1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Denetim, Etik ve KKTC
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Denetim, Etik ve KKTC

A+A-

Son günlerde ülke gündemimizin birinci sırasına oturan “yasa dışı kürtaj” skandalı sağlık sistemindeki en önemli sıkıntının denetim olduğunu gözler önüne serdi… Aslında benzer bir durum eğitimde de yaşanmaktadır. Eğitimdeki en büyük sorunlardan birisi de yine denetimdir…

Okul öncesinden yükseköğretime kadar, tüm eğitimde kademelerinde etkin bir denetim yoksunluğu yaşandığı aşikar. Bu durumun en çarpık biçimini yükseköğretimde gözlemleyebiliyoruz. Geçmişte ülkede açılan her üniversite yeni bir heyecan yaratırken, şimdilerde her yeni üniversite haberi eleştirileri ve tereddütleri beraberinde getiriyor.

Çağdaş sistemlerinde “denetim”, sistem içindeki kişilerin (öğretmen, doktor, yönetici, vb) kaçındığı değil tam tersine talep ettikleri bir şeydir. Çünkü çağdaş denetimi, başarıyı ya da ortaya konan performansı belgelemek, bu durumu tescil ettirmek üzerine kurulmuştur.

Ne yazık ki; denetimde yaşadığımız zafiyeti hep, denetmen (müfettiş) eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Hiç kuşku yok ki bu da önemli bir unsur… Ancak nitelikli bir denetim sistemi; denetmen tarafından yapılacak dış denetimin yanında, iç denetimi ve aynı zamanda özdenetimi de içeren yapılardan meydana gelir.

Bütün bunları oluşturmak için de tüm meslek örgütlerinde “etik kurulların” oluşturulması bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü etik değerler özdenetim ve iç denetimin en önemli unsurudur.

Etik kavramı çoğu zaman “ahlak” olarak da algılansa da durum öyle değildir. Ahlak, temel olarak insanın değer ve tutumlarını içerirken; etik, alanda yapılan bilimsel çalışmaları içermektedir. Başka bir anlatımla etik, davranışlarımıza felsefi bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru-yanlış, ödev, yükümlülük, toplumsal ve sosyal sorumluluk kavramlarını sorgular. Bu sebeple, etik ve ahlak kavramları birbirinden çok farklıdır.

Etik kavramının temelinde sorumluluk duygusu vardır. Sorumluluk anlayışında geçmişte olup bitenlerin sorumlusu olmaktan çok, geleceğe dönük olarak alınması gereken önlemleri almak güdüsü söz konusudur.

Birçok meslek alanında karşılaşılan sorunların artmasının ya da artan sorunların farkına varılmasının “etik” davranışı daha da bir öne çıkartmaktadır. Başta insan sağlığını direk olarak ilgilendiren “tıp etiği”, toplumsal geleceğin temelini oluşturan “eğitim etiği”, çevre sorunlarının olası etkilerini konu edinen “çevre etiği”, siyaset, kamu yönetimi veya özel sektörde karşılaşılan sorunları konu alan ”siyaset etiği”, “yönetim etiği”, “medya etiği”  bugün en sık karşılaştığımız ama yeteri kadar tartışıp içselleştiremediğimiz konulardır.

Meslek örgütleri, sendikalar ve diğer tüm sivil toplum örgütlerinde “etik kurulların” oluşumunu zorunlu kılacak uygulamaları hayata geçirmek için adım atmalıyız. Belki de işe buralardan başlamalıyız…

 

----------------------------------------------------------------------

Biliyor muydunuz?
 

Yükseköğretimde Kalite

Oxford, dünyanın en iyi üniversitelerindendir. Her yıl 17 binden fazla aday lisans, yaklaşık 20 bini ise yüksek lisansa başvuruyor. Ancak bu adayların yaklaşık 3 bin 200’ü lisans, 4 bin 500’ü ise yüksek lisansa yerleşebiliyor. Yani başvuran adayların yaklaşım %20’sini kabul ediyor (Bizim üniversitelerimiz ile Oxford’un arasındaki fark sadece bu olguda bile kendini gösteriyor değil mi? Neyse konumuza dönelim).

Oxford üniversitesine her yıl başvuru sayısı arttığından kabul almak gittikçe zorlaşıyor. Özellikle mülakatlarda öğrencilerin çoğu eleniyor. Üniversite, tercih ettiği öğrenci profilini biraz da duyurmak adına geçen aylarda lisans mülakatlarında sorduğu soruları yayınladı. İşte o sorulardan bazıları

Felsefe, Politika ve Ekonomi alanları için
Soru: Neden ABD’de kişi başına düşen gelir, Burundi ve Malavi gibi ülkelere göre daha fazla?

Biyomedikal Bilimler alanlarında için
Soru: İdrarındaki şeker neden diyabetin belirlenmesinde iyi bir gösterge olabilir?

Deneysel Psikoloji alanı için
Soru: 100 kişiden, oyunu kazanana verilmek üzere bir kaba birer sterlin koyması isteniyor. Herkese 0 ile 100 arası bir numara seçmesi söyleniyor. Seçtiği numara tüm seçilmiş numaraların ortalamasının 3’te 2’sine en yakın olan kişiye ödül veriliyor. Hangi numarayı seçerdiniz ve neden?

 

---------------------------------------------------------------------------


Aklınızda Bulunsun

ÖSYM’den YGS Duyurusu

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 13 Mart 2016'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek YGS' adayların yeni bir duyuru yayımladı.

Duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinecek.

Adaylar, internetten edinecekleri belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim ve işaret bulunmayacak. Sınava giriş belgesini fotoğraf görünür bir şekilde yanında bulundurmayan adaylar, sınava alınmayacak. Adaylara sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

Adayların sınava girebilmeleri için sınava giriş belgesine ilaveten, kimlik kartı/ nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekli olduğunu duyurdu.

Bu yazı toplam 2272 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar