Salih Sarpten

Salih Sarpten

CTP-BG’nin Eğitim Vizyonu

A+A-

 

CTP’yi ülkemizdeki diğer partilerden ayıran birçok anlamlı özelliği var. Sosyalist bir ideolojiye sahip olması ve kuruluşundan beri “Kıbrıs Sorunu”nun çözümündeki kararlı ve etkin duruşu bu özelliklerinden en önemlileridir. Ancak dikkatlerden kaçmaması gerek önemli bir unsur daha var: Yaşamın her alanıyla ilgili nitelikli bir vizyona sahip olması…

İşte CTP-BG’nin Eğitim Vizyonu’nda bazı önemli detaylar:

“Toplumu oluşturan tüm bireyleri mümkün olan en yüksek standartlarda eğitmek ve geliştirmek” vizyonuna bağlı olarak “bilgiyi doğru şekilde kullanan, geniş bir dünya görüşüne sahip; özgür düşünen bireyler yetiştirmek” temel uğraş olacaktır.

CTP-BG ile birlikte önümüzdeki yıllar, eğitim sisteminde yeniden yapılanmak için önemli bir keşif süreci olacaktır. Amaç, eğitim ve kalkınma arasındaki sıkı bağın bilincinde olarak; iktisadi ve sosyal açıdan birbirine tam uyumlu ve uygulanabilir plan ve programlar hazırlayıp, uygulama sürecinde toplumu doğru eylemlere teşvik etmektir.

İnsanın yapısını dikkate almayan bir eğitimin başarıya ulaşmasının olanağının bulunmadığı ortadadır. Çünkü insanı dikkate almayan böylesi bir çabanın, insana yön verebilmek şöyle dursun, zarar vermesi, o değerli ve çok özel malzemeyi bozup bir tarafa atması bile mümkündür. Önemli olan kendi şartlarımıza göre uyarlama yapmak ve eğitimi öğrenciye göre kişiselleştirmektir. Diğer bir deyişle önemli olan, her bir öğrencinin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi için eğitimin her kademesinde geniş yelpazede çeşitli fırsatlar yaratmak ve öğrencileri bu fırsatlarla buluşturmaktır. Kıbrıs Türk Eğitim sistemi için gereken çözüm;  ihtiyaca yönelik bir yama değil, eğitimde sürekli yaşanan bir devinimdir.

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, finansal yetersizliklerden, bürokratik aksamalara ve okullardaki fiziksel olanaksızlıklardan yığılmalara kadar bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıyadır. Türkiye'den farklı sosyo ekonomik konumlardan gelen, çok sayıdaki gencin eğitim konusu alarm sinyalleri vermektedir. Bu yapı, aynı düzeyde eğitim veren okullar arasındaki performansı ve eğitim kalitesini büyük ölçüde değiştiriyor. Okullar arası kalite farkının ve ayırımcılığın ortadan kalkması için CTP-BG aşağıdaki önlemlerin alınmasını elzem görmektedir:

• Başta eğitim alanındaki sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm eğitim paydaşları ile iletişime geçilerek, daha etkin bir eğitim sisteminin yapılandırılması için katılımcılık ilkesinin yaşama geçirmek gerekmektedir. Bu kapsamda “V. Milli Eğitim Şurası”nın gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkları başlatılarak, iyi bir planlamayla mümkün olan en kısa sürede “V. Milli Eğitim Şurası” gerçekleştirilmesi, şuranın çıktılarını da dikkate alan bir eğitim planının hazırlanması ve bu planın kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır.
• Büyüyen ve değişen demografik yapıya uygun büyüklükte ve konumda, planlı ve ihtiyaca dönük alt yapı yatırımları ile modern tesisler, daha esnek ve yenilikçi okullaşma modelleri tasarlanmalıdır.
• Daha yüksek standartlar, daha iyi olanaklar sağlamak ve kaynakları daha iyi kullanmak açısından; okulların yönetsel idari yapısında yenilikçi düzenlemelere gidilmesi, okullara idari ve mali özerklik verilmesi desteklenmelidir.
• Eğitim hizmeti veren profesyonel personeli, eğitim ve atölyeler düzenleyerek, profesyoneller arasında tartışma, bilgi alış verişi ve karşılıklı öğrenme fırsatlarının yaratılmasını sağlamak, bilimsellikle buluşturmak, önemli noktalardan biridir.
• İlkokul döneminden itibaren “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” ve "Yönlendirme" hizmetiyle birlikte öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlenebilecekleri farklı program türleri eğitim sistemine entegre edilmelidir.
•  Araştırma ve izleme çalışmalarını teşvik ederek, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim alanındaki durumunu gösteren verileri zenginleştirmek; bu bilgilere erişimi sağlamak, özel durumlara veya taleplere göre uyumlaştırmak gereklidir.
• Okullardaki BİT (bilgi ve iletişim teknolojisi) kullanımını yükseltmek, öğretmenlerin bu alandaki meslek içi eğitimini yoğunlaştırmak önemlidir. Öğrenme, ağırlıkla yapay ortamlarda (sınıf, laboratuar vb) değil, gerçek yaşam kesitlerini içeren senaryolar içinde olmalıdır.
• Siyasi kaygılardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız; bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen, çağdaş öğretmen yetiştirme, istihdam etme ve yükselme politikaları hayata geçirilmelidir.
• Öğretmenlerin çalışma yaşamı AB eğitim politikalarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bununla birlikte öğretmenlerin meslek içindeki gelişimlerini destekleyecek ihtiyaç analizine dayalı, profesyonel anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, tüm yıla yayılmış hizmet içi eğitim programları yaşam bulmalıdır.

Ne yazık ki bugün ülkemizde bir “eğitim sisteminin” varlığından söz etmek mümkün değildir. Kıbrıs Türk Eğitimini,  tüm parçaları çalışır bir “eğitim sistemi” haline getirmek yalnız ve ancak çağdaş bir vizyon çerçevesinde; siyasi kaygılardan uzak, eğitim bilimi ilkelerine göre alınmış kararlarla sağlanabilir. Kıbrıs Türk Toplumu, kendi eğitim sistemini kendisi kurgulamalıdır. Bunun için bilgi birikimi de, nitelikli insan gücü de vardır.

 

***

Anlayana - Gülmece

Gerekli Ekipman

Bir çift, göl kıyısına tatile gider. Gölün bazı bölümlerinde balık avlamak yasaktır. Adam yasak olmayan bölümlerde avlanarak, kadın da kitap okuyarak günlerini geçirmektedirler. Adam bir öğleden sonra kestirmek üzere odasında kalınca kadın, botla açılmaya karar verir. Botla açılır ve kitabını okumaya başlar. Derken devriyeye çıkmış bir görevli kadını görür ve yanına yanaşır.
- "Hanımefendi burada ne yapıyorsunuz?"
- "Görmüyor musunuz kitap okuyorum."
- "Bu bölgede balık avlamak yasaktır."
- "Zaten ben de balık avlamıyorum."
- "Ama gerekli bütün ekipmana sahipsiniz. Size ceza kesmem gerekiyor."
- "Eğer böyle bir şey yaparsanız ben de bana tecavüz ettiğinizi söylerim."
- "Ben size dokunmadım bile!"
- "Ama gerekli tüm ekipmana sahipsiniz, değil mi?"

Bu yazı toplam 2126 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar