1. YAZARLAR

  2. Salih Sarpten

  3. Eğitim Senaryoları ve Öğretmenlik
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Kıbrıs Tarihi

A+A-

Eğitimde en genel anlamda formal ve informal olmak üzere iki boyuttan bahsedilir. Formal eğitim, planlı programı eğitimdir. Başka bir ifadeyle belirli bir müfredat çerçevesinde okullarda yaptığımız eğitim,formal eğitimi anlatmaktadır. 

İnformal eğitimde ise tahmin edeceğiniz gibi herhangi bir planlama veya programlama yoktur. Bu nedenle de informal eğitim, ne öğretileceğinin ya da ne öğrenileceğinin belli olmadığı eğitimdir. 

Daha basit bir ifadeyle; informal eğitimde kişi, karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu toplumun diğer üyeleriyle etkileşime girdiğinde farkında olmadan bir şeyler öğrenir. Yani anne-babamızdan, sokaktaki komşudan, marketten, caddedeki sinemadan, tiyatrodanve daha birçok şeyden ve elbette ki en çok da televizyonlardan öğrendiklerimizdir.

İnformal eğitim sürecinde bireyler, doğru ve istenen davranışların yanı sıra yalan söylemek, sigara içmek, şiddete başvurmak, küfretmek, kopya çekmek gibi olumsuz davranışlar da öğrenebilmektedir. Zaten formal eğitimin, yani okulların görevlerinden birisi de bireylerde informal eğitim sonucunda oluşabilecek istenmeyen davranışların edinilmesini önlemedir.

Çünkü informal eğitimde;

• Gelişimin yönü belli değildir ve olumsuz yönde de gelişebilir.

• Öğrenilen şey doğal olarak gelişir ve kontrolsüzdür.

• Herhangi bir değerlendirme aracı yoktur. Bu nedenle de neyin ne kadar ve ne düzeyde öğrenildiği belli değildir.

• Başlıca öğrenme yolları gözlem, taklit ve rol model olmadır. Bu nedenle de insanların ilgilerine, hırslarına ve elde etme arzularına yöneliktir.

Hal böyle olunca da informal eğitim, bireysel ve toplumsal gelişimin hem en önemli hem de en tehlikeli unsurudur.

Kısaca bahsetmek istediğim bir tanım daha var: Tarih.

Tarih; ülkeleri, ulusları, toplumları etkileyen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki nedensel bağları, bunların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, uygarlıkları ve insana dair her şeyi inceleyen bilimdir. 

Bu nedenle de eğitim sistemlerinin en önemli disiplini, en önde gelen dersidir. Ne var ki tarih eğitimi “en”lerinanlatıldığı bir ders değildir. Yani tarih dersi; En kahraman kimdir? En çok ya da en az silah kimde vardır? En büyük savaş hangisiydi? En çok kim kazandı ya da en çok kimkaybetti? Sorularına yanıt aranan bir ders değildir ya da olmamalıdır.

Tarih eğitimi, öğrencilere yetişkinler olarak yaşayacaklarsüreci ve geleceğin dünyasını anlamalar için kendilerine gerekli olan bilgi ve mantık yollarını geliştirmelerineyardımcı olmak, insana dair yapılan her uygulamaya anlamlı ve bilimsel nitelendirmeler yapabilmesini desteklemektir.

Tarih eğitimi siyasi ve ideolojik gündemlerden ibaretdeğildir. Çünkü tarihsel düşünce sadece geçmişteolanları bilmek değil, tarihsel ve kültürel olarak bize yakın aynı zamanda da bizden uzak insanlarıanlamamamız demektir. Bir başka değişle tarih eğitimi insanların birbirlerini anlamasını öğretmektir.

Gelelim Kıbrıs Tarihi’ne

Eğitim sistemimizde “Kıbrıs Tarihi” eğitiminin de bir tarihivar. Çok uzun yıllar “Kıbrıs Mücadele Tarihi” olarak sadece savaşlardan ibaret bir tarihe sahipmişiz gibi davrandık ve sadece onları öğrettik. 2004 yılında Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin en önemli reformlarından birisi olarak kabul edilen dönüşümle Kıbrıs adasının oluşumundan günümüze kadar Kıbrıs’a dair tüm tarihsel süreci içeren “Kıbrıs Tarihi” adıyla sisteme yer bulun tarih eğitimimiz, Kıbrıs Coğrafyası, Kıbrıs Türk Edebiyatı gibi disiplinlerle de desteklendi. Ancak 2009 yılında yeniden değişim göstererek bu kez “Kıbrıs Türk Tarihi” adını aldı ve yine bir tür savaşlar, kahramanlıklar disiplinine dönüştür. 2013 yılında ise Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi ile beraber temel eğitim kademesindeki diğer bütün derslerde olduğu gibi Kıbrıs Tarihi dersinin içeriği yeniden güncellendi ve kendi akademisyenimiz, kendi uzmanımız ve kendi öğretmenlerimizin oluşturduğu bir içeriğe kavuştu.

Başka bir ifadeyle formal eğitimin bir parçası olarak Kıbrıs Tarihi eğitimi her şeye rağmen bilimsel bir çerçevede öğretmenlerimizin süzgecinden geçerek çocuk, ergen ve gençlere ulaşmaktadır.

Ancak informal eğitimde durumun ne olduğunu ise artık hepimiz biliyoruz: Televizyon dizisi yoluyla Kıbrıs Tarihi hakkında bilgi edinme anlayışı etrafı sarıyor…

dbc4b791-0182-4d07-8998-338a84227232.jpeg

Aklınızda Bulunsun

Davranış ve Tutumlar

Ailede kazanılan davranış ve tutumlar, her zaman düzenli bir eğitimin sonucu olarak değil genellikle karşılıklı etkileşim sonucu ve rastgele gerçekleşmektedir. Bu nedenle çocuğunuzla sürekli bir iletişim halinde olmalısınız. Onun söylediklerini dikkate alın ve değer verin, kendi düşüncelerinizi de onunla paylaşın. Böylelikle çocuğunuzun çok daha nitelikli tutumlar kazanmasına fırsat yaratmış olursunuz.

 

Anlayana Gülmece

Müziğe Yetenekli Kim var?

Okul yöneticisi, telaşlı vaziyette sınıfa girer ve hemen sorar;

- Müziğe yetenekli kimler var?

Sınıf içerisinden dört öğrenci el kaldırır... Yönetici;

- Aferin... siz dördünüz aşağıya inip piyanonun taşınmasına yardım edin...

 

Bu yazı toplam 1270 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar