1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Darp Edilen İlk Gazetecimiz-AHMET RAŞİD
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-63

A+A-

 

Esir olarak adaya getirilen Alman askerler oluşturulan futbol takımının maçlarını zaman zaman sürdürdüklerini görmeye devam ediyoruz gazete sayfalarında. Bu kez Limasol'un AEL takımının karşısına çıkmışlar. Bugüne kadar zor maç kaybeden Almanların bu maçı bir farkla kaybetmeleri üzerine gazete, hakemin taraf tuttuğu imasını yapmaktan gerir duramıyor anlaşılan. Ama aslında olayın bir diğer boyutu kanımca, Alman futbolunun Kıbrıs'taki böylesi takımlar vasıtasıyla tanınır olması ve bazı tekniklerin de tatbik edilebilecek fırsatın yaratılmasıdır.

 

"31 Mart 1948-Hür Söz-s:2

AEL - Almanlar 5-4

Geçen Pazar günü ö.s.saat 4'de AEL ve ALMAN Esirleri arasında gayet heyecanlı bir futbol oynanmıştır. Her iki taraf da oyunun sonucuna kadar galip gelmek için bütün kuvvetlerini kullanmışlarsa da, neticede AEL takımı 5-4 galip gelmeğe muvaffak olmuştur.

Hakem Mr. Renos oyunu bitarafane idare etmiştir ve idaresi AEL takımını faydalandırmıştır."

 

23-06-2019---train-attack-possibly-----rehovoth-29th-february-1948-smart_rehovoth-html.jpg

Ve Yahudi Muhacir kafileleri Mağusa'ya gelmeye devam ediyor. Bir yandan bu gelişler düzenli bir şekilde organize edilirken diğer yandan da yine aynı düzenlemeyle Filistin'e gönderilmeleri de sürmektedir. Elbette bu düzenli gtirilişler yanında bir de kaçak olarak direkt Filistin'e gitmeye çalışıp da İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından yakalanıp rotaları Mağusa'ya çevrilenler de vardır. Son dönemlerde gelen kafile sayılarına baktığımızda ise bir yoğunluğun olduğunu görebilmekteyiz. Örneğin az sonra okuyacağınız iki haberde yer alan ve ada'ya ard arda gelmiş olan Yahudi Muhacir sayısının toplamının 1523 olduğu görülebilmektedir.

 

"31 Mart 1948-Hür Söz-s:2

Yahudi Kafilesi Geldi

Dün "Empire Rival" vapuru ile adamıza 783 kişiden mürekkep bir Yahudi kafilesi gelmiştir. Bu gelen kafile 403 erkek, 220 kadın ve 160 çocuktan mürekkeptir.

 

01 Nisan 1948-Hür Söz-s:2

Yeni Yahudi Geldi

Daha evvelki sayılarımızda Filistin açıklarında yakalanarak Kıbrıs'a sevkedildiğini haber verdiğimiz 740 Yahudi "Empire Rival" vapuru ile Mağusa'ya getirilmişlerdir. Yahudileri getiren vapura bir İngiliz destroyeri refakat etmektedir."

 

Ve gözümüzü yeni bir şiddet olayından dolayı Filistin'e çeviriyoruz. Yahudi tedhiş örgütlerinden biri tarafından düzenlendiği anlaşılan silahlı eylemde bir tren mayınla havaya uçurulmuş. Trende hem Arap hem de İngiliz askerlerinin bulunması, Yahudi örgütlerinin özellikle İngilizler açısından bunu gözetme gibi bir durumda olmadıkları da anlaşılmaktadır.

 

"02 Nisan 1948-Hür Söz-s:1

Kahire-Hayfa Treni havaya uçuruldu

Kudüs'ten verilen bir habere göre, Kahire-Hayfa treni Benyamina isminde bir Yahudi köyünden geçerken elektrikle işleyen bir mayın ile havaya uçurulmuştur. Trende yolcu olarak bulunan Arapların 40'ı ölmüş, 60'ı yaralanmıştır.

Trende bulunan 40 kadar İngiliz askeri hiç bir yaralı veya ölü vermemiştir."

 

İlginç haberlere de rastladığımız oluyor gazete sayfalarında. Örneğin Yahudilerin Kıbrıs'a karşı ilgilerinin her zaman olduğu söylencesine örnek teşkil edecek haberlerden biriyle karşılaşıyoruz. Bugünkü durumu ada için düşündüğümüzde Yahudi halkının, yatırımcısının Kıbrıs'ta mal mülk sahibi oldukları, ticaret ve iş ortaklıkları kurulduğunu görmek mümkün. Bu adaya yatırım yapmak niyetinin Yahudiler tarafından elbette uzun biz geçmişi vardır. 1948 yılında, 2. Dünya Savaşı sonrasında böylesi bir niyet, gazetede haber olarak veriliyor.

 

"02 Nisan 1948-Hür Söz-s:2

Memleket Haberleri

Yahudi Zenginleri Kıbrıs'ta Endüstri Kurmak İstiyorlar

Dolaşan şaiyalara göre, bazı Yahudi sermayedarları Kıbrıs'ta makine v.s. imal edecek olan bir fabrika kurmak maksadı ile buradaki alâkadar bazı iş adamlarıyla müzakerelerde bulunmaktadırlar. "

 

Ve yine Filistin'deki şiddet olaylarının getirisini belegeleyecek bir istatistik bilgiye rastlıyoruz gazetede. Geçtiğimiz bazı aylarda da Filistin'deki savaşın mağdurları ve ölüleri üzerine bir bilgi daha verilmişti. Bu kez son beş aylık bir istatistikk bilgi verilerek ölü sayısının 2.000 kişiyi bulduğu belirtiliyor. Dikkat edilmesi gereken, verilen bu rakamın sadece 5 aylık bir süreçte yaşanmış olmasıdır.

 

"03 Nisan 1948-Hür Söz-s:1

Beş Ay Zarfında Filistinde Ölenler

2000 Kişi Öldü 4000 Kişi Yaralandı

Kudüs resmi istatistiklerine göre, Filistin taksim kararının verildiği geçen Kasım ayından şimdiye kadar geçen zaman zarfında 2000 kadar Arap, Yahudi ve İngiliz ölmüştür. Ölen İngilizler 100 olup bunlar asker ve polis kuvvetlerine mensup idiler. Yaralananlar 4000 kişidir. Bunlardan 1500 kadar ağır ve diğerleri hafif yaralıdır.

Ayni istatistiklere bakılırsa geçen Mart ayı içinde 566 kişi ölmüştür."

 

Mağusa'dan Filistin'e bir program içerisinde gönderilen Yahudi gruplarından biri de çocuklardan oluşuyor. Daha önce de özellikle kimsesiz kalan çocukların kamplarda rehabilite edildikten sonra Filistin'de  onları koruma altına alacak bir yerleşkenin ve düzenin oluşmasından sonra bu çocukların da ada'dan ayrılmaları devam ediyor. Bu kez 255 Yahudi çocuk Tel-Aviv'de yerleşmek üzere Filistin'e gönderiliyor. 

 

"03 Nisan 1948-Hür Söz-s:2

255 Yahudi Çocuğu Gitti

Mağusa'dan bildirildiğine göre evvelki gün Mağusa limanından ayrılan "Andreas" isimli vapur ile Kıbrıs'taki kamplarda bulunan 255 Yahudi çocuğu Filistin'e gönderilmiştir. Bu çocuklar Tel-Aviv'de yerleştirilecektir. "

 

İnsani durumların ihlal edildiği savaşlardaki bir hâl var ki her zaman kendini göstermiştir. Özellikle açlıkla savaşan insanlara yiyecek götürme gibi insani organizasyonların engellenmesi Yahudi halkının da başına geliyordu Filistin'deki savaş içerisinde. Öyle ki yiyecek taşıyan konvoyun geçişine izin verilmemesi üzerine karşılıklı çatışmaya girilecek denli hayati bir önem taşımaktaydı söz konusu erzak. 

 

"04 Nisan 1948-Hür Söz-s:1

Yahudilere Yiyecek Gitmiyor

Yahudi Otomobil Kafilesi Geri Çevrildi

Kudüsten bildirildiğine göre, orada bulunan Yahudilere yiyecek götürmek üzere bu şehre giden yollardan geçmeğe çalışan Yahudi konvoyu Araplar tarafından geri çevrilmiştir. Yapılan çarpışmalar neticesinde 17 Yahudi ölmüş veya yaralanmıştır. Yahudilerin iddiasına bakılırsa 20 Arap öldürülmüştür."

 

Bu yazı toplam 1347 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar