1. YAZARLAR

  2. Sevgül Uludağ

  3. Kayıplar Komitesi kazıları, kaldığı yerden devam...
Sevgül Uludağ

Sevgül Uludağ

0090 542853 8436/00357 99 966518

Kıbrıs’ta her iki tarafın da kullanmayı reddettiği kitaplar...

A+A-

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği AHDR’nin hazırlamış olduğu, her iki toplumun okullarında öğretmenlerin kullanabileceği yardımcı ders kitaplarını her iki taraf da kullanmayı reddediyor, yıllardır bu kitaplar atıl biçimde duruyor...

 

kk-120.jpg

 

Kıbrıs’ta da her iki tarafın da kullanmayı reddettiği, görmezden geldiği öğretmenlere yönelik yardımcı ders kitapları, çocuklara yönelik eğitici, kültürümüze yönelik kitaplar hazırlanmış, basılmış durumda... Bu kitapları iki toplumdan önde gelen eğitimciler, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (Association for Historical Dialogue and Research) çatısı altında gerçekleştirmiş bulunuyorlar.

Kitaplar üç dilde hazırlanıp basılmış fakat iki tarafın resmi makamları, bu kitapları okullara sokup tedavüle koymamışlar.

Ancak sivil toplum örgütleri ve bireysel olarak öğretmenler bu kitaplardan hareketle çeşitli etkinlikler gerçekleştirmişlerdi geçmişte...

İki toplumun liderleri, her ne kadar da Dayanışma Evi’nin açılışını yapıp burada kahve içip sohbet etmiş olsalar da, burada hazırlanmış kitaplara hiçbir lider el uzatıp, eline alıp inceleyip destek vermiş değil...

 

YARDIMCI DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ BİLGİ...

Bu kitaplarla ilgili olarak Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği AHDR internet sayfasında, özetle şöyle deniliyor:

***  Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği AHDR, eğitimciler ve öğrenciler için pratik ek eğitim materyalleri geliştirmekte yaratıcı ve öncü bir rol oynuyor. Materyaller ve bilgi arşivlerden ve araştırma yoluyla elde ediliyor – bunlar arasında geçmişte karma olan köyler, kayıp şahıslar, eski fotoğraflar ve sözlü tarih çalışmaları bulunuyor.

***  Bu materyaller orijinal, yaratıcı ve kolayca ulaşılabilen kitapçıklara dönüştürülüyor ve bu da öğretmenler ve öğrenciler arasında çok yönlü bakış açısını, tarihsel bir anlayışı ve eleştirel düşünceyi geliştirmek amacıyla yapılıyor.

***  AHDR’nin eğitim kitapçıkları, Kıbrıs’ın geçmişinin farklı yönlerini inceliyor, tarih eşitimindeki önde gelen teknikler ve yaklaşımları uygulayarak bunu yapıyor.

***  Tüm kitaplar üç dilde mevcuttur – yalnızca “Çocuklarımız ve Oyunlarımız” adlı kitap yalnızca Rumca ve Türkçe’de, “Geçmişin Geleceği: Tarih Eğitimi Neden Önemlidir” başlıklı kitap sadece İngilizce’de mevcuttur.

***  Kitapların basılı şekli Lefkoşa’da, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde bulunan AHDR ofisinde mevcuttur.

***  Tarih eğitimine toplumsal cinsiyet bakış açısını nasıl getirmeli?

Bu kitapçık AHDR’nin Avrupa Konseyi’yle işbirliği sonucu ortaya çıkarılabilmiştir. Bu özgün ve yaratıcı kitap, tarih eğitiminin, erkek egemen sistem ile modern toplumlarda egemen güç ilişkilerini nasıl değiştirebileceğini ortaya koyuyor.

***  Bu kitabın araştırma timi, Tegiye Birey, Georgina Hristu, Loizos Lukaidis ve Faika Deniz Paşa idi. Bu kitap yayımlandıktan sonra, Anna Lindh Vakfı’ndan daha fazla fon sağlanarak bir dizi atölye çalışmasıyla kitap eğitimcilere takdim edilmiş ve bu kitapta bulunan ders planlarıyla tanışmaları sağlanmıştır.

***  Kıbrıs’ta Osmanlı Dönemi: Değişimi, Devamlılığı ve Çeşitliliği İncelemeyi Öğrenmek...

Bu eğitim kitapçığı hem öğrenciler, hem de öğretmenler içindir ve öğrencilerin tarihsel bilinç ve anlayış gelitşrmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir – tarihsel değişim, devamlılık ve çeşitlilik  gibi konuları işlerken, Kıbrıs’taki Osmanlı dönemini düşünmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu kitapçık, tarih derslerinde kullanılmak üzere, özellikle Kıbrıs’ta var olan tarih eğitimi dikkate alınarak geliştirilmiştir.

***  Sözlü Tarihe Giriş: İnsanların Öyküleri Tarihe Dönüştüğünde...

Sözlü tarih, esas olarak sözlü kaynaklar üzerinde durmakta ve sistematik biçimde yaşayan insanların öykülerini, hatıralarını, tanıklıklarını kaydederek, saklayarak ve yorumlayarak tarihçe oluşturmaktadır.

***  Kıbrıs’taki Karma Köyler: Öğretmenler için bir Rehber

Bu kitapçık da karma köylerin tarihine ilişkin kanıtları eleştirel biçimde incelemekte ve bunların doğasını da incelemektedir. Öğrencilere bu karma köylerdeki hayata ilişkin “Nedenler”, “Nasıllar” ve “Ne zamanlar” gibi sorular sorarak bunları anlamalarını sağlayacak bir yaklaşımla bu kitabı oluşturduk.

***  Kayıp Şahıslarla ilgili olarak Tarihsel olarak Düşünmek: Öğretmenler için bir Rehber

Bu kitap öğretmenlere, bu duyarlı konuyu global bir perspektif açısından öğrencilere öğretmeyi hedefliyor, özgün bir pedagojik yaklaşım kullanarak eleştirel düşünceyi vurguluyor...

***  Kitabın üç ana bölümü bulunuyor – Tarih eğitimine ilişkin tartışmalar ve yaklaşımlara ilişkin teorik bir giriş; Global bir perspektiften kayıp şahıslar konusunu ele alma ve Guatemala, İspanya, Fas, eski Yugoslavya’dan ve Kıbrıs’tan örnekleri incelemek; Bir ders planı ki buna interaktif eğitim aktiviteleri de dahildir – böylece öğrenciler, bu acılı konuyu farklı toplumların nasıl ele aldıklarını öğrenebileceklerdir.

***  Kayıplarla ilgili bu kitapçıklar paketinde altı kitapçık vardır, Kayıplar Komitesi tarafından hazırlanmış bir DVD ile Elders Grubu tarafından hazırlanmış bir belgesel film mevcuttur.

Öğretmenlere yönelik destekleyici ek eğitim materyalleri içeren bu kitapları şu link’ten Türkçe, Rumca veya İngilizce olarak indirmek mümkün:

https://www.ahdr.info/our-work/supplementary-educational-materials

 


 

Komplo teorileriyle savaşmak için İngiliz okullarına Holokost eğitimi kitapları dağıtılıyor...

Jewish News’un haberine göre, UCL Holokost Eğitimi Merkezi uzmanları tarafından yazılan “Holokost’u Anlamak: Nasıl ve Neden Oldu?” adlı ders kitabının 30,000 ücretsiz kopyası 7 ve 9 yaşları devlet okulu öğretmenlerine gönderilecek. İngiltere’de yüzlerce okulun alacağı araştırma temelli bilgilendirici kitaplar, öğrencilerin kafasında oluşan yanlış algıları, komplo teorilerini ve mitleri silmeyi amaçlıyor.

Kitabın ortak yazarlarından biri: “Öğretmenler, gençlerin online platformlarda maruz kaldığı Holokost inkarının, nefret söyleminin ve Antisemitizmin boyutlarından oldukça endişeli.” Diyor. Bin İngiliz ortaokuluna dağıtılan kaynağın, öğretmenlerin ve ırkçılık karşıtı kampanyacıların giderek daha yaygın hale geldiği konusunda uyardığı bu “yıkıcı” etkilere karşı koyacağı umuluyor.

UCL Holokost Eğitimi Merkezi’nin yönetici müdürü ve ders kitabının ortak yazarı Profesör Stuart Foster, öğretmenlerin Holokost’u, öğretmesi zor bir konu olarak gördüklerini söyledi, çünkü çoğu kişi kendi eğitimini kendi sağlamış.

Profesör Foster PA haber ajansına şunları söyledi: “Google üzerinden ‘Holokost Eğitimi Ders Planları’ diye arama yaparsanız çok şey elde edersiniz ve bence öğretmenler neyin güvenilir olduğunu anlamakta zorluk çekiyorlar.” Okuldaki yetkili kadronun, Holokost hakkında yanlış bilgilere maruz kalan gençlerle zorlandıklarını ve öğretmenlerin, eğitim yoluyla bu tehlikeli etkilere karşı koymaları için yardım istekleri olduğunu da ekliyor Profesör Foster.

“Komplo teorilerine cazibe olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin veya uzmanların size söylediklerini geri itme duygusuna yönelik bir tür çılgınca çekim var ve sosyal medyanın işleri daha da kötüleştirdiğini düşünüyorum.”

Irkçılık karşıtı ‘Hope Not Hate’ grubunun yaptığı bir anketin ardından 16 ila 24 yaş arasındakilerin % 15’inin, Holokost’un resmi açıklamasının bir yalan olduğu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen Yahudi halkının sayısının kasten abartıldığı ifadesine katıldıkları gözlemlendi.

Okul ve Kolej Liderleri Derneği’nin genel sekreteri Geoff Barton şunları söyledi: “Bu, gençleri olumsuz bir şekilde etkileyebilecek hatalı ve aşırılık yanlısı materyallerin çevrimiçi ortamda yıpratıcı dolaşımına karşı koymak zorunda kaldıkları bir zamanda okullar tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılanacak bir girişimdir. Mitleri çürütmek ve bağnazlığın neden olduğu dehşeti göstermek için kullanılabilecek güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmamız bu konuda hayati önem taşıyor.”

(AVLAREMOZ – 9.11.2020)

YENİDÜZEN’in notu: Kitabı aşağıdaki link’ten indirebilirsiniz:

https://www.holocausteducation.org.uk/teacher-resources/teacher-guidance-understanding-holocaust-textbook/


Sosyal medyada yaratıcı ve örnek bir barış girişimi: “cypriotwithsign”

s1-202.jpg

Sosyal medyayı kullanarak yaratıcı biçimde barış mesajları veren yeni bir sayfa var: “Cypriotwithsign” – kabaca Türkçeleştirecek olursak, “Tabellayla bir Kıbrıslı” gibi bir başlık anlatabilir bu sayfayı... Chris Rotsakis tarafından yaratılan bu sosyal medya sayfasından resimleri okurlarımızla paylaşmak istiyoruz...

Genç bir Kıbrıslırum olan Chris Rotsakis’in yarattığı bu sosyal medya sayfasında, kendisi Kıbrıs’ı bölen hatta, barikatların yanlarına giderek elinde yazılı bir tabellayla duruyor ve resim çekiyor... Bu resimleri yayımlıyor...

“Let me pass” yazıyor bir resimde, Lefkoşa’yı ikiye bölen kum dolu varillerin yanında... Yani “Bırakın beni geçeyim...”

Bir başka tabellada, “46 senelik sosyal mesafe” yazıyor – Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın 1974’ten bu yana adanın ikiye bölünmüş olmasından bu yana 46 senedir “sosyal mesafe”yle yaşamak zorunda bırakıldıklarına dikkat çekiyor ve bu kez, fotoğrafı Pergama barikatında çekmiş – bir de Kıbrıslıtürk, elindeki tabellayı tutarak bu resimde yer alıyor.

Bir diğer fotoğrafta da çarpıcı bir mesaj var: “Check the languages on your passport” yani “Pasaportunuzun dillerini kontrol ediniz...”

Ve resmin altında şöyle yazıyor: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden pasaportu olanların, bu pasaportun Rumca, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur...”

Bir diğer resimde ise “No more checkpoints” yazıyor – yani “Artık barikatlar olmasın” – bu fotoğraf da Uzunyol’da, barikatın yanında çekilmiş... “Artık bölünme olmasın, bölünmeye son veriniz” yazıyor resmin altında...

s2-169.jpg

“Break down the wall of shame” tabellası taşınan fotoğraf, BM ara bölgesinin olduğu bir noktada çekilmiş ve “Utanç duvarını yıkınız” diyor...

Güneyde Turizm Müsteşarlığı’nın Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak yazılmış tabellasının yanında çekilen bir diğer fotoğrafta ise “Kıbrıslılar hem Rumca, hem de Türkçe konuşurlar” diyor...

Barış mesajlarıyla örülü bu yaratıcı sosyal medya sayfasını ve bu sayfayı yaratan Chris Rotsakis’i kutluyoruz... Örnek bir sosyal medya girişimi bu...

 

Bu yazı toplam 1980 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar