1. YAZARLAR

  2. Mert Özdağ

  3. Nereye sürükleniyoruz?
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-55

A+A-

Kıbrıs Türk sosyal yaşam tarihimizde yürekleri acıtan dönemlerden biri daha yaşanmıştı '40'lı, '50'li yıllarda.  Uzun yıllar üstü örtülmüş, konuşulmaktan anlatılmaktan uzak durulmuş bu konu, toplum belleğinde ve dilinde "Araplara Satılan Kızlarımız" olarak isim bulmuştu. Neredeyse son on yıl içerisinde bu konu üzerine yazılan kitaplar, köşe yazıları, yapılan belgesellerle artık konuşulur hatta yaşanmış bu trajediyi, dağılmış ve birbirlerinden haberdar olamayan ailelerin birbirlerini bulmak için harcadıkları enerjiyle bu acı artık, mutlu kavuşmalara da neden olmaya başlamıştır. Konu üzerine yazılanları bulup okumak mümkün artık. İşte o yıllarda, yani 1948 yılında yer alan ve Filistin'deki çatışmalar ekseninde basına düşen haberlerin bir tanesinde, o satıraralarında, bizim o trajedi dönemimizden bir ize rastlıyoruz. Filistinli erkeklerle evlendirilen azımsanmayacak genç hatta çocuk yaştaki kızlarımızın birçoğunun akıbeti bilinmiyor. Ve "kayıp" olarak buradaki ailelerin yüreğinde yer alıyor. Özellikle Filistin-İsrail savaşının başladığı, yoğunlaştığı dönemler ve sonrasında bu "kayıplık" en üst derceye çıkmış, Kıbrıs'taki aileleriyle var olan kimi irtibatlar da ortadan kalkmıştı. Böylesi bir evlilik yapıp Filistin'e yerleşen ve aile kuranlardan bazıları, eşinin memleketi olan Kıbrıs'a kaçmayı bir fırsat olarak görüyordu. Haberde okunacağı gibi, sadece savaştan kaçmak değildi söz konusu olan. Diğer Araplar tarafından bazı vatandaşlarına yapılan bir de itam söz konusuydu. Topraklarını Yahudilere satmak gibi...   

"30 Ocak 1948-Hür Söz-s:1
Filistinden Gelenler Neler Söyliyorlar
Mısır Airlines uçağı ile Filistin'den bir çok kadın ve çocuk Lârnaka'ya gelmiştir. Bunlar arasında eskiden Filistinli Erkeklerle evlenen Kıbrıslı kadın vatandaşlarımız da vardır. Bu muhacirlerin söylediğine bakılırsa, İngilizlere Filistin'den çekilmemeleri için müracaat edilecektir. Çünkü İngilizlerin Filistin'i boşaltmaları bir çok karışıklıklara ve can kaybına sebep olacaktır. Kaçanların ekseriyeti anladığımıza göre Yahudiler'den ziyade Araplar'ın gayzından [Hınç,kızgınlık] kaçan Araplardır. Bunlar geçmişte Yahudiler'e tarla ve emlak satmak ve Yahudiler'in bu suretle Filistin'de yerleşmelerini sağlamakla itham edilmektedirler.
Bunların bildirdiğine göre Yahudiler, Filistin'de her türlü silâh imal etmek için gereken tertibatı almış bulunuyorlar."

Kıbrıs'a gelenler artık burada yerleşik bir hayata mı geçtiler, yoksa tekrar memleketlerine döndüler mi bilinmez ama gelip yerleşenlere ve artık Kıbrıs'ta yaşayıp burada hayata veda eden tanıdıkların olduğunu da biliyoruz. Topraklarını Yahudilere satmanın acısını bugün, Filistinliler çok çekmektedir. Topraksızlaştırma, işgal ve asimilenin en kansız yöntemidir aslında. Dünyada bunun örnekleri mevcut. Böyle olunca da, Filistin'deki Yahudiler daha bir güçleniyor ve bu gücün içerisinde de 42 bin kişilik bir orduya sahip olmaları büyük önem taşıyordu.

"31 Ocak 1948-Hür Söz-s:1
42.000 Yahudi Silahlandı
Arab kuvvetlerinin komutanı Fevzi Kavukçu çıkardığı ilk günlük emirde, askerlerine 42.000 silahlı Yahudi ile harbetmeğe hazırlanmalarını ihtar etmiştir.
Emre göre bu Yahudi kuvvetlerine şok grupları da dahil bulunuyor. Bundan başka kuvvetlerde 12.5 inçlik toplar, tanklar, hava defi topları ve 400 kadar iyi talim görmüş teknisyen de bulunuyor.

Türkiye'den Filistine Gönüllü Gidiyormuş!
Kudüs'ten verilen bir habere bakılırsa, Filistin harplerinde Araplarla beraber Yahudilere karşı harbetmek için, Ankara'da bir Türk müfrezesi teşkil edilmektedir."
Filistin topraklarında Yahudi ordusu güçlenedursun, bizim Kıbrıs'taki Yahudi Muhacirler de Mağusa'ya gelmeye, organize edilmiş ve sırası gelenlerin de Mağusa'dan Filistin'e gönderilmeleri süreci devam etmekteydi...

"03 Şubat 1948-Hür Söz-s:2
Yeni Yahudi Kafilesi
Resmen verilen bir habere göre dün Kıbrıs'a 179'u erkek 89'u kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 280 Yahudi mülteci gelmiştir."

"04 Şubat 1948-Hür Söz-s:2
Yahudiler Filistine Gidiyorlar
Kıbrıs'taki Mülteci Kamplarında bulunan Yahudi çocuklarından bin tanesinin Filistin'e gönderilmesi için icap eden tertibat tamamlanmıştır. Bunların Filistin'e girmesi için Filistin Yüksek Komiseri icab eden müsadeyi vermiş bulunmaktadır."

eralp-008.jpg

Bu yazı toplam 1089 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar