1. YAZARLAR

  2. Niyazi Kızılyürek

  3. Federal Kıbrıs İnisiyatifi
Niyazi Kızılyürek

Niyazi Kızılyürek

Federal Kıbrıs İnisiyatifi

A+A-

Aslında Bertol Brecht’in mısraları her şeyi anlatıyor: “Birbirlerine Çok Yakışır/Hiçbir Zaman Sorgulamayan Düşüncesizlerle/Düşünüp de Hiçbir  Zaman Eyleme Geçmeyenler...” Durum gerçekten de Brecht’in anlattığı gibidir. Yıllardan beri Kıbrıs’ta federal bir devlet kurulsun diye konuşuluyor ama hiç bir şey derinlemesine sorgulanmıyor, sorgulansa da eyleme geçilmiyor. Ülkeyi yarım asırlık anomaliden kurtaracak belki de tek seçenek olan federal devlet fikri öksüz ve kimsesiz bir çocuk gibi sahiplenilmeyi bekliyor. Oysa söz konusu olan hem şimdiki kuşakların hem de gelecek kuşakların hayatıdır. Bu ülkenin insanları olarak en çok bizi ilgilendirmesi gereken bu konu maalesef yabancı diplomatların dilinde bir temenni olarak kalıyor. Bu düşündürücü ve üzücü tespitten yola çıkan bir grup insan Federal Kıbrıs İnisiyatifini kurmaya karar verdik ve bugün, 14 Aralık’ta Aysozomonos/Arpalık köyünde saat 11.00’de kuruluşumuzu gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladık. Muhtemelen siz bu yazıyı okuduğunuzda Federal Kıbrıs İnisiyatifi kurulmuş olacak. Ne yapmak istediğimizi en iyi kuruluş bildirimiz dile getirdiği için metni olduğu gibi buraya aktarıyorum:

“Bizler,
Kıbrıs adasının bütününü, farklı siyasi ve sosyal kimliklere sahip olan insanların ortak yurdu olarak kabul eden; adalet, eşitlik ve demokrasi esasları temelinde kurulacak Federal Kıbrıs içinde bir arada yaşamayı talep eden yurttaşlarız. Ülkemizde on yıllardır devam eden ateşkes halinin bir an önce son bulması için, milliyetçi çatışmalardan miras kalan ayrılıkçı ve tahakkümcü tahayyüllerin yerini alacak federal bir birliğin ve kültürün tesis edilmesi için inisiyatif aldık ve bir araya geldik.

Bizler için ne 1964 yılında Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti devletini tek başlarına yönetmeleri ile başlayan de-facto durum, ne de 1974 yılında Kıbrıslı Rumların adanın kuzeyinden silah zoru ve baskıyla kovulması sonucunda kurulan de-facto durum kabul edilebilir değildir. Çünkü ülkemizin gerçekleri ne sayıca çoğunluk olan etnik grubun iradesine dayalı üniter bir devlet kurmaya, ne de etnik grupların ayrı ayrı devletler kurmalarına müsaittir. Etnisite temelli “egemenlik yarışlarına” devam etmek, ülkemizde yaşayan tüm toplumsal kesimleri “ayrılıkçı politikalarla-tek tipleştirici politikalar” arasında sıkıştırmak; geleceğimizi istikrarsızlığa ve çözümsüzlüğe mahkûm etmek demektir. Bu nedenledir ki, ortak yurdumuzda yaşayan her bireyin, dili, dini, fiziksel durumu, doğum yeri, cinsiyeti, cinsel yönelimi, sınıfı veya yaşı dolayısı ile tek bir kalıba dökülmek zorunda bırakılmayacağı Federal bir Kıbrıs’ın kurulması ve Federal Yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi için yola koyulduk.

Bizler için toplumların birbirine yönelik ön yargılarının bertaraf edilmesi ve bu önyargıları ayrılıkçı ve tahakkümcü politikalara tercüme eden siyasi elitlerin manipülasyonlarının durdurulması elzemdir. Federal Birleşik Kıbrıs’ın etnik farklılıklar üzerinden kurulan çatışmacı bir söylem üzerinden değil, farklı toplumsal grupların arasında geliştirilecek işbirliği ve dayanışma temelinde geliştirileceğinin bilinci ile bizler, nefret, kin, hınç, ötekileştirme ve düşmanlık üreten her türlü tutumu reddediyoruz.

Biliyoruz ki, Federal Birleşik Kıbrıs’ın kurulması için bugüne dek resmi söylemlerce daim kılınan ezberleri bozmak ve kendi hakikati içine hapsolmuş bir gerçeklik algısından çıkıp “düşman” olarak konumlandırdıklarımızın hakikatleri ile yüzleşmek gerekir. Bu yüzleşme, adayı ortak yurt bilen tüm toplumsal kesimler arasında güven yaratacak önermelerin geliştirilmesi kadar, bu önermelerin işbirliğiyle yaşama geçirilmesi ile mümkün olur.  Bu yüzden toplumlar ve yurttaşlar arasında hayatın bütün alanlarında işbirliği yapılmasını savunur ve teşvik ederiz.

Bizler için Federal Kıbrıs toplumu, tek bir kimlik etrafında kurulan bir ‘Kader Toplumu’ değil, farklılık içinde birliğe dayalı bir “İrade Toplumu” olarak Ortak Yurt şiarı etrafında bir araya gelen ve Ortak Geleceği birlikte kuran çoğulcu bir birlikteliktir. Bir “İrade Toplumu” olarak Federal Kıbrıs toplumu, temel insan hakları ve insan onuru üzerinden bir araya gelen, toplumsal adalet ve siyasal eşitlik prensiplerinden taviz vermeyen, toplumlar kadar yurttaşların da haklarına duyarlı olan siyasal bir birliktir. Bu siyasal birliğin tabandan tavana en geniş yelpazede kabul görmesi ve yurdumuza kalıcı bir çözüm gelmesi için Federal Kıbrıs İnisiyatifi olarak durmaksızın çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.”

Bu yazı toplam 3572 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar