1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-43
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-43

A+A-

Alınan kararca İngiliz yönetimi Filistin'i terk etmeye karar verip bu konuda 1948 yılının Temmuz ayına kadar hazırlıklarını tamamlayıp bu süreci sonlandırma yolunda çalışmalar yaparken, taraflarca istenilen ve Temmuz 1948'de Filistin'in İngilizlerce terk edilmesinden itibaren geçici bir hükümetin kurulması yönünde de birtakım çalışmaların sürdüğü bir gerçek. Bu kararların alınması hatta "terk planı" adım adım yürürlüğe girmesine rağmen bölgedeki Yahudi tedhişçilerin İngiliz askerlerine karşı silahlı eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz...

era-002.jpg

"14 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin’de Çarpışma

Kudüs: Hayfa’da bir kahvehanenin önünde oturmakta olan iki İngiliz askerine ateş edilmiş ve bunlardan çavuş bulunanı ölmüş diğeri yaralanmıştır. Söylendiğine göre bu öldürmeye sebep iki Yahudi tedhişçinin 20şer yıl hapse mahkum edilmeleridir."

"15 Kasım 1947-Hür Söz-s:2
Yahudiler Gene Öldürmiye Başladı

Kudüs: Geceleyin patlıyan bir tedhiş bombası neticesi yedi İngiliz askeri ölmüştür. Pitz kahvesine iki bomba fırlatılmıştır.

Bir polis patroluna taaruz yapan Yahudi silâhşörleri bir İngiliz polisini öldürmüşlerdir. Bazı askerler de yaralanmıştır."

15 Kasım 1947 tarihli aynı gazetede bir başka ilginç habere rastlıyoruz. Söz konusu haber Kıbrıs'taki nüfusla ilgilidir. 1947 yılı içerisinde gerçekleştirildiği anlaşılan nüfus sayımında, "yerleşik" olarak sayılan Yahudi bir kesimden de bahsediliyor...  

"15 Kasım 1947-Hür Söz-s:2
Kıbrıs’ın Nüfusu

Sayım Dairesi Kıbrıs’ta yaşıyan muhtelif din ve milliyete mensup insanların tam sayısını neşretmiştir. Bir fikir edinmek için okurlarımıza sunuyoruz:

Rumlar-361,199

Türkler-80,548

Ermeniler-3,686

Maronitler-2,083

Katolikler-1,014

İngilizler-654

İngilizlerden gayri:

Protestanlar-520

Yahudiler-209

Sair unsur-201"

Filistin'in bölünmesi sürecinde İngiliz ordusuna, terk etme öncesinde asker takviyesi yapılacağı yönünde bir söylentinin varlığını anladığımız bir haber var sırada. Bu haberden böylesi bir asker takviyesinin aksine yapılmayacağı belirtilmekteydi...

"16 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Filistin’de İngiliz Hakimiyeti

Birleşmiş Milletler nezdindeki İngiliz Delegesi Sir Alexander Cadojan Filistin’i taksim komitesine Filistin’in taksimi için İngiltere’nin Aden’den asker getirerek kullanmıyacağını söylemiştir. Sir Cadojan İngiltere’nin Filistin’i Ağustos’a kadar boşaltmıya hazır olduğunu da ilâve etmiştir."

Ve zaman zaman gazete sayfalarında, Kıbrıs'taki Alman esirleriyle ilgili haberler, özellikle "kaçış girişimlerini" konu alan haberler yer almaya devam ediyor. Daha önce Mağusa kamplarından kaçan Alman esirlerinden bahsedilmişti basında. Yapılan araştırma neticesinde anlaşılıyor ki, Alman esirlerinin kaçma planlarında tek ve imkan dahilinde olan yer Türkiye sahilleriydi.  

"18 Kasım 1947-Hür Söz-s:1
Alman Esirleri Türkiye’ye Çıkmış

Söylendiğine göre Mağusa’daki Kamplarından kaçmıya muvaffak olan beş Alman esiri bir yelkenli gemi ile Türkiye’ye varmaya muvaffak olmuşlardır.

Alman esirleri hâlâ terhis edilmediklerinden büyük bir teesür duymaktadırlar. Bu esirlerden bir çoğu 1939’da orduya çağrılmışlar 1942’de ise Afrika’da esir düşmüşlerdir ve hâlâ esaret hayatı yaşamaktadırlar. Hepsi de vatanlarına dönmek istemektedirler ve onlara bu bakımdan hak vermek lâzımdır."

 

Bu yazı toplam 1447 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar