1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-47
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-47

A+A-

 

era-003.jpg

Filistin topraklarında Yahudi Tedhiş örgütlerince yapılan saldırılar, akıtılan kan gün geçtikçe çoğalmakta ve bu geçiş sürecinin ne kadar kanlı ve kinli olacağının da mesajını vermekteydi. Bir yanda söz konusu toprakları "yurt edinmeye" çalışan Yahudiler, diğer yanda asırlardır bu topraklarda yaşayan Arap halkı. Hangisinin açısından bakarsanız bakınız her iki kesimin de kendine göre haklı tarafları muhakkak vardır. Ama o dönemin-tarihin yaşam ve politik sürecini göz önünde bulundurarak, böylesi ortamların, gelişmelerin nedenlerini daha sağlıklı yorumlamak daha bir mümkündür. Evet bir yanda aktılan kan yer alırken diğer yanda özellikle Kıbrıs'taki kamplarda bulunan Yahudi Muhacirler'in, Filistin'i vatan oluşturulması yönünde atılan adımların sevinci görülmektedir. İşte basında yer alan ve yaşanılan iki farklı gerçek...

 

"03 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Kıbrıs'taki Muhacir Yahudiler Bayram Yapıyor

Filistinin bölüneceği haberleri Yahudi muhacirlerin bulunduğu Kıbrıs Kamplarında öğrenilince Yahudiler çılgın bir sevinç içinde bayram yapmıya başlamışlardır. Haber gece alındığından binlerce Yahudi yataklarından fırlayarak bağırmıya ve milli şarkılar söylemiye başlamış ve sesleri bir mil uzaktan duyulmuştur."

 

"04 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Filistin'de Durum Fena
Kudüs'te Yangınlar, Araplar Yahudiler Arasında Çarpışma

Kudüs: Birleşmiş Milletlerin Filistin'i parçalamıya karar vermesi üzerine Arapların galeyanı son haddini bulmuştur. Araplarla Yahudiler arasında çarpışmalar olmuştur. Arap gençleri takriben 50 Yahudi mağazasını ateşe vermişler ve bir ara bütün şehir yanmak tehlikesi içinde kalmıştır. Sivil yangın söndürme ekipleri yangını söndürmeye kifayet etmediğinden askeri yangın söndürme ekipleri yangın mahalline koşmuştur. Çarpışmalarda 4 Yahudi ölmüş ve 23 Yahudi yaralanmıştır. En az 4 Arabın da yaralandığı bildirilmektedir.

.....

Sıkı Yönetim Kondu

Bu kargaşalıklar neticesi Filistin'deki bütün Arap bölgelerine sıkı yönetim konmuştur. Kudüs feci bir durum arzetmektedir. Sokaklarda zırhlı otomobiller dolaşmakta ve yüzlerce nümayişçinin hareketi karışık bir manzara arzetmektedir.

Müshaitlerin bildirdiğine göre polis büyük gayretler sarfetmese Araplarla Yahudiler arasındaki çarpışmalar Filistin'de misli görülmemiş bir kargaşalığın çıkmasına sebebiyet verecekti. Yahudi bölgelerinde zırhlı otomobillerle mani olmak isteyen polislerle Arap gençleri arasında büyük çarpışmalar olmuştur. Bu sırada Yahudi bölgelerini petrolle yakan Hanganah teşkilatına mensup gençler açık olarak silâhlar taşımakta bulunuyordu."

Uzun yıllar mandası halinde kullandığı bu topraklardaki hükmü ve gücünü terk etmeye başlayan İngiliz ordusunun bu durum karşısındaki kaosu kaçınılmazdı. Bir yandan Yahudi tedhiş örgütlerince saldırıya uğrayıp can kaybı vermekte, diğer taraftan da bir Arap-Yahudi çatışmasının içerisinde kalmaya başlaması, deyimi yerindeyse "gider ayak" önlemler almak için çalışmalarını yoğunlaştırmak durumunda kalıyordu. Bu konuda Londra'da hükümet nezdinde tartışmalar olmakta ve bir dizi önlemler için fikirler beyan edilmekteydi...

 

"05 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Filistin'de Mahalli Çarpışmalar

Kudüs: İngiliz askerleri bir Yahudi şehri olan Tel-Aviv'le bir Arap şehri olan Yafa arasındaki hudud bölgesini işgâl etmiş bulunmaktadır. Bu hudud bölgesine 24 saatlik bir sıkı yönetim konmuştur.

Kudüs'te sıkı yönetime itaat etmek istemiyen Arapların bulunması üzerine İngiliz askerleri havaya kurşun sıkmışlardır. Yafa-Tel Aviv hudud bölgesinde Yahudi Müdafaa Ordusu komutanı Mose Neuman öldürülmüştür.

İngiltere Filistin'de Asayiş Temin Edecek

Londra: Avam Kamarasında Filistin meselesine temas eden Müstemlekât Nazırı Mr. Greech Jones Arap nümayişlerinden de bahsederek İngiltere'nin Filistin'de nizam ve asayişi temin etmek için her çeşit ihtiyati tedbirlere başvuracağını bildirmiştir. İngiliz ordusunun Filistin'de ne kadar kalacağına dair sorulan bir sorguya cevap veren Nazır bu ordunun 1 Ağustos'a kadar Filistin'den tamamı ile çekileceğini ümit ettiğini söylemiştir."

 

Bu yazı toplam 1442 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar