Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

5 yıl daha bekleme ve kaybetme lüksümüz yok..!

A+A-

 

FELSEFİ BÜTÜNLÜKLÜ BİR YAPI
Bilgi ve vizyon ile,
felsefi bir yapı kurmak önemlidir...
Sonuçta "doğru" bildikleriniz sizi bir yerlere taşır...

Tabi ki süreçler,
Sosyal şartlar,
Hedeflediğiniz sosyal şartları var edebilecek koşullar ve benzeri durumlar da çok önemli unsurlardır;
Ve felsefi bütünlük içeren bir yapı kurarken bunların tümünün de tartışılması gerekir...
Hatta açıklayıcı kuralların bütünü yetmezse,
Hayal gücünüzü kullanır,
Yeni "doğrular" da keşfedersiniz...

FİKİRLER İLE VAADLER
Kısacası Kıbrıs'ta Barış ve Federasyon fikri ile,
Barış vaadinin mahiyetini sorgulayan felsefi ve politik arayışların,
Belki de birbirlerinden ayrılması gerekmektedir...

Barış ve federasyon fikri,
Siyasetin düşünce üreten unsurlarıyla birlikte,
Ancak politikanın kalıplaşmış, karşılıklı zümresel çıkar mekanizmalarına ve bunların negatif uzantılarına bulaşmamış bir felsefe ile, Geçmişin dogmatik çatışmalarının ve bazı çıkar odaklarının uzantısı, taşeronu ve hizmetkârı olmaktan çıkartılmalıdır...

Facebook ve twitter gibi sosyal medyanın sunduğu imkanlar üzerinden, kanaatlerin serbestçe tartışılabildiği, bireylere dayalı bir kamuoyu söz konusudur...

Ama ne yazık ki,
"İlerici Güçler"in bazı yandaşlarının çoğu zaman aklı fikri sosyal kargaşa çıkarmakta,
Yazdıkları genellikle birilerinin/bir şeylerin tasfiyesi üzerine yoğunlaşmaktadır!..

Halbuki artık sosyal medyada da,
Kamuoyunun "sağlıklı" bir şekilde oluşabilmesine yardımcı olmamız,
Katkı koymamız gerekiyor.

GÜDÜ İLE DEĞİL BİLİNÇLE
Geleceği bugünden daha iyi yapabilecek bir prensipler felsefesi,
Ve bunun üzerinden olası bir "ikinci tur" Yaklaşımı örgütlemeliyiz...

Bir 5 yıl daha kaybetmemek için,
Olası bir ikinci turda,
Karar mekanizmalarını,
Kararlarımızı,
Plânlamalarımızı ve stratejilerimizi,
Güdü ile değil, bilinç ile yönetmeliyiz...

Bu yazı toplam 1359 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar