1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-41
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-41

A+A-

İngiliz hükümdarlığının aldığı kararla Filistin'den çekilmek için yapılan çalışmalarla birlikte, çekilme gerçekleştiği anda idari zaafiyet olmaması açısından bir "Yahudi  Hükümeti"nin kurulması için de kollar sıvanmaktaydı. Daha önce de belirtiğimiz gibi, "ben Filistin'den çekildim" demekle ve bu kadar basit bir şekilde bu işin olacağına kimse inanmıyordu. Mutlaka bu "çekilme" ardından İngiltere'nin bir şekilde varlığı, kendini kurulacak hükümetlerde de hissettirme planları vardır diye düşünüyorum. Ta ki Amerika bu "oluşum" üstündeki etkisini tam manasıyla eline alana kadar...

 

"23 Ekim 1947-Hür Söz-s:1

Filistin Yahudi Hükümeti..!

Londra: İngiliz kuvvetleri Filistin’den çekildiği takdirde Filistin’e David Ben Gurion’un başkanlığında bir Yahudi Hükümeti kurulması için gereken plânlar yapılmıştır."

 

Kıbrıs'taki Alman Esirleri ise, "Yahudi Muhacirler" başlıklı bu yazınsal yolculuğumuzun yan kollarından biri. Bu ada'ya getiriliş nedenleri, hangi işlerde çalıştırıldıkları, bulundukları kamplardan kaçma girişimleri yanında, dünyada bir "Alman Futbolu" ekolü mevcuttu. Söz konusu yılların trentinde yer alan bu ekol, Alman Esirler tarafından kurulan futbol takımının, Kıbrıs'taki özellikle Rum takımlarıyla yaptıkları maçların, 40'lı yılların sonunda büyük ilgi görmesine neden olmaktaydı. Böylesi karşılaşmalar özellikle Kıbrıslı takımlar için büyük bir tecrübe kaynağıydı.  Az sonra bu konuyla ilgili üç haber paylaşacağız. Biri; yine bir kamptan kaçışla ilgili diğeri ise, Limasol Rum takımlarından A.M.O.L ile Alman Esirleri arasında gerçekleştirilen futbol karşılaşması...

 

"24 Ekim 1947-Hür Söz-s:1

Kaçak Alman Esirleri

Beş Alman Esiri kamplarından kaçmışlardır. Söylendiğine göre bu esirler Karpas tarafından görülmüşlerdir. Sivil ve askeri polis bu esirleri araştırmaktadır."

 

"24 Ekim 1947-Hür Söz-s:2

Memleket Haberleri

-Leymosundan-

A.M.O.L – Alman Esirleri

Bildirildiğine göre Pazar günü (26-10-947) ö.s. saat 3’de A.M.O.L. takımı Alman Esirleri ile bir futbol maçı yapacaktır."

 

"29 Ekim 1947-Hür Söz-s:4

Memleket Haberleri

-Leymosundan-

Amol-Alman Esirleri 3-2

Pazar günü GSO Stadında büyük bir kalabalık kitlesi huzurunda AMOL ve Alman Esirleri arasında çok heyecanlı bir futbol maçı yapılmıştır. Her ne kadar da her iki takımda

bir yek diğerinden daha üstün oyun oynamamışsa da AMOL takımı düşen fırsatlardan istifade ederek Alman Esirlerini 3-2 mağlûp etmeğe muvaffak olmuştur."

 

İngiltere'nin Filistin'i terk etmeye karar vermesinin yaklaşık 6 ay sonra gerçekleşmesinin planlanmasına rağmen, Yahudi lobisinin, İngiltere'nin Filistin'den çıkmadan önce idari tedbirlerin alınmasını önermesi uygun bulunmamakla birlikte, böylesi bir talebin altında yatanın ne olduğu konusunda farklı fikirler ortaya atmak mümkün. Örneğin, yürürlükte olan İngiliz yönetimi içeriside Yahudi görüş ve istekleri doğrultusunda bazı uygulamaların hayata geçirilmesi, Yahudi yerleşim ve varlığının, bu altı aylık süreç içerisinde yavaş yavaş hayata geçip idareyi "yatay geçişle" ele almak gibi senaryolar üretilebilir kuşkusuz. Ama bu haber sonrasında yayımlanan bir diğer haberde, Yahudi Devleti ve dolayısıyla Filistin'in geleceği konusunda esas aktörün kim olacağı konusunda mesaj verir nitelikteki gelişmeler göze çarpmaktaydı... Amerika Birleşik Devletleri...  

 

"01 Kasım 1947-Hür Söz-s:1

Filistin’i İdare Meselesi

Yahudi Ajanı Başkan David Gurion, Filistin Yüce Komiseri Sir Alan Comingham’a müracaat ederek İngilizler Filistin’den ayrılmadan, Filistin’i idare için bazı idari tedbirler almasını istediğini fakat bu teklifin “henüz zamanı değil” diye reddedildiğini söylemektedir.

 

02 Kasım 1947-Hür Söz-s:1

Filistin’in Boşaltılması Meselesi

Nevyork’tan gelen haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri İngiltere’den Filistin’i altı aya kadar terketmesini istemiştir. İnanılıyor ki Filistin’in Taksimi Tali Komitesi’ndeki Amerikan delegesi Herschel johnson, ayrı ayrı kurulacak olan Arab ve Yahudi Devletleri’nin bu altı ay zarfında kendi emniyetlerini temin edecek kuvvetler tesis etmelerini teklif etmiştir. Diğer taraftan Rusların bu müddet zarfında Filistin’i Birleşik Milletler Emniyet Konseyi’nin idare etmesini istedikleri anlaşılmaktadır."

 

Bu yazı toplam 1664 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar