1. YAZARLAR

  2. Mert Özdağ

  3. 'İnsan hakları' adımı
Mert Özdağ

Mert Özdağ

'İnsan hakları' adımı

A+A-

ANAYASA PAKETİ [2]

 

'Anayasa Paketi'ni konuşmaya devam ediyoruz…
Dün Sayıştay ve Ombudsman konusundaki maddeleri ele aldık, bugün ise yeni Anayasa’da yer alması düşünülen “insan hakları” temelli maddeleri irdeleyeceğiz.
“10. Madde” olarak dikkat çeken “temel hak ve özgürlüklerin yaşamın vazgeçilmezi” konusu…
Değişiklik önerisinde “Temel Hakların Niteliği ve Korunması” başlıklı bölümde Anayasa’nın 10. maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor.
Buna göre temel hak ve özgürlüklerin yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak Anayasa’da yer alacak.
Bu, aslında biraz 'süslü püslü' bir madde olarak görülüyor.
Esas olan insan hakları temelindeki, diğer maddeler…

 ***

Örneğin yeni Anayasa’da yer alması beklenen “yeni '12 a' maddesi” öne çıkıyor.
“Azınlıklara devlet garantisinde 'dil-din' özgürlüğü” içeren yeni madde özgürlükler anlamında dikkat çekici…
Bu yeni konu için Yeni Anayasa’da yeni bir madde eklenerek farklı bir alanda düzenleme getirilecek. “12 A” isimli yeni maddeye göre “Azınlık Hakları” konusunda yeni bir düzenleme getirilecek.
Yeni maddeye göre etkin dinsel, ya da dilsel azınlıklara mensup kişiler, grupların kendi kültürlerini yaşamak kendi dinlerini açıkça ilan etmek ve gereklerini yerine getirmek ve kendi dillerini kullanmak hakkından yoksun bırakılamayacak.
Yeni maddeye göre ayrıca devlet bu hakların kullanımını sağlamak için gerekli koşulları yaratmakla da yükümlü tutulacak.  

***

Yıllardır konuşulan bir madde de ölüm cezası ile ilgiliydi…
Yeni pakette bu da ortadan kalkacak.
“15. madde” yeni şeklinde 'ölüm cezası verilemez' şeklinde değiştirilecek.
Anayasa’nın 15’inci maddesinin değiştirilmesiyle de ÖLÜM CEZASI artık tarih olacak ve Anayasa’dan çıkmış olacak.
“Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı” isimli maddede herkesin hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğu yazıyor.

 ***

Yeni '35 a' maddesi de en çok dikkat çekenlerden…
Bu yeni Anayasa maddesine göre çocuk  mahkemeleri  ve çocuk cezaevi  açılacak.
Yani, Anayasa’da yeni bir madde eklenmesiyle “Çocuk Hakları” konusunda da yeni düzenlemeler getirilecek.
Söz konusu “35 A” isimli değişiklik önerisi maddesine göre çocuk hakları 13 alt maddede detaylandırılıyor.
Maddede yapılacak değişiklikten sonra;
Her çocuk düşünce DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE sahip olacak.
(Bu madde zorunlu din derslerini de ortadan kaldıracak nitelik taşıyor)
Suça itilen çocukların yargı sürecinde bu konuda uzman kolluk kuvvetleri ve uzman psikologlardan yardım alınacak.
Suça itilen çocukların yargılanması ÇOCUK MAHKEMELERİNDE yapılacak.
Suça itilen çocukların cezalarını çekmeleri için çocukların ihtiyaçlarını dikkate alarak kurulmuş rehabilitasyon amaçlı ÇOCUK CEZAEVLERİ kurulacak.
Mülteci sayılan veya o mülteci hakkı kazanmaya çalışan her çocuk, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ ve uluslar arası insan hakları sözleşmelerince sağlanan koruma ve insan haklarından yararlanacak.
Görüldüğü üzere Anayasa Paketi’nde 'insan hakları' konusunda ciddi değişiklikler öngörülüyor.
Çocuk hakları, ölüm cezasının kaldırılması, azınlık hakları ve ülke demokrasisinin önünü açacak yeni maddeler yeni dönemdeki günlük yaşamı değiştirecek.
Tabii, meclis madde madde bu paketi kabul eder, referandumda da vatandaş EVET derse…
Süreç o noktaya gelecek mi?
Gelmemesi için bir sebep var mı?
Konuyu irdelemeye devam edeceğiz.

Bu yazı toplam 1810 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar