1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Eğitimde Yeni Hedefler
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Eğitimde Yeni Hedefler

A+A-

 

28 Temmuz Genel Seçimleri ardından hükümet kurma çalışmaları başladı. Hükümetin de bu hafta içerisinde kurulması bekleniyor. Ancak eğitimdeki sorunlar hiçbir şey beklemeden her geçen gün biraz daha derinleşiyor.

Öğretmen münhallerinin henüz ilan edilmemiş, okullardaki yeni derslik ve diğer tamir inşaatlarının tamamlanmamış olması ve bu öğretim yılı okutulacak ders kitaplarının basımında yaşanan gecikmeler, okulların önümüzdeki öğretim yılında da eksik öğretmen, eksik ders kitabı ve belki de eksik sınıfla açılmasına neden olacak…

Bir yandan karşı karşıya kaldığımız bu eğitim sorunları ivedi bir biçimde çözmek gerekirken bir yandan da eğitimin yeniden yapılandırması için bugünü geleceğe taşıyacak ihtiyaçlara uygun yeni hedefleri içeren bir planlamayı hayata geçirmeyi başarmalıyız… Çünkü bugün yaşadığımız eğitim sorunlarının temelinde plansız, programsız ve hedefsiz anlayışlar yattığı aşikardır…

İşte bu planda olması gerekenler:
1. Eğitim Şuralarının kurumsallaşmasını önünü açarak, 5. Milli Eğitim Şurası’nın gerçekleştirmek ve bu kapsamda ortaya çıkacak plan, projelerin ve diğer değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşılmak.

2. Eğitimde alınan kararları daha verimli kılmak, eğitim uygulamalarının denetlenmesinde çok yönlü, dengeli ve etkili bir kontrol mekanizması geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla okullara kendi iç denetimleri konusunda yetki verilerek bağımsız, bütçe ve başarı sorumluluğunu alabilecek “Okula Dayalı Yönetim” anlayışının hayata geçirmek.

3. Bütçede eğitimle ilgili temel ödeneklerin genel bütçe içerisindeki payı ve bu pay içindeki eğitim yatırımları kaleminin artırılması için gerekli düzenlemeler yaparak “okul tabanlı bütçe” uygulamasını işe koşmak.

4. AR-GE çalışmalarını destekleyen, planlı ve ihtiyaca dönük alt yapı yatımlarını öngörmek.

5. Öğretmenin mesaisini artırmaya değil, eğitimin verimini ve niteliğini artırmaya dönük esaslar üzerine kurgulanacak şekilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarının gözden geçirilerek “tam gün eğitime” geçilmesi konusunda kararlı ve tutarlı adımlar atmak.

6. Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü yetiştirmek amacıyla mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesinin önünü açarak, eğitim sisteminin çıktılarını reel sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlemek.

7. Öğretmenlerin çalışma koşullarının çağdaş standartlara yükseltilerek AB eğitim politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, bununla birlikte öğretmenlerin meslek içindeki gelişimlerini destekleyecek ihtiyaç analizine dayalı, profesyonel anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, tüm yıla yayılmış hizmet içi eğitim programlarının yaşam bulmasını sağlamak.

8. Siyasi kaygılardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız; bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen, çağdaş öğretmen yetiştirme, istihdam etme ve yükselme politikalarını hayata geçirmek.

Hiç kuşku yok ki eğitime hangi pencereden baktığınıza göre değişen daha birçok olgu bu listeye yazabilirsiniz. Ancak yukarıda okuduğunuz hedefleri yakalamak için adım atarken eğitim bilimi ilkelerinden taviz vermeksizin, tüm paydaşlarının dahil olduğu bir yönetişim anlayışıyla eğitimi yeniden yapılandırmakla işe başlamamız gerekliliği kaçınılmazdır.

 

***

Aklınızda Bulunsun

 

İstanbul Üniversitesi İlk 500 İçinde

Yükseköğrenim alanında en etkili değerlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Çin Şanghay'daki Jiao Tong Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi 2013 listesi açıklandı.

Üniversite mezunları veya personelinin Nobel ödülü alıp almadığı, akademisyenlerin ürettiği makalelerin uluslararası piyasada referans kabul edilip edilmediği, bilimsel atıf indekslerinde yer alan bilimsel makale sayıları, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı başına düşen yayın sayısı gibi kriterlerin büyük puan getirdiği değerlendirme sonuçlarına göre “Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi” sıralamasından KKTC’den hiçbir üniversite yok ne yazık ki… Türkiye’den ise sadece İstanbul Üniversitesi yer aldı. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına 9'uncu kez girmeyi başaran İstanbul Üniversitesi, yapılan sıralamada 400- 500 bandında yer aldı.

İlk 20 üniversite arasında ise ABD üniversiteleri dışında İngiltere'nin Cambridge ve Oxford ile Japonya Tokyo Üniversitesi dışında üniversite yok. En iyi üniversite sıralamasında ilk 10 şöyle: 1- Harvard (ABD), 2- Stanford (ABD), 3- California-Berkeley (ABD), 4- MIT (ABD), 5- Cambridge (İngiltere), 6- California Teknoloji Enstitüsü (ABD), 7- Columbia (ABD), 8- Princeton (ABD), 9- Chicago (ABD), 10- Oxford (İngiltere).

***

Anlayana - Gülmece


Bu Kadar Fark İçin…

İki tavuk birlikte otlanmaktadır. Tavuklarda güngörmüş, gelişmiş, iri olan hemen söze girer:
- “Ben senden değerliyim. Cinsim bulunmaz. Çünkü yumurtalarım seninkilerden iki kat daha büyük.”
Daha genç olan diğer tavuk, biraz da şaşkın bir ifadeyle yanıt verir:
-  “Ne önemi var ki bunların” 
Gururuna yediremeyen iri tavuktan hemen karşılık gelir:
- “Ama benim yumurtalarımın tanesi 95 kuruş, seninkiler ise 90 kuruşa satılıyor.”
Bizim genç tavuk tereddüt etmeden:
- “Bu kadar fark için o kadar zorlanmaya değmez...”

Bu yazı toplam 2269 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar