1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Eğitim - Siyasal Sosyalleşme İlişkisi
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Eğitim - Siyasal Sosyalleşme İlişkisi

A+A-

28 Temmuz Erken Genel Seçimleri için günler yanaşırken, bireylerin siyasal sosyalleşmesi ve bu yöndeki eğilimlerinin de önemi ortaya çıkıyor…

Eğitim, en genelde “gelişmenin anahtarı” olarak kabul edilmektedir. Hiç kuşku yok ki bu gelişme; ekonomik ve sosyal hatta olduğu kadar, siyasal yaşamda da kendini göstermektedir.

Eğitim, aslında çok farklı şekilde tanımlanabilecek bir kavram olmasına karşın, bütün tanımlardan çıkarılabilecek ortak bir özellikten bahsedilebilir. Bu ortak yön, eğitimin bireysel davranışlarda değişiklikler yarattığı ve çoğunlukla da bireyi geliştirdiği, bireye çeşitli donanımlar yükleyerek zenginleştirdiği gerçeğidir.

Kendini geliştirme olanağını bulan birey, edindiği eğitim birikimiyle siyasal anlamda da kendini geliştirecek ve siyasal davranışlarında daha akılcı ve tutarlı olabilecektir.

Eğitim, bir yandan toplumun kültürel değerlerini zenginleştirerek genç kuşaklara aktarırken, diğer yandan da toplumun geleceğini güven altına almak için eleştirici, yaratıcı, yeniliğe açık, toplumsal değişmeyi sağlamaya çalışan aktif ve etkin bireyler yetiştirmelidir. Yani eğitim, siyasal sosyalleşmeyi sağlamalıdır.

Siyasal sosyalleşmeyi başarabilmiş birey;
• Çevreye duyarlı, toplumsal yaşama aktif olarak katılan ve ülkesinin problemlerinden haberdardır olan bireydir.
• Ülkede yaşanan problemlerin hangi siyasi istismardan kaynaklandığını bilen ve bu istismarlara karşı aktif bir duruş sergileyebilen bireydir.
• Yalan, vaat ve vizyonsuz siyasi kurgular ile toplum ihtiyaçlarına dönük siyasi vizyon ve hedefleri bilinçli bir şekilde ayırabilen bireydir.
• Özgüven sahibidir. Düşüncesini özgürce söyleyebilen, sorgulayıcı ve yaşadığı problemlere çözüm önerileri getirebilen bireydir.
• Hem yerel hem de evrensel değerleri dikkate alan ve sürekli gelişmeye açık bireydir.
• Hangi siyasi anlayış ve yaklaşımın ülkeyi yönetmesi gerektiğine, toplumsal olarak bakabilmeyi başarmış bireydir.

Ülkelerde yaşanan çeşitli politik bunalımların çoğu zaman temel nedeni, siyasal sosyalleşmeyi sağlamamaktan kaynaklanmaktadır. Bunun da en önemli nedeni “eğitimi”, eğitim bilimli ilkelerine göre değil, iktidardaki siyasi anlayışın istismarlarına göre yönetmekte yatmaktadır.

Eğitim sistemimizi kurtarmamız gereken ilk ve en önemli olgu budur.

***

AKLINIZDA BULUNSUN

 

Tercih Zamanı

2013-LYS sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilerin en önemli süreç şimdi başlıyor denebilir… Şimdi tercih zamanı, geleceğiniz için doğru kararı verme zamanı…

Tercih; “bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün ya da önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme” demek. Başka bir ifadeyle tercih edilen şeyin dışındakilerden vazgeçmek demek… Bu yüzden bir bireyin geleceğini çok büyük ölçüde şekillendirecek olan meslek seçimi, gençlik döneminin en değerli, en dinamik, en heyecan dolu 4 - 5 ve belki de daha fazla yılını geçireceğiniz üniversite seçimi çok büyük önem tanışıyor…

Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda doğrudan etkili olan faktörlerin en önemlisi; çalışma hayatıdır. Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı; kişiliğe uygun meslek seçmekle mümkündür. Kendine uygun meslek seçmiş olan kişilerin işlerini severek yaptığını, mesleğinde ilerlediğini, böylece hem coşkulu hem mutlu hem de verimli olarak yaşamlarını sürdürdüğünü birçok araştırma tarafından ortaya konmuştur.

Peki, ama bu tercih nasıl ve neye göre yapılmalı?

Hiç kuşku yok ki bu soruya verilecek kesin bir yanıt yoktur… Ancak dikkat edilmesi gereken temel bir unsurdan bahsedilebilir. O da; meslek seçimi açısından bir kişinin kendini tanıması; onun meslek seçiminde rol oynayan kişilik özellikleri yönünden kendini açık ve doğru biçimde değerlendirebilmesidir. Başka bir deyişle; kişinin ne istediğini bilmesi ve isteklerine erişebilme gücünü iyi tanıması gerekir. Bunun içinde herhangi bir meslek seçiminde bireyin ilgi, istek ve yeteneklerinin öne çıkması büyük önem taşımaktadır.

İlgi, nasıl bir çalışma ortamında ne gibi işleri yapmaktan hoşlanacağını… İstek; mesleğinden ne gibi yararlar beklediğini… Yetenek ise hangi alanda ne düzeyde beceriye sahip olduğunu bilmesidir…

Öte yandan bugünün değil, geleceğin mesleğinin ne olabileceğini kestirmek çok olası değildir… Ancak hangi meslek tercih edilirse edilsin, önemli olanın o meslekte başarılı olabileceği duygusunu taşımak, kanımca en önemli kriterdir…

***

ANLAYANA - GÜLMECE


Müdür

Yeni atanan okul müdürü, telaşlı vaziyette sınıfa girer ve hemen sorar;
- Müziğe yetenekli kimler var?
Sınıf içerisinden dört öğrenci el kaldırır... Müdür;
- Aferin... Siz dördünüz aşağıya inip piyanonun taşınmasına yardım edin...

Bu yazı toplam 5784 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar