olan sorunu olarak devam etmektedir- tohumlarıydı... 

"04 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin İçin Amerikan Plânı

Nivyork: Amerika Filistin’in Yahudilerle Araplar arasında bölünmesinin, Temmuz 1948’de yürürlüğe girmesini teklif etmiştir. Diğer bir Amerikan teklifi Temmuz’a kadar üç kişilik bir taksim komisyonunun vaziyeti kontrolünü istemektedir. Temmuz’a kadar İngiliz kuvvetlerinin nizam ve asayişi muhafaza etmesi de istenmektedir. Şimdiden Temmuz’a kadar olan müddet zarfında hem Arap ve hem de Yahudilere bir “gölge” hükümet kurmaları fırsatı verilecektir.

Bu teklife İngiliz Hükümeti henüz hiç bir cevap vermemiş olmakla beraber Temmuz’a kadar Filistin’de asayişten İngiliz ordusunun mesûl olmasını İngiliz Hükümetinin reddedeceği söylenmektedir."

 

"05 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin İçin Rus Plânı

Amerika’nın Filistin hakkındaki plânından tamamı ile farklı olan Rusya’nın Filistin hakkındaki plânı da Nivyork’ta açıklanmıştır. Ruslar 3 veya 4 ay zarfında Britanya ordularının Filistin’den ayrılmasını istemektedirler. Bundan mada Ruslar Filistin’deki Arap ve Yahudilere 1948 senesi sona ermeden hürriyet verilmemesi taraftarıdır. Rusya bu meselede son sözün Birleşmiş Milletler Emniyet Konseyi’ne bırakılmasını istemekte ve Filistin’de emniyeti temin için oraya bir enternasyonal polis kuvveti konması hususunda Amerika ile hemfikir bulunmaktadır."

 

"06 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Rusya’nın Filistin Plânı

Niyork: Birleşmiş Milletler Filistin’i Bölme Komitesi’ndeki İngiliz mümessili John Martin, İngiltere’nin Rusya’nın Filistin hakkında yaptığı teklife dair herhangi bir fikir serdetmesi için daha fazla izahata ihtiyacı olduğunu söylemiş ve İngiltere’nin Filistin’e karşı olan hattı hareket tarzının ve aldığı kararın değişmiyeceğini sözlerine ilave etmiştir."

 

"11 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin Meselesinde Rusya ve Amerika

Niyork: Filistin meselesinde Rusya ile Amerika henüz bir anlaşmıya varmış değillerdir ve iki Devlet arasındaki ayrılık devam etmektedir. Bu hususta bir anlaşma yapabilmesi için Amerika’nın ileri sürdüğü yeni teklif de Rusya tarafından kabul edilmemiştir. Yeni Amerikan teklifine temas eden Rus delegesi demiştir ki: “Filistin meselesindeki Rus noktaî nazarı değişmiş değildir.”

Filistin meselesi Amerika-Rusya ve İngiltere nezdinde tartışıladursun, Kıbrıs'taki Alman esirlerinden bazılarının yine ada'dan kaçmanın yollarını aradıklarını görüyoruz. Bu konudaki haberler basına bu dönemde sıkça mı düşmeye başladı yoksa gerçek anlamda bu "kaçış" halleri mi çoğaldı bunu bilemiyoruz. Bu haberin ardından yine güncel konuya devam ediliyor: "Filistin'in boşaltılması"...

 

"12 Kasım 1947-Hür Söz-s:2
Kaçmak İstedi

Bir sandaldan Mağusa limanında bulunan bir gemiye geçmek isteyen bir Alman esiri yakalanarak polise teslim edilmiştir."

"13 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin’den İngilizlerin Çekilmesi

Londra: Öğrenildiğine göre Filistin’in kısımlara ayrılması plânının tatbik edilmesini beklemek için İngiltere Filistin’den ayrılma zamanını uzatamaz. Londra’da İngiliz Müdafaa Komitesi’nin son zamanlardaki faaliyetinin Filistin’den çekilme meselesiyle alâkadar olduğu fakat bu çekilme tarihinin henüz tesbit edilmediği bildirilmektedir."

 

Bu yazı toplam 2000 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar