1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-52
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-52

A+A-

 

mm-050.jpg

Bundan tam 71 yıl öncesine aynı tarihe dönüyoruz. Yazı dizimizdeki bu rastlantıyı görünce gerçekten insan başka bir hisse kapılıyor. Hani bazen "rastlantı diye bir şey yok" denir ya, işte öyle bir şey diyelim...

Kalpazanlık; sanırım dünyanın en eski yasadışı olaylarından biri olsa gerek. Elbette paranın dolaşıma başladığı dönemlerden bahsediyoruz. İnsan nerede ve nasıl bir ortamda olursa olsun, "kalpazanlık" dürtüsü her zaman onunla birlikte yaşar diyebileceğmiz bir haberle, tam da 71 yıl öncesi 13 Ocak'ının Hür Söz gazetesinin sayfasına düşüyordu. Ve Baş rolde, Yahudi Muhacirler... Aynı tarihli gazetede yer alan iki diğer haberden birinde Kıbrıs'taki Yahudi Muhacir kamplarındaki nüfusu ve bu nüfus içerisinde yer alan yetim çocuklar, diğerinde ise Filistin'i terk edecek olan İngiliz askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasıyla ilgiliydi. 

"13 Ocak 1948-Hür Söz-s:2
İç Haberler
Sahte On Şilinlikler Yahudiler Tarafından Yapılmış

Bir müddet evvel meydana çıkan bazı sahte on şilinliklerin Kıbrıs'a mülteci olarak gelmiş bulunan Yahudiler tarafından yapıldığı hakkında şüpheler mevcuttur. Cürmü işleyenlerin şimdi Kıbrıs'tan ayrıldığı da tahmin edilmektedir. Polis tahkikata devam etmektedir.

.....

Kıbrıs'taki Mülteci Yahudiler

Avrupanın muhtelif yerlerinden Filistin'e gitmek üzere ayrılan ve Kıbrıs'taki hususî kamplara yerleştirilmiş bulunan Yahudiler 31.344 kişidir. Bunların 3.000'ini yetim çocuklar teşkil etmektedir.

Filistin'den Çekilecek Olan İngiliz Askerleri

Öğrenildiğine göre hali hazırda Filistin'de bulunmakta olan 30 bin İngiliz askerinin yalnız 12 bini Kıbrıs'a getirilecektir. Bunların Mağusa ve Lefkoşa civarında yerleştirileceği anlaşılmaktadır."

İngiliz ordusunun Filistin'i terk edeceği kararından sonra dağınık şekilde eylemler yapan Yahudi tedhiş örgütlerinin düzenli bir orduya geçmesi için yapılan çalışmaların bir getirisi olan; silah alımında ve Filistin'de söz sahibi olmalarına İngiliz yetkililerinin engel olduğu yorumuna yer veriliyor gazetenin 14 Ocak nüshasında. Yahudilerin 25.000 kişilik ilk ordu oluşumu için çalışmaları sürerken, diğer taraftan tedhişçilik hareketleriyle mali kaynak oluşturmak adına banka soydukları da haberlere düşmekteydi. Söz konusu 14 Ocak tarihli gazetenin konuyla ilgili son bir haberinde ise, ada'ya kalıcı olarak gelen ve daha öncesinden de yerleşen yabancılarla birlikte nüfusun kaçta kaçını oluşturdukları pek bilinmeyen; İngiliz, Ermeni ve Yahudi ailelerden bahsedilmekteydi.

"14 Ocak 1948-Hür Söz-s:1
Yahudiler Ordu Kuruyor

Birleşmiş Milletler Konseyinde Filistin ve Yahudi davası hakkında söz söyleyen Yahudi Ajanlığının siyasi kolu şefi, İngilizleri, Yahudilerin Filistini müdafaa etmelerine mani olmakla itham etmiştir. Bu vaziyetin önlenmesi için, Birleşik Milletlere müracaatle, silah satın alınmasına müsaade talep edileceği mumaileyh tarafından ilâve edilmiştir.

"İngilizler Filistinde ayrı muamale yapmıyorlar, fakat daha aşağı memur tabası emirlere riayet etmiyor" diyen sözcü, Yahudilere en az 25.000 kadar silâhlı asker lâzım olduğunu iddia etmiştir.

.....

Filistin'de Banka Soyuldu

Makineli tüfeklerle mücehhez bazı Yahudiler Tel-Aviv'in caddelerinden birisinde, Barklays bankası şubelerinden birine girerek £ 1.000 kadar para aşırdıktan sonra sıvışmışlardır.

.....

Birçok İngiliz, Ermeni ve Yahudi Kıbrıs'a Gelmiştir

Anlaşıldığına göre birçok İngiliz, Yahudi ve Ermeni muvakkat Kıbrıs'ta kalmak için adamıza gelmektedirler. Böylece buraya gelmiş bulunan misafirlerin miktarı belli değilse de, bunların az olmadığı anlaşılmaktadır."

Ve Kıbrıs kamplarında yeni bir Yahudi-Alman çatışmasının olabileceği sinyali verilmekte. Özellikle Ksilotimbo Yahudi Muhacir kamplarında veya yakınlarında tutulan Alman Esirleri'nin, kamplardaki görevlerinden birinin de nöbetçilik olduğunu görüyoruz az sonra okunacak olan haberde. Bir ambardan yapılan hırsızlıkla, ambar nöbetçisi Alman esirini zan altına sokmasının olumsuz getirisinin pek de iç açıcı olmayacağı düşünülebilir. 

"15 Ocak 1948-Hür Söz-s:2
Yahudi Kampındaki Mühim Hırsızlık

Ksilotimbo Yahudi kampından alınan malûmata göre, meçhul şahıslar mülteci Yahudilerin kıymetli eşyalarının muhafaza edildiği yere girmişler ve tahminen £2.000 kıymetinde eşya çalmışlardır. Çalınan eşyalar, mücevherat, altın saat ve saire gibi kıymetli eşyalardır. Açılan ambarda bir Alman esiri nöbetçi idi."

Bu yazı toplam 1504 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar