1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-13
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yazarın Tüm Yazıları >

Yahudi Muhacirler-13

A+A-

Yahudi Muhacirler’in Filistin’e gönderilmeleri için bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan, özel bir Yahudi ekibin Filistin’de oluşturulup, Kıbrıs’a geldiğini anlıyoruz gazete haberinden. Anlaşıldığı kadarıyla bu ekip, Filistin’e gönderilecek olanve Mağusa Karağulos (Karaoğlu) Kampı’nda bulunan Yahudi Muhacirlerin belirlenmesi açısından bir görev üstlenmiştir. Haberi okuyalım...

eralp-001.jpg

“27 Kasım 1946-Hür Söz-s:2
Bir Yahudi Kafilesi Geliyor

Yahudi Ajanı azalarından müteşekkil bir Yahudi kafilesi, Dr. George Josepthal’in riyasetinde Kıbrıs’a vasıl olmuştur. Bu kafileye Filistin Hükümeti Mülteci Dairesi’nden bir şahsiyet de refakat etmektedir. Bu kafile Filistin Hükümeti’nin ruhsatı tahtında Filistin’e girmesine müsade edilecek olan Yahudi meselesini tetkik edecektir...”

“Ruhsat”tan kats edilen, “izin”dir. Bir anda binlerce kişiyi Mağusa’dan Filistin’e taşımak yerine, belli kriterler oluşturarak gruplar halinde Filistin’e gönderilmeleri konusunda bir çalışma başlatıldığını görmekteyiz. Tabii diğer taraftan Filistin topraklarında, daha önce oraya gitmiş olan bazı Yahudi kafileleri ile Araplar arasındaki çatışmaları da gözden kaçırmamak gerekir. Çok darahat bir şekilde kabullenilemeyecek bir yerleşim politikası olmadığı bir gerçek. Ama dünyanın ilgili milletlerince verilen karar ve söz ışığında, Yahudi Muhacirlerin bir “yurt” oluşturmak için Filistin topraklarına göç ettirilmesi gerçeği de ortada durmaktadır. Evet bir kriter oluşturulmadan bahsetmiştik. Yine gaete haberinden yola çıkarak Mağusa’dfaki Yahudi Muhacirlerin gönderilmesi ışığında nasıl bir kriter düşünülmüş, onu görelim...   

“30 Kasım 1946-Hür Söz-s:2
Yahudilere Ruhsat Verildi
Evvelâ Çocuklar ve Gebe Kadınlar Gönderilecek

Daha evvel bildirdiğimiz gibi Filistin Hükûmeti muhtelif devrelerde Kıbrıs’tan Filistin’e muayyen bir miktarda Yahudi gitmesi için ruhsat vermişti. Bu ruhsata binaen Kasım ve Aralık ayı için ayrılan sayıdan ilk üç yüzü, memleketimizde bulunan Yahudi Ajanı Heyeti ile alâkadar makamlar arasında kararlaştırılmıştır.

Seçilen üç yüz kişinin seçim şekli şu şekilde olmuştur: İptida küçük yavrular ve bir iki yaşındaki çocuklar seçilmiştir, bundan sonra gebe kadınlar seçilecektir. Bundan maada muhtelif hastanelerde bulunarak salâhiyettar şahısların Filistin’e gitmesi tavsiye olunan kimseler ayrılacaktır.

Halihazırdaki seçim 270 kişi tutmaktadır. Geriye kalan 30 kişi de kura ile seçilecektir.

Aralık ve Ocak ayları zarfında Kıbrıs’tan hareket edecek olan 750 kişi için de lâzım gelen tedbirler alınmaktadır...”

Bir yandan gönderimler için çalışmalar sürerken diğer yandan ada’ya Yahudi Muacirlerin getirilmesinin sürdüğünü görmekteyiz. Git gide kampın kapasitesi büyümekte, bununla birlikte binlerce insanın bakımı için yapılan masraflar da asrtmaktaydı. Ve diğer yandan bu “tutukluluk” algısı yaratan kamptan bir an evvel kurtulup yeni vatanlarını kurmanın hayalini yaşayan insanların sabırsızlıkları da kendini zaman zaman göstermektedir. Evet, yeni bir muhacir akınından bahsetmiştik. Öyle 100-200 kişiden bahsetmiyor haberler...

“30 Kasım 1946-Hür Söz-s:2
.....
Yeni Mülteci Yahudiler Geliyor

Dün akşam geç saatta öğrendiğimize göre bu sabah Mağusa limanına üç vapur gelecektir. Bu vapurlar 3800 mülteci Yahudi taşımaktadır. Yahudilerin ihraç işinin üç gün süreceği tahmin olunmaktadır...”

Kamp’a gelenler, gidenler ve gitmeye hazırlananlar. Ağustos 1946  tarihinden itibaren süren bu gelişler neticesinde kamptaki Yahudi nüfusunun ne kadar olduğu konusunda fikir yürütebilmek açısında gazete bize çarpıcı bir şekilde “bir bölümünü” göstermetedir...

“30 Kasım 1946-Hür Söz-s:2
.....
Yahudilerin Kıbrıs’tan Ayrılması Muhtemel

Evvelki akşam Filistin Yüce Komiseri Sir Alan Cummingham hali hazırda memleketimizde iskân edilmekte olan Yahudilerden 6.009’unu Filistin’e nakletmek için, Filistin’de yer hazırlamak için tetkiklerde bulunulmaktadır...”

Bu yazı toplam 1140 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar