1. YAZARLAR

  2. Sevgül Uludağ

  3. Omorfo’da 9, Tekke Bahçesi’nde 33 “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı…
Eralp Adanır

Eralp Adanır

23-25 Nisan 1942-Kıbrıs

A+A-

bb-063.jpg

Bugün 78 yıl öncesi Kıbrıs’ına dönüyoruz.

İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü, yokluk ve açlık içerisinde İngiliz Kolonisi Kıbrıs’ında söz konusu yılda, Kıbrıs Türk Basını için bugün artık bir “klasik” olmuş “Halkın Sesi” gazetesi yayınlarına başlamıştı. Müdür ve imtiyaz sahipliğinin Dr. M. Fadıl Küçük’ün (o yıllarda Fazıl yerine Fadıl ismi geçmekteydi) Halkın Sesi’nin 35. Sayısında 23 Nisan’ın kutlamak ve anmak için baş sayfasını ona göre düzenleyerek yayınlıyordu.   

“Bugün Türk Ulusunun Egemenliğe Kavuştuğunun 22nci Yıl Dönümüdür.” Manşetiyle ve Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nin resimlerine yer verirken, resim altlarına da “Edebî ve Milli Şeflerden” alıntılar yapılmıştı. Gazetenin ikinci sayfasında Dr. Küçük’ün 23 Nisanla ilgili uzun bir yazısı yanında, Larnaka’dan Kamâl (Kemal!) Müderrisoğlu’nun “23 Nisan” başlıklı bir de şiiri yer almaktaydı. 23 Nisanla ilgili şiirleri 23-24-25 Nisan tarihli nüshalarında da rastlıyoruz Halkın Sesi gazetesinin. Öncelikle “Kamâl Müderrisoğlu’nun şiirine yer verelim...

“23 Nisan

Şu tarihî işaret, başlangıç bir devre ki/ Türk onunla kurtuluş ve âtiyi kutluyor.

Milleti yaşatacak çocuk öyle kıymetli ki/ İstiklal, Cumhuriyet diye onu kutluyor.

     Türk’e 23 Nisan Egemenlik Bayramı/  Başta Milli Şef, bu gün dünya onun hayranı.

Türk çocuğu, zevalden kurtarılan bu millet/ Egemenlik hakkını, sana etti emanet.

Atatürk ne demişti: “Muhtaç olduğun kudret/ Damarlarındaki asil kanda mevcuttur...” dikkat et.

     Cumhuriyet Çocuğu, sende noksan bir şey yok/ Tabiatin verdiği, fıtrî meziyyetin çok;

     Gürbüz vücût, bükülmez seciyye, muhâkeme/İcabında ferağat, YARATAN’dan hediye.

Ey yarının büyüğü, sana ne mutlu, Sevin/Seni bağrına basan o aziz, Milli Şef’in.

Etrafında tek bir kalb, tek bir vücût milletin/Bayramınız kutlu olsun, yaşamak hakkın Senin...”

24 Nisan 1942 sayfa:1’de ise bu kez “D.K.” rumuzlu “Çocuk” başlıklı bir yazı yer almaktaydı. Çocuk psikolojisinden çocukların bir millet için önemine kadar değinen uzun bir yazıydı yine. Yazıdan bir alıntı yapalım...

“.....

Çocuk terbiyesinin geçirdiği inkılaplar hiçbir memlekette Türkiye’deki kadar kökten ve çabuk olmamıştır. Çocuğa lâzım olan ehemmiyeti gösteren milletler istikballerini sigorta etmiş demektirler.

Çocuklar; ana vatanın her bayramı bizim de en mutlu günümüzdür. Orada sırf sizler için ayrılmış bir bayram günü vardır. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Biribirimize  bu bayramı kutlarken bir an durun ve size bu günü canları pahasına hazırlayanları düşünün, onları saygıyla anın ve selâmlayın. Bugün bizimse, yarın da, bütün varlıkları ve bütün saadetleri ile yalnız sizindir.”

Ve elbette 24 Nisan 1942 tarihli nüshada yine iki şiir vardı. Biri Viktorya Kız Lisesi’nin IV sınıf örğencilerinden Suzan Plümer’e, diğeri ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a aitti. Kurucu Cumhurbaşkanımızın şiiri şöyleydi... 

“23 Nisan

Kutlu olsun bayramın hür milletinin oğlu/Bir milletin Bayramı senin kalbinde doğdu.

     Bir millet ki sevinci unutmuştu yıllarca/Bir hamleyle silkinip ayrıldı istiraptan.

     Böylece ilk dertlerden kurtulup ayrılınca/Milletine o günü bayram yapmıştı Atan.

Senin bugün bayramın, hür milletimin oğlu/Ağlıyan bir milletten senin bayramın doğdu.

     Yıllarca akan yaşlar senin bayramın oldu/Sana hürriyet verdi kardeşlerinin kanı,

     Bir emirle yurdundan Atan düşmanı koğdu/Her Nisanın hür oğlu hürmetle an Atanı.

Kutlu olsun bayramın yarının hür babası/Sevinerek gül oyna istikbalin anası.

     23 Nisandır bu, bu sizin bayramınız/Neş’e size bir haktır, gözyaşları yok artık,

     Hür millet çocukları gelin bayram yapınız/Bu gün sizin içindir, maziyi arda bıraktık.

23 Nisandır bu, aksın her gönlün yası/Bu günü bayram yaptı Türk’e ölmez Atası.

(R. Denktaş)”

Ve 78 yıl öncesinin Halkın Sesi gazetemizden paylaşacağımız 23 Nisan’la ilgili bir de etkinlik haberi vardır. Lefkoşa ve Leymosun’da (Limasol) gerçekleştirildiğini basından öğrendiğimiz rozet takma etkinliğini tamamlayan Leymosun Türk Spor Kulübü’nün haberinden de anlaşılacağı gibi, elde edilen gelir, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderiliyordu. Bugünün yazısını da 23 Nisanla ilgili haber-yazı-şiirleri geçmişten günümüze taşıyarak tamamlıyoruz...

“Leymosun Türk Spor Kulübü

Halkın Sesi Gazetesi Sayın Çevirgenliğine.

Sayın Bayım,

Dün “23 Nisan” Çocuk Bayramı münasebetiyle Kasabamızda, her iki Türk Kulübünün iştirakı ile teşekkül etmiş olan Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Komitesinin delâleti ve gayreti ile Rozet tevzi edilmiştir. Büyük bir sevinçle başlıyan tevziat faaliyeti gayet samimi ve neş’eli bir hava içinde cereyan etmiş ve milli olduğu kadar insanî bir kurum için girişilen uğraşmada 23 lira 3 şilin 6 kuruş safi hasılat edilmiştir. Mezkûr meblağ, Barclays bankasının Leymosun’daki dairesi vasıtası ile, Türkiye Çocuk Esirgeme kurumuna tevdi edilmek üzere T.C. Kıbrıs Konsolosluğuna gönderilmiştir.

Bu uğurda gerek rozet teçhizi ve gerekse tevzi’i bakımdan değerli emekleri geçmiş olan Bayan, Mediha, Huriye, Letife, Müfide, Veysiye, Faika, Peyman, Şerife, Letime, Nazife, Mukaddes, Remziye, Behiçe, Nedret, Şadan, Safiye, Güzin, Aliye, Hakikat ve Vedia’ya açık teşekkürlerimizi sunmayı bir borç sayarız. Faaliyetimizin muvaffakiyetlerinden bahsederken sayın halkımızın gösterdiği yüksek alâkayı da iftiharle kaydetmeli ve en derin teşekkürlerimizi sunmalıyım. Halkımız, gösterilecek herhangi bir doğru yolu, işaret edilecek herhangi bir doğru ciheti çekinmeden, bıkıp usanmadan en yüksek ilgisi ile takip etmek kararında olduğunu bu suretle bir defa daha isbat etmiş oluyor. Elbirliği sayesinde elde edilen kazancın, ne kadar büyük ve kuvvet verici olduğunun bir defa daha müşahade etmekle birlik bağlarımızın sağlamlaştığına ve daha verimli işler başarabileceğimize esenlik ve düzenlikle yetişen ve Hayır Kurumlarımıza yardım edenlere!...

Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Komitesi

Onural Sekreteri

(A.M.Berberoğlu)”

 

Bu yazı toplam 1960 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar