1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Siyaset, Toplum ve Eğitim
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Siyaset, Toplum ve Eğitim

A+A-

 

Lincoln, 1863 tarihli “Gettysburg Söylevi”de demokrasiyi; “Halkın, halk eliyle, halk için hükümeti” olarak anlatır. Aslında “demokrasi” çok yönlü ve kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle de sadece “halk iktidarı” terimi ile onu anlatmak yeterli değildir. Dahası tam da bu noktada demokrasi kavramının yanı sıra “siyaset” kavramını da anlamlaştırmak büyük önem taşır.

Max Weber siyaseti, devletlerarasında veya bir devlet içindeki gruplar arasında iktidarı paylaşmak veya iktidarın paylaşımında etkili olmak için verilen mücadele olarak tanımlar. Öte yandan birçok siyaset bilimi kitabında siyasetin; belli bir dünya görüşünden yola çıkarak halkı yönetmek, bunun için bir organizasyon kurmak olduğu tanımlarına rastlayabilirsiniz.

Siyaset ile politika eş anlamlı olarak kullanılsa da aslında terimsel olarak farklı kökenlerden gelmişlerdir. Kavram olarak politika; devlet işlerini yürütme, ülkeyi yönetme, devletlerarası ilişkiler kurma ve yürütme sanatıdır. Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı sözlüklerde rastlanan diğer bir tanımı da herhangi bir konuda takip edilen yol, yöntemdir.  Siyaset ise Arapça kökenli bir kelimedir. At eğitimi anlamına gelmektedir. At bakıcısı olan “seyis” kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bugün, Arap toplumlarında siyaset rezil etmek anlamında da kullanılmaktadır.

Aslında siyasetin kendine mahsus bir dil ile insanların kanaatlerini etkilemek ya da onları kanaat sahibi kılmak adına yapılmaktadır. İşte tam bu noktada siyasetin beslenmesi gereken önemli değerler vardır: İnsani ve ahlaki değerler…

Ne yazık ki geçtiğimiz 4 yılda en çok erozyona uğrayan değerlerimiz de bunlar olmuştur. Bu 4 yılda; bir yandan “İnsan”ı dikkate almayan, sadece yandaş kayıran ve siyasi istismarın oluşturduğu bir anlayış topluma empoze edilirken, diğer yandan da ahlaki değerlerin sıfırı tükettiği, yolsuzlukların zirve yaptığı günler yaşandı.

“Ejder Aslanbaba olayları” bu toplumdaki sağ partilerin hangi düzeyde siyaset yaptığının en önemli kanıtı olarak karşımıza çıktı... 

Eğitimde, iyi ya da kötü her örnek bir öğretidir. Ve ne yazık ki bu kötü örnekler, toplumuzun için de öğreti haline gelmiş, sıradanlaşmıştır. Ahlaksızca yapılan birçok uygulama normalmiş gibi algılatılmaya çalışılmıştır…  Bu 4 yılda; bilim, sanat, insani değerler, evrensel değerler, etik değer yok sayılmıştır.

Charles Darwin’e göre; “bilim ve sanat bir kuşun kanatları gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olurlar. Tavuk toplum, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının aldığının farkında bile olmaz.”

Kısacası yönetim anlayışlarımızı, eğitim yaklaşımlarımızı “tavuk toplum” olmamak için yeniden kurgulamamız gerektiği aşikardır.

***

AKLINIZDA BULUNSUN

Tercih Zamanı

Tercih; “bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün ya da önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme” demek. Başka bir ifadeyle tercih edilen şeyin dışındakilerden vazgeçmek demek… Bu nedenle insan yaşamındaki tüm tercihler büyük önem taşır.

Hiç kuşku yok ki ülke gündeminin ilk sırasında “28 Temmuz Erken Genel Seçimleri” var. Bu nedenle “tercih” denince akla gelen ilk şey kimin ya da hangi partinin tercih edileceğidir. Ancak liseden mezun olan öğrencilerimizin, geleceklerine yön verecek milletvekillerinin belirlenmesi kadar önemli bir tercihleri daha var: Hangi üniversite öğrenimlerine devam edecekleri…

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) geride kaldı. Artık gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar bir yandan sınav sonuçlarını beklerken, diğer yandan hangi üniversite ve bölümü seçeceklerini düşünüyorlar.

ÖSYM, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları tercih kılavuzunu internet sitesinde yayımladı. Buna göre tercihler 15-25 Temmuz arasında yapılacak. LYS puanlarının ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması konusunda bir tarih vermeyen ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar 2-6 Eylül arasında kayıt yaptırabilecek.

Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda doğrudan etkili olan faktörlerin en önemlisi; çalışma hayatıdır. Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı; kişiliğe uygun meslek seçmekle mümkündür. Kendine uygun meslek seçmiş olan kişilerin işlerini severek yaptığını, mesleğinde ilerlediğini, böylece hem coşkulu hem mutlu hem de verimli olarak yaşamlarını sürdürdüğünü birçok araştırma tarafından ortaya konmuştur.

Peki, ama bu tercih nasıl ve neye göre yapılmalı?

Aslında bu soruya verilecek kesin bir yanıt yoktur… Ancak dikkat edilmesi gereken temel bir unsurdan bahsedilebilir. O da; meslek seçimi açısından bir kişinin kendini tanıması; onun meslek seçiminde rol oynayan kişilik özellikleri yönünden kendini açık ve doğru biçimde değerlendirebilmesidir. Başka bir deyişle; kişinin ne istediğini bilmesi ve isteklerine erişebilme gücünü iyi tanıması gerekir. Bunun içinde herhangi bir meslek seçiminde bireyin ilgi, istek ve yeteneklerinin öne çıkması büyük önem taşımaktadır.

İlgi, nasıl bir çalışma ortamında, ne gibi işleri yapmaktan hoşlanacağını… İstek; mesleğinden hangi yararları beklediğini… Yetenek ise hangi alanda, ne düzeyde beceriye sahip olduğunu bilmesidir…

Öte yandan bugünün değil, geleceğin mesleğinin ne olabileceğini kestirmek çok olası değildir… Ancak hangi meslek tercih edilirse edilsin, önemli olanın o meslekte başarılı olabileceği duygusunu taşımak, kanımca en önemli kriterdir…

***
ANLAYANA - GÜLMECE

Doğru Karar


İki öğrenci kampus içerisinde yürürken biri diğerine sorar;
- Bu muhteşem bisikleti de nereden buldun?

Diğeri cevap verir;
- Dün tek başıma dolaşırken bir yandan da okulu bitirince ne iş yapacağımı düşünüyordum. Birden bu bisikletin üzerinde nefis bir kız geldi ve yanımda durdu. Bisikleti çimenlerin üzerine bıraktı ve üzerindeki bütün giysileri çıkarttı. Sonra da bana ” hangisini istiyorsan al” dedi. Ben de bisikleti tercih ettim.

Diğer öğrenci, arkadaşını doğrularcasına başını sallayarak:
- İyi seçim yapmışsın, elbiseler belki sana uymayabilirdi".

Bu yazı toplam 2527 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar