Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

İKNA

A+A-


Siyasi yönteminiz nedir, ikna mı?
Eğer ikna ise;
Devlet diplomasisinin yanına, "halk diplomasisi"ni de koymak şarttır...
İnsanlara inandırıcı argümanlar ve rasyonel politikalar sunarken, kendi hedeflerinin de kabul edilmesini sağlamalısınız.

İTTİFAK
Bu yaklaşımla, aslında seçmen gücü ile elde edilemeyen hedeflerin yakalanması konusunda da bir beceri ve avantaj yakalarsınız...
Burada yapılan faaliyetler etkinlik değil, "ittifaklar" kurmaktır...
Çünkü "ittifak", geleceğe yönelik bir adımı ifade eder .
Tabi ki siyasette de, fikir üretmeden değişim olmaz.
Sosyalist parti anlayışlarındaki kazanımlar ise toplumsaldır.
Buna bağlı olarak, adalet ve adil bölüşümün ilkelerini ön plana çıkaran yol haritaları çizilir.
Böylece toplumsal anlayışı oluşturma koşulları ortaya çıkar.
Dolayısıyla bir partinin ve ülkenin en önemli kaynağının önü tıkanmaz, verimli kullanılır...
Hakkaniyetten uzak bir tutum içerisinde olmaz.
Çünkü, fikir üretebilen değişir,
Değişebilen ayakta kalır, yıkılmaz...

EMPATİ
Seçmen gücü ile elde edilemeyen hedeflerin yakalanması konusunda ise Empati önemli bir araçtır!
Empati yapabilen, toplumsal katılımcılığı esas alır.
Mutlak katılımcılığa göre hareket eder.
Kararlara tüm mevcut kaynakları katmaya çalışır.
İnsanların ikna edilmesinde,
Güven oluşturulmasında,
Empatik siyaset yapabilme yeteneğine sahip olan, yeni değerler ve alternatifler üretir...
Üretilen değerleri ve alternatifleri israf edecek olana değil,
Verimli kullanabilecek, ilgili alanda liyakati olana verir.
Ve alternatiflerin hayata geçmesini sağlar.

Karar verirken tecrübelerden faydalanır.
Bilimsel terminolojiyi,
Kaynakları araştırır.
Bürokrasiyi,
Mevzuatı dengeli kullanır.

Olaylara bilgiler ışığında yaklaşır.
Tüm kesimleri ikna ederek, bürokrasiyi çalışır hale getirir.
Çünkü "İkna etmek"  empati anlamına gelir...

EMPATİK LİDERLİK
Empatik lider toplumun içindeki hassas noktalara ulaşır ve mesajlarını gruplara anlatır.
Grupların bir diğeri için telef olmasına göz yummaz.
Duygusal alış-verişi gerçekleştirir ve sorunları aşar...

Olaylarda bütünü görerek sorgular.
Gemiyi fırtınaya yakalatmamaya çalışır.
Operasyon yaparken vizyona ve kurumsal yapıya uygunluğunu sorgular...
Krizlerde hesaplanabilir risk alır.
Gerekirse kamuyu özerkleştirerek küçültür,
Yükünü hafifletir; fakat bunları yaparken hesaplayarak yapar...

SEÇENEKLER
Bu genel doğrulara karşın, yine de siyasette istediğiniz bir şeyi elde etmenin üç temel yolu vardır:
Kaba kuvvet.
İkna.
Satın almak.
Tercihler liderlerin kendi yöntemleriyle belirlenir ve öne çıkarlar.

Halk diplomasisinin oldukça önemli olduğu günümuzde, politik pozisyonlar alınırken ikna yöntemleri kullanılması önemli kazanımlar getirir...

Bu yazı toplam 1820 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar