1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Çevreciler göreve çağırdı
Çevreciler göreve çağırdı

Çevreciler göreve çağırdı

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Meclis Dilekçe Komitesi, Ombudsman ve Başsavcılığı Karpaz'daki kaçak yapılarla ilgili göreve çağırdı

A+A-

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu , Karpaz;  Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Natura 2000 “Habitat Alanı”ndaki kaçak yapıların  yıkımıyla  ilgili açıklama yaptı. Platform açıklamasında, Meclis Dilekçe Komitesi, Ombudsman ve Başsavcılığa kaçak yapılarla ilgili şikayette bulunduğu duyurdu.

Açıklamnın tam metni şöyle:

Kıbrıs Türk Çevre Platformu tarafından Karpaz'da, yasa ve çeşitli resmi düzenlemelerle;  hem Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı, hem Özel Çevre Koruma Bölgesi, hem de Avrupa Birliği NATURA 2000 Programına göre "Habitat Alanı" olarak belirlenen Bölgedeki KAÇAK YAPILAR konusunda KKTC Meclisi Dilekçe Komitesine, KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi olan Ombudsman’ına ve KKTC Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. 

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu gönderdiği mektupta aşağıdaki hususları gündeme getirerek bu konuda yetkililerin gereğini yapmasını talep etmiştir:

24  Şubat 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park statüsüne kavuşan, 1995’de Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen, 2004’te Karpaz Emirnamesi ile bu niteliklerin korunması gereği bir kez daha önemle vurgulanan, S(K-II) 1056- 2007 sayılı ve 30  mayıs 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Karpaz Emirnamesin’de 1/2500 ölçekli gelişme kararları haritasında “Milli Park Sınırı” olarak isimlendirilmiş sınır içerisindeki alanı kapsayan bölgede Eski Eserler Dairesi’nin, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Çevre Koruma Dairesi’nin görüş öneri ve kararları ile Eski Eserler Yasası ve Çevre Yasası Esasları ve Kuralları uygulamaktadır şeklinde hükümler mevcuttur. Ayrıca 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş, Güney Karpaz Sahilleri Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Doğal kaynakların, ekolojik dengenin ve yaşam ortamlarının korunması esas alınmıştır. Bu alanlarda, Çevre Koruma Dairesi Görüş Öneri ve Kararları ile Çevre Yasası Esasları ve Kuralları Esas alınır denmektedir.

Karpaz Milli Park alanı tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en zengin “Doğal - Habitat” alanıdır. 18/12 Çevre Yasası’nın emrettiği şekilde ‘‘Flora ve Fauna Emirnamesi’’ ile korunan 238 türün 162’si alan içerisinde barınmaktadır. Koruma altındaki 5 tür memeliden 2’si, 16 tür sürüngenden 12’si ve 215 kuş türünden 147’si park alanı içerisindedir. Kuzey Kıbrıs’ın tümünde bugüne kadar tespit edilen 1410 bitki türünün yarısı da burada yaşam bulmaktadır. Ayrıca 47 adet endemik bitkimizin 24 adedi,  nadir bitki türlerinin yaklaşık 100 adedi de yine bu alandadır. AB mevzuatına göre de bu bölge  NATURA 2000 “Özel Habitat” Niteliklerini taşımaktadır. Bu alan Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Anlaşması kapsamındadır. Çevre Dairesi’nin AB desteği ile bilimsel olarak hazırladığı Yönetim Planı da Çevre Yasası ve Emirname çerçevesinde yürürlüktedir.

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinde ve ayrıca bu bölgede, dünyada eşi olmayan özel doğal yaşam alanı ve özellikli kumulları ile Mutlak  Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Altın Kumsal'da “kaçak yapılar” yapılmakta, çevrenin, laguna ve özellikle de kumulların bozulmakta, dünyada eşi olmayan bitkiler, dünyada nesli koruma altına alınan kablumbağaların yumurtlama alanları kaçak yapılarla yok edilmektedir.

Yaptığımız araştırmalarda, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi  Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinde ve özellikle bu bölgedeki kablumbağaların yumurtlama alanı olan, orman arazisi kapsamında olan Altın Kumsal'da 8 ayrı yerde kaçak yapılaşma başlatıldığı ve bu inşaatların durdurulmuş olmasına rağmen yapıların sahiplerinin her fırsatta kaçak inşaatlara devam ettikleri tesbit edilmiştir. Bölgeden devam eden süreç, “döngü” gibi yaşanan: "kaçak yapılar tesbit edilmekte, ihbar edilmekte, durdurulmakta ancak ilk fırsatta sessiz sedasız bu yapılar tamamlanmaya çalışılmaktadır".  

Yine verilen bilgide Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, kendi bünyesindeki “Eski Eserler Dairesi ve Çevre Koruma Daireleri’nin resmi yazılarıyla, Karpaz ÖÇKB'de ve Altın Kumsal'daki  kaçak yapıların yıkılması için İçişleri Bakanlığı İskele Kaymakamlığı'na bildirimde bulunduğu halde bu yapıların yıkılması için henüz bir adım atılmamıştır. Bu da kaçak yapı sahiplerini daha da cesaretlendirmiştir.

Bu bölge ile ilgili ülkemizde bir hassasiyet mevcuttur. Bu ve bunun gibi dünya mirası olan bölgelere sahip çıkılarak bizim ve gelecek nesillerimizin yaşamında bu “nadide özel haliyle” yer almasını istiyoruz.

Dolayısıyla bu ve bunun gibi kaçak yapıların bir daha yapılmaması ve benzeri uygulamalara örnek olması için mutlaka, başta Altın Kumsaldakiler olmak üzere Karpaz ÖÇKB’deki kaçak yapıların yıkılması önemlidir. Ayrıca, kaçak inşaat yapanların ödüllendirilmememesi, Ülkemizde Anayasa’mızın gereği olarak devlet organları ve yönetim makamlarının işlemlerde eşitlik ilkesine uygun davranması ve artık “ayrıcalık yapmama” kuralının uygunlanması da çok önemlidir. Halkın, Devletin demokrasi gereği eşgüdüm içinde çalıştığını ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğunu görebilmesi ve Devlete ve Kurumlarımıza olan inanç ve güvenimizin yeniden tesisi için bu kaçak yapıların herkesin gözü önünde, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm,Çevre ve Kültür Bakanlığı ve İskele Kaymakamlığı ile Dipkarpaz Belediye Başkanlığının etkin ciddiyet ve işbirliği içinde  yıkılarak örnek olunması hayati önem taşımaktadır.

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu olarak konunun takipcisi olacağımızı kamuoyuna duyururken, bu bölge ile ilgili hassasiyet taşıyan tüm Kıbrıs’lıların da bu gayretlerimize katkı koymasını bekliyoruz.

Bu haber toplam 2254 defa okunmuştur