1. YAZARLAR

  2. Ödül Muhtaroğlu

  3. Türkiye’de tasarruf tedbirleri alınırken, bizde savurganlık devam ediyor
Ödül Muhtaroğlu

Ödül Muhtaroğlu

Türkiye’de tasarruf tedbirleri alınırken, bizde savurganlık devam ediyor

A+A-

Türkiye’de 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’, kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan tedbirler paketinin son paket olmayacağı,önümüzdeki dönemde bir çok destekleyici tedbirler de alınacağı açıklandı.

Tasarruf tedbirlerine, tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda olacak.Tedbirlere uyulup uyulmadığını, ilgili bakanlık denetleyecek.Tasarruf tedbirlerine  aykırılık tespit edilirse, idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

TÜRKİYE’ DE KAMUDA UYGULANACAK TEDBİRLER ŞUNLARDIR:

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl boyunca durduruluyor.ok Kamuda, deprem riski olanlar hariç, yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durduruluyor.

Yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanıyor. Toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel taşıyan araç servislerine son veriliyor.

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor.Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği artırılarak,  tasarruf yapma hedefleniyor.Kamu kurumlarında, ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanıyor.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durduruluyor. Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiliyor.

Kamudaki Hizmet içi eğitimler otellerde değil, kamu tesislerinde yapılacak. Yurtdışı görevlendirmeler sınırlandırılıyor.

Temsil, tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar, Kamu’ya  istihdam yapılacak.

Kamu yatırımlarında önceliklendirmeye gidiliyor. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri ve deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri önceliklendirilecek.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile Organize Sanayi Bölgeleri ve  liman-demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek.

Kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda yürütülen çalışmalar tamamlanacak.

Tasaruf tedbirleri ile, Kamuda zorunlu olmayan harcamalar azaltılırken, ayrıca, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimlilik esas alınarak, az kaynakla daha çok proje yapılması hedefleniyor.

Türkiye’ de yukarıda değindiğim tedbirler alınırken, KKTC’de ise alınan herhangi bir tasarruf tedbiri göremiyoruz. KKTC’ de de tasarruf yapılması gereken birçok alan bulunmaktadır. Bunların bazılarını aşağıda okuyacaksınız

2024 bütçesinde, ek mesailer için 1 milyar 800 milyon TL ödenek ayrılmıştır.Bu rakam, Bütçe  açığının yaklaşık yüzde 26’ sına denk gelmektedir. Ek mesai rakamlarını azaltmak için, ek mesainin yoğun olduğu yerlere, ya yeni kadrolu istihdamlar yapılmalı, ya da verimli çalışabilecek vardiya sistemi uygulanmalıdır.

2024 yılında, 6 milyar 780 milyon TL olarak öngörülen devlet bütçe açığının kapatılması için, kayıt dışı ekonominin, kayıt altına alınması çalışmalarının geliştirilmesi ve devlet gelirlerinin artması gerekmektedir.Tasarruf tedbirleri de, devletin tepesinden başlayarak, taviz verilmeden uygulanmalıdır.

Bütçeyi zora sokan, kamu vicdanını yaralayan ve fırsat eşitsizliği yaratan,  sınavsız, münhalsiz olarak devlete yapılan geçici istihdamlardan da kaçınılmalıdır.Ayrıca, tüm kamu kurumlarında enerji tasarrufu için, enerji verimliliği malzemeleri kullanılmalı ve enerji verimliliği tedbirleri uygulanmalıdır.

Kamu’ya, elzem yerler hariç, araba alımları durdurulmalı, devletin yüksek kira ödediği binalara yönelik tedbirler alınmalı  ve yeni mobilya , demirbaş alımları durdurulmalıdır.

Öte yandan, Devamlı bürokratların değişmesi ve yeni bürokrat atamaları, kalabalık heyetlerle yapılan yurt dışı geziler, aşırı Resmi Hizmet aracı kullanımları, yurt dışında birçok yakın coğrafya da( özellikle orta doğuda körfez ülkeleri) gereğinden fazla temsilcilik açılması hem bütçe giderlerini artırmakta, hemde halkın tepkisini çekmektedir.

Bu bağlamda, her yıl yapılan ekonomik protokollerle bize bütçe desteği veren Türkiye’de başlatılan tasarruf tedbirlerinin benzerlerin mutlaka Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanması şarttır. Bu konuda Hükümet, yapacağı tasarruf tedbirleri çalışmasını, ekonomik protokol masasına taşımalıdır.

Yapılacak tasarruflarla, öncelikle sağlık ve eğitim hizmetleri ve  alt yapılarının  güçlendirilmesi, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara geçinebilecekleri bir maaş verilmesi sağlanmalıdır.

Kamuda yapılacak tasarruf, bütçe açığını, kamu borçlanmasını ve faiz yükünü de azaltacaktır. Kamuya harcama disiplini getirilirken, gelirlerdeki tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi gibi yöntemler, kamu gelirlerini de artıracaktır.

Ülkenin kıt kaynaklarının, doğru zamanda doğru yerlere harcanması, halkın, hakkı olan hizmetleri layıkıyla alabilmesi, kendi gelirlerimizle giderlerimizi karşılayabilen bir ekonomik yapının oluşması olmazsa olmazdır. Halkın, hastanelerde istediği ilaçları bulamaması ve konteynerlerde çocuklarımıza eğitim yaptırılması kabul edilemezdir.

Bu yazı toplam 1417 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar