1. YAZARLAR

 2. Salih Sarpten

 3. Öğretmen Yoksa
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Öğretmen Yoksa

A+A-

En iyi kitabı, en iyi müfredatı, en iyi okulu da yapsanız her şey öğretmeniniz kadar iyidir. O yüzden öğretmene yatırım yapmalı, eğitimdeki tüm politika, karar ve uygulamaların öğretmenin niteliğinin artırılmasına yönelik olmalıdır. Çünkü eğitimde iyileşmenin merkezinde öğretmen vardır. Çünkü nitelikli öğretmen kaliteli eğitimin olmazsa olmazıdır.

Gerek uluslararası gerekse ülkemizde yapılan birçok çalışma ve eğitim araştırmasında, öğretim sürecinin kilit noktası konusunda olan öğretmen niteliklerinin arttırılması, öğretimde kaliteyi arttırmada en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde öğretmenin çok yönlü olması gerekliliği vardır. Farklı bilgi ve deneyimlere sahip öğrencilerin, ilgi ve ihtiyaçlarının desteklendiği, sosyal bir ortamda birbirlerinden öğrenmelerinin değerli olduğu, öğrencilerin de öğretim sürecinin planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunduğu bütüncül bir öğretim tasarımı anlayışı ile öğretmen artık aynı zamanda bu sürecin tasarımcısı olarak tanımlanmalı ve buna göre istihdam edilmelidir.

Bu noktada öğretmen niteliğini arttırmak, geleneksek anlamdaki ihtiyaçtan uzak niteliksiz hizmet içi kurslarla olmayacağı aşikardır.  Öte yandan ülkemizde öğretmen profilinin bu özelliklerden hangileri ile ilgili gelişim ihtiyaçları olduğu başlı başına bir araştırma konusudur.

Oysa bizdeki uygulamalar neredeyse bu durumun tam tersi. Eğitim bilimini, eğitimde nitelikli yönetimi ara ki bulasın…

Ancak daha da önemlisi; eğitimde bir yandan pandemi koşulları gerekçesi ile pedagojiye dayanmayan hatalı kararlar, diğer yandan okullardaki yönetici ve öğretmen eksikliği çocuklarımızda telafisi olmayan kayıplar yaratmaya devam ediyor.

Sendikaların açıklamalarına göre;

 • İlköğretim kademesinde;11 müdür, 8 müdür muavini, 80 ilkokul öğretmeni, 24 okulöncesi öğretmeni, 14 özel eğitim öğretmeni eksik…
   
 • Ortaöğretim kademsinde 10 Müdür, 37 müdür muavini, 93 öğretmen eksik…

Ve eğer sistemde öğretmen yoksa eğitim de yok demektir.

Bu kadar eksik okul yöneticisinin, öğretmenin olduğu bir sistemde bir de seyreltilmiş eğitim adıyla öğrencilerin eğitimde buluşma sürelerinin yarı yarıya düşüren hatalı kararlar varlığı eğitim derin yaralar açıyor.

Bir de vicdanlarımızı sızlatan şu soru zihinlerimizde dolaşıyor: Eğitimi yönetenler; okul müdürü, müdür muavini ve öğretmenlerin zamanında istihdam edememenin sorumluluğun farkında mı?


Aklınızda Bulunsun

Özgürlük Okulu

Konu eğitim olunca, siyasiler, iş adamları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hemen herkes birer otorite oluyor. Böylece “eğitimde insan nedir, ne olmalıdır?” sorusu sistemi yeniden kısır döngü içerisine sürüklüyor… İşte bu sorunun karşılığını yeniden insana dönerek ve insanı üreterek görme davranışı, alternatif eğitim modellerini karşımıza çıkarmış durumdadır. “Öğrenmek için tek bir en iyi yol yoktur” ilkesi bu sürecin temel ilkesidir.

Eğitim bilimi literatürüne ilk modern hümanist eğitimci olarak kabul edilen ve "çocukların kişisel özgürlüklerinin savunucusu" olan İskoç eğitim bilimci Alexander Sutherland Neill, eğitimde ilerici eğitim felsefesinin savunucusudur. Neill ayrıca, kendi ilerici eğitim felsefesini sürdüren ve “Özgürlük Okulu” olarak da bilinen Summerhil Okulu’nun kurucusudur.

Alexander Sutherland Neill, bir okul hayal ederek;

 • Çocukların kendileri gibi olma konusunda özgür oldukları…
 • Başarının akademik ortalama değil çocukların kendi başarı tanımlamasına göre belirlendiği…
 • Bütün okulun meselelere demokratik olarak yaklaştıkları ve her bir bireyin demokratik haklarının olduğu…
 • Eğer istiyorsanız gün boyunca oyun oynayabileceğiniz…
 • Oturmak ve hayal kurmak için zaman ve mekanın olduğu…

 bir okul olabilir mi?  Sorusundan yola çıkarak 1921’de “Özgürlük Okulu”nu kurdu… Özgürlük Okulu, küresel anlamda dünyanın şekillenmesine yön veren birçok nitelikli bireyi mezun etti…

 


Anlayana Gülmece

Saatler Geri Alınacak

Dursun, saatlerin geri alınacağını duyunca, evdeki tüm saatleri toplayıp Saatçi Temel’e gider:

 • Ula Temel, saatler geri alınacakmış. Evdeki saatleri senden aldığımız için sana getirdim. Bunları geri alacaksın da…

Temel kendinden emin bir şekilde:

 • Öyle yağma yok... Ben de duydum ama sadece 1 saat geri alınacakmış. Sadece 1 tanesini alırım, diğerlerini almam.

 

Bu yazı toplam 512 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar