1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Yeni Hükümeti Bekleyen Eğitim Sorunları
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Yeni Hükümeti Bekleyen Eğitim Sorunları

A+A-

 

Seçim dönemi geride kaldı. Seçim sonuçlarına göre önümüzdeki dönemde ülkeyi bir koalisyon hükümet yönetecek… Doğal olarak bugünlerdeki temel tartışma konusu da; bu koalisyon hükümetinin nasıl ve hangi koşullarda oluşacağıdır…

Hükümetin nasıl ve ne şekilde oluşacağını çok yakında hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ancak yeni hükümeti; Kıbrıs Sorunu’ndan ekonomik programa, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasından sosyal politikaların hayata geçirilmesine kadar çok büyük ve önemli görevler beklediği de aşikardır.

Hiç kuşku yok ki, yeni hükümeti bekleyen en önemli uğraşlardan biri de eğitim alanında olacaktır. Görülüyor ki hükümetin kurulması, yeni eğitim döneminin açılmasına oldukça yakın bir tarihine denk düşecek… Bu nedenle de kronikleşen eğitim sorunlarına müdahale edilmesine fırsat verilmeden, önümüzdeki yeni eğitim dönemine girmiş olacağız ne yazık ki…

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi özellikle son dört yılda; bir taraftan finansal yetersizlikler, bürokratik aksamalar ve okullardaki fiziksel olanaksızlıklardan kaynaklanan bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıya getirilirken, bir taraftan da siyasi kaygılarla ve çağdaş olmayan eğitim yaklaşımlarıyla yönetilmiştir. Bu nedenlerle de eğitimdeki birçok sorun kronikleşmiştir.

Ancak bütün bunların yanı sıra önümüzdeki yakın dönemde eğitim adına şu üç temel sorun çözüm beklemektedir.

• Bugün hemen hemen tüm okullarımız şantiye halindedir. Birçok okulumuzda, inşaatı sürmekte olan yeni dersliklerin eğitim dönemine kadar tamamlanamama ihtimali vardır.

• Öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri henüz sonuçlanmamıştır. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak yeni münhal alanların tespiti ve öğretmen istihdamların nasıl olacağı belirsizliğini korumaktadır.

• Gerek Türkiye’den gelen, gerekse ülkemizde basılan ders kitaplarının, eğitim bakanlığına teslimi henüz tamamlanmamıştır.

Kısacası yeni eğitim dönemine sınıfsız, öğretmensiz ve kitapsız başlama ihtimalimiz çok yüksektir. Bu konuların ivedilikle çözülmesi gerekliliği kaçınılmazdır.

Ne yazık ki bugün ülkemizde bir “eğitim sisteminin” varlığından söz etmek mümkün değildir. Kıbrıs Türk Eğitimini,  tüm parçaları çalışır bir “eğitim sistemi” haline getirmek yalnız ve ancak çağdaş bir vizyon çerçevesinde; siyasi kaygılardan uzak, eğitim bilimi ilkelerine göre alınmış kararlarla sağlanabilir. Kıbrıs Türk Toplumu, kendi eğitim sistemini kendisi oluşturabilir. Bunun için gerekli bilgi birikimi de, nitelikli insan gücü de vardır.

***

Aklınızda Bulunsun


Y - Kuşağı

Y-Kuşağı teorik olarak X-Kuşağından sonra gelen kuşaktır. Tam sınırları olmamakla birlikte 1977 ile 1990 yılı itibariyle doğmuş olanları kapsadığı söylenir…

Her şeyden önce Y-Kuşağın esası, önceki tüm kuşaklardan çok farklı olduğudur… Nasıl olmasınlar ki? Bilişim teknolojilerinin dünyayı küresel bir mahalleye dönüştürerek her şeye hükmettiği ve insanların, işletmelerin yaşam biçimine kadar her şeyi değiştirdiği bir dönemde yaşıyorlar. Değişimle beraber yaşayıp medya ve dijital teknolojilerle büyüyorlar. Hal böyle olunca hem tüketici hem çalışan konumunda olan “Y-Kuşağı”, bugünün iş dünyasını zorluyor.

Her yeni kuşak kendinden bir öncekini sorguluyor ancak “Y-Kuşağı” bunu daha keskin bir şekilde yapıyor. Her ne kadar karakteristik özellikleri coğrafi ve kültürel olarak değişim gösterse de, “Y-Kuşağı”nı kendine has niteliklerini tanımlamak mümkün…

Son dönemde sıkça sözü edilen “Y-Kuşağı”, birçok bilim insanı tarafından hemen her açıdan didik didik edilip analiz ediliyor… Özellikleri, nitelikleri, sosyolojik tabanı, arzuları, siyasi eğilimleri saptanmaya çalışılıyor. Bu saptamaların başında da “Y-Kuşağı”nın iş dünyasındaki çalışma alanları geliyor. İşte “Y-Kuşağı”nın çalışma alanları:
• Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanları
• İnternet pazarlama,
• Mobil uygulama yazılımcılığı,
• Girişim ve proje danışmanlığı
• Proje ve Risk yöneticiliği
• Bilgi Teknolojileri (IT) uzmanları ve denetçileri.
• Risklerin erken teşhisi için “iç kontrol sistem uzmanı”
• İş ve çevre güvenliği uzmanı
• Meslek ve yaşam danışmanları
• Vergi ve teşvik uzmanları
• Müşteri ilişkiler uzmanlığı
• Sosyal ve Sektör araştırmacıları
• Veri Analisti

***

Anlayana - Gülmece


Zenginlikte Bakış Açısı

Babadan kalma paralarla zengin olan iki farklı köyün ağası bir iş için gittikleri şehirde karşılaşırlar. Tabi haliyle zenginlikleriyle övünecekler… Biri, biraz gerilerek, biraz da gururlanarak hemen söz başlar:
- "Bizim orda sabah güneş doğmadan biniyoruz arabaya, akşam oluyor biz hala çiftliğin öteki ucuna yetişemiyoruz."

Buna karşılık, öteki zenginden yanıt gecikmez:
- "Yahu bizim de vardı öyle bir arabamız ama geçenlerde satıp yeni modelini aldık."

Bu yazı toplam 2469 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar