1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-23---05 Kasım 2017
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yazarın Tüm Yazıları >

Yahudi Muhacirler-23---05 Kasım 2017

A+A-

Uzun bir dönem Karaoğlu (Karağulos) ve yeni kurulan Ksilotimbu Kampıları'nda bazı Yahudi Muhacirler tarafından gerçkelşetirilen ve hem oradaki yaşam koşullarının kötülüğü hem de bir an evvel yeni yurtlarını oluşturacakları Filistin'e en erken zamanda gönderilmeleri üzerine kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekmek için başlatılan açlık grevine son verilmesi, yetkililerin de girişimiyle son veriliyordu.

"24 Nisan 1947-Hür Söz-s:2
Yahudiler Açlık Grevini Durdurdu

Yahudilerin Karaoğlu ve Ksilotimbu’daki açlık grevi sona ermiş bulunmaktadır. Grevin sona ermesi evvelki gün saat 1’de Merkezi Komite tarafından kararlaştırılmıştır. Merkezi Komite Kıbrıs’taki Amerikan Birleşik Tevzi Komitesi Direktörü ve Yahudi İcra Komitesi azasından biri ile temasa geçtikten sonra bu kararı vermiştir.

Daha evvel kendilerine yapılan tevziatı reddetmiş olduklarından şimdi kamplara hususî bir şekilde gıda sevkedilmektedir ve yerli sıhhi bakım mensubları küçük çocukların bakımını deruhte etmiş bulunmaktadır."

Kamplarda açlık grevinin son bulmasıyla yeniden gündelik hayat dönen kamp yaşamına katılmak için Yahudi Muhacirler'in Mağusa'ya gemilerle gelmesi devam etmekteydi. Her iki kampın durumuna göre, gelen Yahudi Muhacirler, müsait olan kamplardan birine yerleşitiliyordu. Empire Hiseguard ve Empire Comfort gemileriyle gelnlerin yerleşeceği kamo ise Ksilotimbo kampı oluyordu...

"25 Nisan 1947-Hür Söz-s:2
İç Haberler
Yahudi Geldi

Empire Hiseguard ve Empire Comfort vapurları ile 486 erkek 273 kadın ve 2 çocuktan müteşekkil yeni bir Yahudi kafilesi daha gelmiş olup Ksilodimbo kampına sevk edilmişlerdir. Hiçbir hadise olmamıştır."

Con Rifat olarak tarihimize geçmiş olan avukat J.M.Rifat'ın Hür Söz gazetesindeki dış kaynaklı haberlere yer verdiği köşesinde çoğunluklu olarak "Yahudi İmparatorluğu Tedhişçileri" başlıklı haber-yazı ve yorumları yer almaya devam ediyordu. Filistin'deki çatışmalar hakkında verdiği bilgiler yanında, bu türden tedhiş olaylarının "münferit" şekilde değerlendirilebilecek olması yanında Mağusa'da da böyle bir olay girişiminin haberine rastlıyoruz. İngiliz hükümetinin en çok korktuğu gelişmelerden biri de Filistin'de yaşanan tedhiş olaylarının Kıbrıs'a da yansıyabilme şansının olduğu su götürmez bir düşünceydi. Çünkü buradaki kamparda yer alan Yahudi Muhacir potansiyeli, aslında patlamaya hazır bir bomba niteliğindeydi. Ardarda vereceğimiz üç haberin ikisi ada dışından, biri de ada içerisindeki tedhiş hareketleriyle ilgili...

"26 Nisan 1947-Hür Söz-s:1
Sosyal ve Siyasal Özet-Avukat J.M. Rifat
Harici Ahval:

.....

Yahudi İmparatorluğu Tedhişçileri
Filistindeki gizli Yahudi radyosu şu beyannameyi neşreylemiştir:

(1)Tevkif edilecek silâhlı İngiliz asker ve polisleri Yahudi divanı harbi tarafından muhakeme neticesinde istinaf hakkına malik bulunmaksızın hemen ayni mahalde idam veya kurşuna dizileceklerdir;

(2)İngiliz polisi ve askeri kuvvetleri Yahudi topraklarında haydut sayılacaklardır."

"28 Nisan 1947-Hür Söz-s:2
İç Haberler-Mağusa’dan
Polisten Kaçmağa Muvaffak Oldu

Bir müddet evvel bir İngiliz vapuruna sabotaj yaptığı için polis tarafından yakalanıp tevkif edilen bir Yahudi, Cuma gecesi polisde tevkif odasının demir parmaklığını keserek kaçmağa muvaffak oldu. Polis kaçağı tekrar yakalayıp zındana sokmak için faaliyete geçmiştir."

"8 Mayıs 1947-Hür Söz-s:1
Tedhişçiler Hapishaneye Taaruz Etti

KUDÜS: Yahudi tedhişçileri tüfenk, el bombası ve infilak maddeleri ile Cumartesi gecesi tekrar İngilizlere karşı harekete geçmişlerdir. Akra'daki Türkler zamanından kalma eski hapishaneye taaruz eden tedhişçiler duvarda bir delik açmışlar ve delikten 264 mahpus kaçmıştır."

 

 

 

Bu yazı toplam 897 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar