1. YAZARLAR

  2. Mehmet Çağlar

  3. CTP'ye görmeme taklidi yaparak bakamayız..!
Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

CTP'ye görmeme taklidi yaparak bakamayız..!

A+A-

SOSYALİST ÇÖZÜMLEME
Değişimin dinamikleriyle gereğince ve hatta yeterince ilgilenmeden,
Değişenle değişmeyeni analitik olarak karşılaştırmadan,
Partideki iç içe geçen "zihinsel ve ideolojik" yapılardaki sorunları çözmeden,
Kendimizi, bizi biz yapan sol ideolojiye kaotik bir bakış açısı ile bakmayıp/toplumsaldan evrensele uzanan bir anlayışla yeniden
sentezlemeden ve sol ideolojiye/sosyalist felsefeye bakarak "hizalamadan";
İlkeler bazında ve bilimsel yöntemlerle değil de,
Aday bazında topluma hedef koymak,
Bir sol/sosyalist çözümleme açısından doğru anlam taşımaz diye düşünüyorum...


POLİTİKANIN TÜKETİLMESİ
Siyasete "müdahale" fikri,
İşte tam da bu ve benzeri ortamlarda ürüyor...!

Kısacası;
Birileri politikayı kendi şartlarına göre restore edebileceğine inanıyorsa, kanımca yanılıyor...
İdeolojiyi "unutup",
Politikayı neredeyse bir tüketici işine dönüştürmek,
Hele de Sol'un kullanabileceği hiç de sağlıklı bir yöntem değildir..!

Esas "sır";
Bütünün bir parçası gibi, bütünün faydasına bir devinim yetisi geliştirebilmekte yatıyor bence...

TOPLUMSAL KAZANIMLAR
Bu durum,
Tam da, nasıl ki kültürümüz, sosyolojik yapımız ve toplumsal psikolojimiz, üretken bir yapıdan tüketim toplumuna dönüşen toplumumuzda derin yaralar açıyorsa;
Siyaset kültürümüzde de aynı tüketici anlayışı doğuruyor,
ve siyaset alanını erozyona uğratarak,
toplumsal gerilemelere neden oluyor...

İşte bu yüzden aslolan;
Ülkemizin kamusal alanını fırsat alanı olarak kullanıp,
rejime sanki yeni bir form kattığımızın illüzyonuna kapılmadan,
toplumsal kazanımları amaç durumuna getirebilmektir...

İncir çekirdeğini doldurmayan ayrıntılarla,
ideolojik, toplumsal, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve psikolojik dayanağı olmadan,
parti ve siyaset dünyasında "velveleler" kopartmak adetten değildi bizlerde !

Bu türden anlayışlardan,
toplumsal kazanımlara dönük,
bireysel beklentilerin tam tersine,
toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunan bir mekanizma maalesef ki gelmiyor...


HAYÂL GÜCÜ
Matematikçiler,
"gerçeklik ve logic (mantık)" önermesi içerisinde kalarak,
300 sayfalık bir anlayışı,
bir tezi tek bir formüle indirgemek için uğraş verirler...

Yani,
sorunların giderilmesi kurallar ile aşılamıyorsa,
çok teferruatlı ve çetrefilli bir durum söz konusuysa,
devreye hayâl gücü girmeli...

Parti Başkanı ve hiyerarşik yapıdaki tüm sorumlular,
Politik ve demokratik özel sorumluluğun yanında,
duygudaşlığı ve yaşantı birliğini de korumalıdırlar.
Bunun artık güçlü bir şekilde sorgulanması ve tesis edilmesi gerekir...
Bunu, yükümlülüklerimizin evrensel ilkesi olan barış ve temelleri için yapmalıyız...

CTP'NİN ÖZÜ...
Özetle;
Partimiz CTP,
engin yaşam ve zengin siyasi deneyimi ile demokratik topluma giden yolda, sosyalist ve hümanist özünü koruyarak,
Sol felsefesini günümüz ülke ve dünya koşullarına göre yeniden tanımlamalı...
Bizim "CTP" hakkında bildiklerimiz, gerçekte olduğu ve olması gereken şeye/ideolojiye uygun mu?

Şurası muhakkak ki,
savunduğu fikirlerle hemhal olmamış (bütünleşmemiş/uyumlaşmamış) bir insanın; ya savunduğu fikir "fikir" değildir, ya da o insan o fikrin adamı değildir !

Artık CTP'ye görmeyen gözlerle bakmanın, ya da görmeme taklidi yapmanın bir anlamı yok !

Bu yazı toplam 1697 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar