1. YAZARLAR

  2. Asım Akansoy

  3. Özgün ve geleneksel olan...
Asım Akansoy

Asım Akansoy

SİYASET MEYDANI

Özgün ve geleneksel olan...

A+A-


Siyasi hareketlerde tanımlanmış bir geleneğe sahip olmak, geleceğe dönük hedeflere sahip olmak kadar önemli bir konudur. Gelenek kendi içinde sosyo kültürel değerler üreten, geliştiren ve bugüne taşıyan sürekli ve bütünlüklü bir yapıdır. Düşünsel veya örgütsel süreklilik içerisinde bir avantajdır. Toplumsal şartları, değişim koşullarını ve sosyal dinamiklerini anlamak, bugüne dair derinlemesine bir bakış açısına sahip olmamızı sağlar. Şimdiki zamanı, geçmiş zamanların etkisinden arındırarak anlamak imkansızdır.
Dolayısıyla gelenek dediğimiz süreçler bütünü, farklı toplumsal koşulların etkisinden süzülüp gelen ve geriye kalan tortudur; özdür. Eski olan değildir, göz ardı edilmesi gereken hiç değildir.  Kimliği tanımlayan özdür! Geleneksizlik eğer bir tercihe dönüşürse, günün zamanına hapsolmaktan başka bir şey olmaz. Yani dünü olmayan veya reddeden teknik bir model olarak bugünü ele alıp düzenlemeye çalışan bir anlayışın sınırlarına teslim olur. Gün bittiğinde sona erecek kadardır modelin sınırları. Günün bitmesi ise göz açıp kapanıncaya kadardır.
Hiçbir düşüncenin kendi başına saf olmaması gibi, hiçbir siyasi hareket de köksüz değildir. Hareketin temel akışı sosyo kültürel bir zemin üzerinden şekillenir.  Siyasi hareketler, sadece siyaset üreten, proje üreten unsurlar değildir. Aynı zamanda,  üretim süreçleri boyunca siyasi kültür biriktiren oluşumlardır. Siyasi projelerin güncelliğinin çok ötesinde, davranışlardan söyleme, nicelikten niteliğe pek çok üretim sürecinin bıraktığı tortu, sürekliliği istikrarlı kılar...
Siyasi hareketlerin, kendilerini tanımlayan bir diğer önemli olgu ise özgün oluşları veya bu yöndeki tercihleri ile ilgilidir. Özgün oluşun temel karakteristiği, gerek toplumsal ölçeği gerek sosyal ve siyasal yapıyı gerekse sosyal durumu ve süreçleri gözetmesi ile ilintilidir.
İstenildiği kadar, “gelişmiş”, “çağdaş” gibi ön ekler alsın, hiçbir “hareket”, toplumsal değerleri ve gerçeklerini göz ardı ederek kendini var edemez.
Kıbrıs hele hele kuzey Kıbrıs için yaratılacak siyasi süreçler de ancak geleneğe dayandığı ve özgün olduğu ölçüde anlam üretir. Ve kazanım bu süreçlerden süzülen anlamlar toplamıdır.
Sol hareketlerin en temel ayırt edici yanı, evrensel olmasıdır. Kendi özgün siyaseti ile evrensel perspektifi, kendi siyasi bağlamını oluşturması adına çok önemli bir zemindir. Evrensellik, toplumsal ve milli sınırlara sıkışmayan bir mücadele ekseni olması açısından görüş derinliğini tanımlar.
Ezen ezilen ilişkisinin olmadığı adil sosyo ekonomik yapı mücadelesi, ürettiği kendi kültürel değerlerine dayandığı ve köklü/radikal dönüşümlere kapı açtığı ölçüde geri dönüşümsüz ve kalıcı olur.
Bugüne sıkışıp kalmamak ve bugünün hakim popüler kültürünün yarattığı tüketim davranışları ile, dayatma kültürel rollere teslim olmamak adına, özgünlük, gelenek ve evrensellik bugünden yarını belirleyecek belki bilindik ama üzerinde durulması gereken konular...

Bu yazı toplam 2459 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar