1. YAZARLAR

  2. Sami Özuslu

  3. Polis de özelleşiyor
Sami Özuslu

Sami Özuslu

Polis de özelleşiyor

A+A-

KTHY, ETİ, Ercan, telefon, elektrik derken KKTC’de polisin de özelleştirme kapsamına alınması gündeme gelebilir.

TC-KKTC protokolü çerçevesinde TEPAV tarafından hazırlanan raporda bunun ipuçlarını bulmak mümkün.
Raporun ‘Yetki Devri ve Özelleştirmeler Yoluyla Hem Hizmetler Hızlandırılmalı Hem de Polisin İşyükü Azaltılmalıdır’ başlıklı bölümünde sadece polis değil, güvenlikle ilgili birimlerdeki bazı işlerin özel sektöre devredilmesi, bazılarının ise merkez yerine ilçe karakollarında yapılması öneriliyor.
Örneğin karakter belgesi başvuru ve hazırlama ile muhaceret işlemlerinin Polis Genel Müdürlüğü yerine ilçe polis müdürlüklerinde yetkilendirilecek personel tarafından yürütülmesinin merkezin yoğunluğunu azaltması ve yurttaşa kolaylık bakımından faydalı olacağı belirtiliyor.
**
TEPAV raporunda idari polis ile muhaceretin İçişleri Bakanlığı’na, adli polisin ise Başsavcılığa bağlanması tavsiye ediliyor.
Adli tebligatların zorunluluk bulunmadıkça polis marifetiyle yapılmaması, bunun için posta yolunun denenmesi gereği üzerinde duruluyor, kaymakamlıkların uğraştığı ruhsat işlemlerinin belediyelere devredilmesi isteniyor.
TEPAV raporunda halen polis örgütü tarafından verilmekte olan kimi hizmetlerin de özele devri tavsiye ediliyor.
Bunlar arasında araç muayene işlemleri de var. Polisin araç muayene konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemesi öneriliyor.
Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve piyasada yaptırılabilecek üretimde bulunan dikimevi, araç bakım onarım, akaryakıt ikmal gibi işlerin özelleştirilmesi isteniyor.
**
TEPAV’ın kamu yönetimini masaya yatırdığı raporda polis, yangın, itfaiye gibi ücretsiz kamu hizmeti telefonlarının tek bir numarada birleştirilmesi gereği de dile getiriliyor ve Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı, Gümrük, Hızır Acil ve Sivil savunmanın da bu yapı içinde yer alması öneriliyor.
KKTC’de Özel Güvenlik Yasası çıkarılmasını tavsiye eden TEPAV, üniversiteler ve turizm işletmeleri
başta olmak üzere özel sektörün özel güvenlik kapsamına girmesinin teşvik edilmesi gereğine vurgu yapıyor. Buna ek olarak, özel güvenlik eğitimlerinin polis tarafından verilmesine de karşı çıkılıyor.
Rapora göre Polis Genel Müdürlüğü tarafından işletilen alarm merkezinin, alarm merkezi kurulmasındaki amaca ve kurumun görevlerine bakarak, kamusal nitelik bakımından kritik nitelikte olmaması halinde Özel Güvenlik Yasası kapsamına alınarak özelleştirilmesi gerekiyor.
**
Raporda ‘Sivil Savunma Yasasında olmamakla beraber, doğal afetlere yönelik bazı görevlerin Sivil
Savunma Donatım Ve Tedbirler Tüzüğünde yer aldığı, bazı görevlerin de yasal dayanağı olmadan yapıldığı’ tespiti yer alıyor.
Bu çerçevede ‘trafik kazalarına müdahale konusunun
tamamen Polis Genel Müdürlü’ne, orman yangınlarına müdahale konusunun ilgili bakanlığa ve itfaiye teşkilatına; kuş gribi gibi salgın hastalıklara yardım görevlerinin de ilgili kurumlara devrinin uygun olacağı’ belirtiliyor.
TEPAV raporunda Sivil Savunma Teşkilatı’nın ‘küçültülmesi’ gereği de dile getiriliyor. Başkanlık karargahındaki şubelerin ve kısımların birleştirilerek şube sayısının 9’dan 4’e düşürülmesi, bölge müdürlüklerinin birleştirilerek sayısının 5’den 3’e düşürülmesinin mümkün görüldüğü ifade ediliyor.
Ayrıca verili koşullarda “KKTC’de sığınak yapımına ihtiyaç olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye göre Sığınak Yasası’nın yeniden ele alınması” da tavsiyeler arasında sıralanıyor.
**
Her ne kadar KKTC kamuoyundan habersiz ve katkı alınmadan hazırlandıysa da TEPAV raporunun bilinmesinde ve tartışılmasında büyük yarar var.
Bu yüzden rapordaki ilginç tebsit ve önerileri paylaşmaya devam edeceğim.
Keşke bu işi yapması gerekenler yapsa...

Bu yazı toplam 3044 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar