1. YAZARLAR

  2. Mehmet Çağlar

  3. Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin Eflatun.
Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

Yazarın Tüm Yazıları >

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin Eflatun.

A+A-

 


SONUÇ ALICI LİDERLİK
Sonuç almak, bir liderin en başta gelen görevlerindendir.
Liderlik, en başta, diğer insanları da katarak, fikirleri gerçeğe dönüştürme yeteneğidir.
Elbette ki sonuç alınan nokta, lidere destek veren halkı ileriye taşıyan ve halkın en genelde varlığını tehdit etmeyen doneler içeriyorsa makbuldür;
Aksi halde, lidere destek veren halk vardığı noktada sıkıntılar yaşayabilir ve kendini saran sıkıntıların nedenlerini başka yerlerde arayıp kendilerini derinden etkileyen negatif değişimin etkilerini görmezden dahi gelebilir..!
LİDERLİK TÜRLERİ
Sonuç almanın ötesinde, birçok araştırmacı ve toplum bilimci çeşitli liderlik türlerini ortaya koymakta ve hiçbir lider diğer liderle aynılaşmasa bile en azından liderlik davranış ve tutumlarından dolayı aşağıdaki gibi liderlik türlerini ve en temel özelliklerini ortaya koymaktadırlar:

DAYATICI Liderler: Anında itaat talep ederler.
GÜVEN VERİCİ Liderler: İnsanları bir vizyon doğrultusunda seferber ederler.
YAKINLIK SAĞLAYICI Liderler: Duygusal bağlar ve uyum yaratırlar.
DEMOKRATİK Liderler: Katılım yoluyla mutabakat sağlarlar.
SÜRÜKLEYİCİ Liderler: Mükemmellik ve öz-güdüm beklerler.
YÖNLENDİRİCİ Liderler: İnsanları gelecek için geliştirirler.

Yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre, liderlerin bulundukları ortamlarda genel iklim üzerinde yarattıkları etkilerle;
Dayatıcı ve sürükleyici liderlerin OLUMSUZ;
Yakınlık sağlayıcı, demokratik ve yönlendirici liderlerin OLUMLU; Güven verici liderlerin ise EN GÜÇLÜ şekilde OLUMLU bir etki yarattıklarını söyleyebiliriz.


DURUMSAL LİDERLİK
Aslında bir diğer görüşe göre de, durumsal liderliğin oldukça önemli olduğu, uygun zaman ve koşullarda bir liderin yukarıdaki liderlik türlerinin kombinasyonunu taşıyabilmesinin oldukça etkililik yarattığıdır.

NARSİSTİK ÖZELLİKLER
Liderlerde rastlanan bir diğer özellik de narsistik özelliklerin taşınması durumudur ki, muhtemelen her narsist kişi lider değildir ama her liderde narsist özellikler bulunabilir diyebiliriz.

Önemli olan bu narsistik özelliklerin tehlikeli diye nitelenen eşiği aşmamasıdır. Tarihte bu eşiği aşan liderlere örnekler mevcuttur. Hitler buna örnek gösterilebilir.

Narsist liderler genellikle kendi düşüncelerinin doğuşu ve gelişim şekli olarak alışılagelmişe ve geleneklere aykırı bir tarz ve sistem geliştirirler.


Narsist liderler ilk önce kendi geliştirdikleri bu tarza, ortaya koydukları vizyona ve üstlendikleri misyona inanırlar ki, narsist liderlerin yanlış veya doğru olarak birileri tarafından değerlendirilmeleri, kendilerini çok da ilgilendirmemeye başlar. İşte bu durum liderlerde narsist kişilik tohumlarının atılması sürecidir.

DUYGUSAL ZEKÂ
Yapılan araştırmalarda etkili liderlerin en temel ortak özelliklerinin başında duygusal zeka olgusunun geldiği de görülmektedir.
Duygusal zekanın bileşenleri ise;
öz-bilinç,
öz-yönetim,
sosyal bilinç ve
sosyal yönetimdir.

"EGEMEN OLAN OLAĞANÜSTÜ HALE KARAR VEREBİLENDİR"
Olağanüstü durumlarda durumsal koşullardan da yola çıkarak halka liderlik edebilen liderlerin tarihte büyük başarılara imza attıkları görülse de bunun tarihsel süreç içerisinde kalıcılaşması ve bu liderlerin tarihe damga vurması elde ettikleri sonuçların etkililiği ve sürekliliği ile de ölçülmektedir.


Carl Schmitt “SİYASAL TEOLOJİ” isimli kitabında:
“Egemen olan, olağanüstü hale karar verebilendir”
diyor ki;
bu durumda olağanüstü duruma karar veren egemen liderler liderlik ettikleri halkın gözünde büyürler ve takip edilirler.

Ve galiba bir halka liderlik eden liderlerin karar verme noktalarındaki tavırları ve neyi riske edip edemedikleri oldukça büyük bir önem taşımaktadır.


ABD başkanlarından Abraham Lincoln’ün bu konudaki sözleri oldukça manidardır ve içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çok büyük bir öğretiye sahiptir diye düşünüyorum.
Lincoln:
“ÇOĞU KEZ;
BİR UZUV, BİR HAYATI KURTARMAK İÇİN FEDA EDİLMEK ZORUNDADIR.
ANCAK;
BİR HAYATI, BİR UZVU KURTARMAK İÇİN FEDA ETMEK ASLA BİLGECE SAYILMAZ.”

 


SÖZÜN ÖZÜ:

EMPATİK LİDER OLMAK ÖNEMLİ

Empati önemli bir liderlik özelliğidir.
Takım ruhu oluşturmada,
İnsanların ikna edilmesinde,
Güven oluşturulmasında,
Empatik  liderlik yapabilmek oldukça önemlidir.

EMPATİK LİDER, asıl katılımcılığı esas alır.
Mutlak katılımcılığa göre hareket eder.
Kararlara tüm mevcut kaynakları katmaya çalışır.

Değerler ve alternatifler üretir...
Üretilen değer ve alternatifleri israf edecek olana değil,
Verimli kullanabilecek, ilgili alanda liyakati olana verir.
Ve alternatiflerin hayata geçmesini sağlar.

Karar verirken tecrübelerden faydalanır.
Bilimsel terminolojiyi,
Kaynakları araştırır.
Bürokrasiyi,
Mevzuatı dengeli kullanır.

Olaylara bilgiler ışığında yaklaşır.
Tüm kesimleri ikna ederek, bürokrasiyi çalışır hale getirir.
İkna etmek empati anlamına gelir...
Yani bütünün içindeki hassas noktalara ulaşır ve bunları grubuna anlatır.
Grubunun telef olmasına göz yummaz.
Duygusal alış-verişi gerçekleştirir ve sorunları aşar...

Bütünü görerek sorgular.
Gemiyi fırtınaya yakalatmamaya çalışır.
Operasyon yaparken vizyona ve kurumsal yapıya uygunluğunu sorgular...
Krizlerde hesaplanabilir risk alır.
Gerekirse küçülür,
Gerekirse yükünü hafifletir; fakat bunları yaparken hesaplayarak yapar...

BİLMEM ANLATABİLİYOR MUYUM ?

Bu yazı toplam 2220 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar