1. YAZARLAR

  2. Asım Akansoy

  3. Yeni Kıbrıs'ı kurmak için...
Asım Akansoy

Asım Akansoy

SİYASET MEYDANI

Yeni Kıbrıs'ı kurmak için...

A+A-

 

28 Temmuz seçimleri CTP'nin başarısı ile tamamlandı. Başarı tüm bölgelerde elde edilen mutlak üstünlük ile ölçülebilir. Bu ölçü CTP'nin sadece belirli bölgelerde üstünlük sağlayabileceği tezini yıkmış, kuzey Kıbrıs'ın tüm yerleşim bölgelerine gücümüz yayılmıştır.
Kırk yıldan beri partimize dönük yaratılan olumsuz algı ve psikolojik tahribat çok önemli ölçüde bertaraf edilmiştir. Bu durum, siyasi  iddiamızı bir o kadar daha artırmış ve ada geneline dair adil ve eşitlikçi bir düzen yaratma hedefimiz kabul görmüştür.
CTP'nin kırk yıldır belirttiği, bu düzenin sürdürülemeyeceği görüşü bugün her siyasi parti tarafından neredeyse kabul edilmekte, halkın çoğunluğundan da destek görmektedir.
Eğer sürdürülemez bir sistem ile karşı karşıya isek, "makus talihimiz"i değiştirmek için tarihsel anlamda iki büyük kırılmaya ihtiyacımız vardır, diye düşünüyorum.
Kıbrıslı Türkler bu iki süreci radikal bir şekilde gerçekleştirmek üzere birlikte hareket etme ve siyasi, sosyal kimliğine sahip çıkma bağlamında kararlı duruş sergileyebildikleri ölçüde yeni bir sayfa açabilirler.
Birbirini tamamlayan, besleyen ve etkileyen süreçler olan bu iki radikal adım şunlardır:
1. Siyasi, sosyal ve ekonomik yapıda var olan sürdürülemez durumun mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bu dönüşüm radikal program ve cesaretli bir liderlik gerektirir. Kendi içinde de birbirini etkileyen ve besleyen bu süreçler sivil ve demokratik bir düzene geçiş için gerekli yasal değişikliklerin yapılması; hantal devlet yapılanmasını yeniden düzenleyecek ve verimli kılacak bir kamu reformuna gidilmesi; Kıbrıs Türk insanı  merkezli bir ekonomik düzeni öngörecek ve gelir artırıcı önlemlerle cari açığı karşılayacak bir program; tüm yolsuzlukların üzerine gidip toplumda adalet duygusunu sağlayacak hayatın her alanında hukuksal yapının varlığını ve üstünlüğünü inşa edecek sosyal/hukuksal reforma gidilmesi...
2. Kıbrıslı Türkleri dünya sistemine entegre etmek için, haklı çözüm istemini somutlaştıracak, eşit ve adil bir sistemi hedefleyen Federal Kıbrıs için ciddi, etkin ve çözüm alıcı bir politika üzerinden çalışma yapmak.

Sürdürülebilir yani istikrarlı güvenli, gelişmeye açık, demokratik, adil ve sivil bir hukuk düzeni ancak "ezber bozacak" siyasetle mümkün olur.   
Siyasi söylem, program ve uygulamalarda bugüne dek kullanılan söylem ve yaklaşımlarla yine bugüne dek varılan yerlerin, sonuçların ötesine ulaşmak pek mümkün değildir. 
Zor ve gerekli olan, giderek benzeyen ve bir nevi statüko diline dönüşen siyasi argümanları korkmadan sorgulamak ve her projenin merkezine tüm vatandaşları alarak adım atmaktır.
CTP olarak bu yaklaşımı üretmek durumundayız.  Ötesi tekrar olur ve halkın tekrara değil yeni bir söyleme ve sisteme ihtiyacı vardır.
Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak için...

Bu yazı toplam 2378 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar